Документ 496/98, поточна редакція — Прийняття від 22.05.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення нагородами України
працівників культури і мистецтва

За особистий внесок у розвиток культури і мистецтва, вагомі
досягнення у творчій і професійній діяльності
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" III ступеня
БУЛАХА - письменника, м. Київ Григорія Івановича
Нагородити відзнакою Президента України "Орден княгині Ольги"
III ступеня
МІТРЯЄВУ - голову ради Закарпатського товариства
Світлану Іванівну російської культури "Русский дом",
м. Ужгород
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"
ГЛАДКИХ - артистці балету Національного Яні Петрівні академічного театру опери та балету
України імені Т.Г. Шевченка, м. Київ
КОВАЛЕНКУ - солістові-інструменталісту ансамблю
Петру Васильовичу "Кобза", м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"
АНТОНІВУ - викладачеві Львівської музичної Володимиру Спиридоновичу школи-інтернату імені Соломії
Крушельницької
БЕЗПАЛКІВУ - викладачеві Львівського державного Роману Михайловичу коледжу декоративного і ужиткового
мистецтва імені Івана Труша
БІЛЕЦЬКІЙ - професорові Київського державного Лідії Костянтинівні інституту театрального мистецтва
імені І.К. Карпенка-Карого
ЗІЛЬБЕРМАНУ - заступникові директора Київського Юрію Абрамовичу державного музичного училища
імені Р.М. Глієра
КОЛІСНИКУ - генеральному директорові-художньому
Петру Денисовичу керівникові Чернівецького обласного
театрального підприємства
ПАНЧУКУ - методистові Вінницького обласного Федору Васильовичу центру народної творчості
СТАДНИКУ - художньому керівникові, головному Олександру Олександровичу диригентові Волинського українського
народного хору, м. Луцьк
ШОКАЛО-БЕНЧ - доцентові Національної музичної Ользі Григорівні академії України імені
П.І. Чайковського, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
БАРСЬКІЙ - завідувачу відділу Національного Ользі Семенівні заповідника "Софія Київська"
ЄВТУШЕНКУ - викладачеві Сумського вищого Володимиру Васильовичу училища мистецтв і культури
КЕЧИНІЙ - директорові Парку культури і Валентині Іванівні відпочинку "Придніпровський",
м. Кременчук, Полтавська область
ЛИТВИНЕНКУ - директорові Остерського краєзнавчого
Івану Степановичу музею, Чернігівська область
ЛИТВИНЧУК - завідувачу відділу Національного Жанні Григорівні заповідника "Софія Київська"
ПОЛОВНИКОВІЙ - завідувачу відділу Чернігівського Світлані Олександрівні історичного музею імені
В.В. Тарновського
ТЕСЛЕНКО - директорові дитячої музичної школи Людмилі Миколаївні N 9 імені В. Сокальського, м. Харків
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ"
КОНОВАЛЕНКУ - викладачеві Київського художньо- Анатолію Михайловичу промислового технікуму.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 1998 року
N 496/98вгору