Документ 46/2003, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про передачу залізничних військ Збройних Сил
України у підпорядкування Міністерству
транспорту України

З метою наближення залізничних військ до безпосередніх
об'єктів роботи, забезпечення використання їх за призначенням та
поліпшення управління ними п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за доцільне вивести залізничні війська зі складу
Збройних Сил України та передати їх у підпорядкування Міністерству
транспорту України.
2. Установити, що основними завданнями залізничних військ у
складі Міністерства транспорту України є ліквідація наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій
і катастроф на транспортних комунікаціях, технічне прикриття,
відновлення, розмінування, огороджування, будівництво нових і
підвищення живучості та пропускної спроможності діючих об'єктів на
транспорті та інші завдання відповідно до законодавства і
міжнародних договорів України.
3. Кабінету Міністрів України:
подати у місячний строк на розгляд Верховної Ради України
законопроект про створення у складі Міністерства транспорту
України військового формування - залізничних військ;
у тримісячний строк після набрання чинності зазначеним
законом:
- вирішити в установленому порядку питання про направлення
військовослужбовців залізничних військ Збройних Сил України до
аналогічного військового формування Міністерства транспорту
України і передачу цьому Міністерству майнових комплексів
військових частин, озброєння, техніки та інших
матеріально-технічних засобів залізничних військ;
- забезпечити згідно з вимогами Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) перерозподіл бюджетних призначень Державного бюджету
України на 2003 рік ( 380-15 ) на утримання залізничних військ між
головними розпорядниками коштів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 січня 2003 року
N 46/2003вгору