Документ 447-94-п, поточна редакція — Прийняття від 01.07.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 1994 р. N 447
Київ
Про оголошення комплексу пам'яток історії
та культури Лук'янівського цивільного
кладовища в м. Києві державним
історико-меморіальним заповідником

Враховуючи особливу цінність пам'яток історії та культури
Лук'янівського цивільного кладовища в м. Києві, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Київської міської Ради народних
депутатів і міської державної адміністрації, підтриману
Міністерством культури і Національною академією наук, про
оголошення комплексу пам'яток історії та культури Лук'янівського
цивільного кладовища державним історико-меморіальним заповідником.
Методичне керівництво роботою, пов'язаною з науковими
дослідженнями, охороною та реставрацією пам'яток історії та
культури, що є на території заповідника, покласти на Міністерство
культури і Національну академію наук.
Витрати заповідника фінансуються за рахунок і в межах коштів,
що передбачаються нормативами відрахувань від загальнодержавних
податків і зборів до бюджету м. Києва.
2. Київській міській державній адміністрації за погодженням з
Міністерством культури і Національною академією наук:
затвердити у тримісячний термін положення про зазначений
заповідник і перелік об'єктів, що передаються на його баланс;
забезпечити виготовлення до 1996 року генерального плану
розвитку заповідника з визначенням його меж, охоронних зон, а
також обсягів і термінів робіт з реставрації, відновлення пам'яток
та упорядкування території.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.28вгору