Документ 5049-XI, поточна редакція — Прийняття від 21.12.1987

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про приєднання Української Радянської
Соціалістичної Республіки до Конвенції
про злочини та деякі інші акти, що вчинюються
на борту повітряних суден
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 1, ст. 1 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені Української Радянської Соціалістичної
Республіки до Конвенції про злочини та деякі інші акти, що
вчинюються на борту повітряних суден ( 995_244 ), від 14 вересня
1963 року з такими застереженням і заявою:
"Українська Радянська Соціалістична Республіка не вважає себе
зв'язаною положеннями пункту 1 статті 24 Конвенції про злочини та
деякі інші акти, що вчинюються на борту повітряних суден
( 995_244 ), і заявляє, що для передачі будь-якого спору між
учасниками Конвенції, який стосується тлумачення або застосування
Конвенції, на арбітраж чи до Міжнародного Суду потрібна в кожному
окремому випадку згода всіх Сторін, що беруть участь у спорі".
"Приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки
до Конвенції про злочини і деякі інші акти, що вчинюються на борту
повітряних суден ( 995_244 ), не зачіпає її права і обов'язки, що
випливають з чинних двосторонніх і багатосторонніх угод по
боротьбі з актами незаконного втручання у діяльність цивільної
авіації, учасником яких вона є".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 21 грудня 1987 р.
N 5049-XIвгору