Документ 5101-XI, поточна редакція — Прийняття від 28.12.1987

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про віднесення селища міського типу Деражня
Хмельницької області до категорії
міст районного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 2, ст. 17 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Деражня Деражнянського району
Хмельницької області до категорії міст районного підпорядкування.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 28 грудня 1987 року
N 5101-XIвгору