Документ 503-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.08.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р. № 503
Київ

Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1057; 2010 р., № 65, ст. 2284), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 р. № 503

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

1. Абзаци перший і другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Переліки підприємств, що надають учням, слухачам робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики, формуються професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням пропозицій підприємств - замовників підготовки кваліфікованих робітників, організацій роботодавців, місцевих органів виконавчої влади.”.

2. У пункті 8:

1) у першому реченні абзацу першого слова “договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики” замінити словами “договір про навчально-виробничу практику”;

2) в абзаці другому слова “Договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики” замінити словами “Договір про навчально-виробничу практику”.

3. Пункт 9 після слів “(норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки)” доповнити словами “та укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику”.

4. Пункт 13 після слів “виробничої практики” доповнити словами “відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику”.

5. В абзаці першому пункту 17 слова “За всі роботи, виконані” замінити словами “За фактично виконаний обсяг робіт”.

6. В абзаці першому пункту 18 слова “які отримують стипендію і харчування,” виключити.

7. У додатку до Порядку:

назву додатка викласти в такій редакції:

“ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про навчально-виробничу практику”;

підпункт 1.6 пункту 1 викласти в такій редакції:

“1.6. Забезпечити облік виконаних кожним учнем, слухачем робіт та оплату їх праці за фактично виконаний обсяг робіт згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.”.вгору