Документ 510-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.02.2019, підстава - 72-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 травня 1997 р. N 510
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 72 ( 72-2019-п ) від 06.02.2019 }
Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення
населення публічними бібліотеками в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1061 ( 1061-2009-п ) від 30.09.2009 }

З метою оптимізації функціонування мережі бібліотек Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити мінімальні соціальні нормативи забезпечення
населення публічними бібліотеками в Україні, розроблені
Міністерством культури і мистецтв та погоджені з Міністерством
фінансів, Міністерством економіки (додаються).
2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству культури і мистецтв, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям під час формування проектів Державного
бюджету України та Державної програми економічного і соціального
розвитку України враховувати мінімальні нормативи забезпечення
населення публічними бібліотеками.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 1997 р. N 510
Мінімальні соціальні нормативи
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

На території України можуть створюватися і діяти бібліотеки,
що розрізняються за цільовим призначенням, формами власності,
контингентом користувачів, віковими групами, тематичним і видовим
складом фондів.
1. У населених пунктах з кількістю жителів до 500 чоловік за
рішенням відповідного органу місцевого самоврядування бібліотечне
обслуговування населення здійснюється загальнодоступною
бібліотекою або за допомогою нестаціонарних форм обслуговування
(бібліотечний пункт, пересувна бібліотека). { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1061 ( 1061-2009-п ) від
30.09.2009 }
У населених пунктах з кількістю жителів від 500 чоловік до 3
тис. чоловік повинна діяти як мінімум одна загальнодоступна
бібліотека на території сільської (селищної) ради; у населених
пунктах з числом жителів понад 3 тис. чоловік - одна бібліотека на
3 - 5 тис. чоловік.
2. Кількість міських бібліотек визначається щільністю
населення та поверховістю забудови: у житлових районах з багатоповерховою забудовою (8 і більше
поверхів) - одна бібліотека на 30 і більше тис. чоловік, із
середньоповерховою забудовою (4 - 5 поверхів) - одна бібліотека на
15 - 20 тис. чоловік; у житлових районах з малоповерховою забудовою (1-3 поверхи) -
одна бібліотека на 5 - 8 тис. чоловік.
3. Для обслуговування дітей та юнацтва у містах з населенням
до 75 тис. жителів - повинна бути як мінімум одна бібліотека для
дітей, з населенням 75 тис. жителів і більше - одна бібліотека для
дітей на 8 - 12 шкіл, у містах з районним поділом по одній
бібліотеці для дітей у кожному адміністративному районі. У кожному обласному центрі функціонує обласна бібліотека для
дітей як науково-дослідний, інформаційний, консультативний центр з
питань культурного розвитку дітей, у містах Києві та Севастополі -
центральні міські бібліотеки для дітей з такими ж функціями.
4. Для обслуговування юнацтва у містах з населенням від 500
тис. жителів створюються юнацькі бібліотеки. В містах, що є
обласними центрами - обласні бібліотеки для юнацтва як
науково-дослідні, інформаційні, культурно-просвітницькі центри.
5. У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна
наукова бібліотека, яка є головним закладом у сфері
бібліотечно-інформаційного обслуговування населення,
науково-дослідним, методичним, координаційним центром для
бібліотек усіх систем і відомств області, центральним обласним
книгосховищем, обласним депозитарієм краєзнавчої літератури,
центром книгообміну та міжбібліотечного абонементу, у містах Києві
та Севастополі - центральні міські бібліотеки.
6. У столиці Автономної Республіки Крим функціонують
республіканські: універсальна наукова бібліотека,
кримсько-татарська бібліотека, бібліотека для дітей та для
юнацтва.вгору