Документ 468-2004-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 13 липня 2004 р. N 468-р
Київ
Про затвердження плану-графіка
передприватизаційної підготовки
Бердянського державного заводу скловолокна

1. Відповідно до пункту 13 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ) затвердити план-графік
передприватизаційної підготовки Бердянського державного заводу
скловолокна, що додається.
Фонду державного майна забезпечити опублікування
плану-графіка у місячний строк після його затвердження.
2. Мінпромполітики подати на погодження з Кабінетом Міністрів
України проект передприватизаційної підготовки Бердянського
державного заводу скловолокна у тижневий строк після його
погодження з Фондом державного майна та Антимонопольним комітетом.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2004 р. N 468-р
ПЛАН-ГРАФІК
передприватизаційної підготовки
Бердянського державного заводу скловолокна
----------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Орган | Прийняття | Подання проекту | Опрацювання |Здійснення захо- підпри- |управлі-| рішення про | передприватиза- | проекту | дів, передбаче- ємства | ння | передприва- | ційної | передприватиза- | них проектом згідно з| | тизаційну | підготовки на | ційної підготовки | передприватиза- ЄДРПОУ | | підготовку | погодження з | з Фондом | ційної | | | Фондом | державного майна | підготовки | | | державного | та Антимоно- | | | | майна та | польним | | | | Антимонополь- | комітетом | | | | ним комітетом | | | |-----------------+-------------------+--------------------+------------------ | | строк |відпові- | строк |відпові- | строк | відпові- | строк |відпові- | | вико- |дальний | вико- |дальний | вико- | дальний | вико- |дальний | | нання | за | нання | за | нання | за | нання | за | | |викона- | |викона- | | викона- | |викона- | | | ння | | ння | | ння | | ння ----------------------------------------------------------------------------------------------- 00205015 Мінпром- липень Мінпром- вересень Мінпром- жовтень Мінпром- березень Мінпром- політики 2004 р. політики 2004 р. політики 2004 р. політики 2005 р. політикивгору