Документ 507-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 2005 р. N 507
Київ
Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 2002 р. N 1243

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
26 серпня 2002 р. N 1243 ( 1243-2002-п ) "Про невідкладні питання
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 35, ст. 1650; 2003 р., N 23,
ст. 1063) такі зміни:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"від плати за харчування дітей відповідно до Закону України
"Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) звільняються батьки або особи,
які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена
за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від
плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних
навчальних закладах";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"від плати, зазначеної в абзаці третьому, звільняються батьки
або особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28вгору