Про адміністрування домену ".UA"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2003447-р
Документ 447-2003-р, поточна редакція — Прийняття від 22.07.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 22 липня 2003 р. N 447-р
Київ
Про адміністрування домену ".UA"

1. Підтримати пропозицію Держкомзв'язку, СБУ та учасників
ринку Інтернет в Україні щодо створення об'єднання підприємств
"Український мережевий інформаційний центр" (далі - об'єднання) з
метою управління адресним простором українського сегмента мережі
Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і
системи доменних імен домену верхнього рівня ".UA".
2. Держкомзв'язку разом з учасниками ринку Інтернет в Україні
та заінтересованими центральними органами виконавчої влади
здійснити організаційні заходи, пов'язані з утворенням та
реєстрацією об'єднання, забезпечивши участь у ньому підприємств,
що належать до сфери їх управління.
3. Держкомзв'язку:
забезпечити укладення з об'єднанням угоди про врегулювання
відносин, пов'язаних з провадженням діяльності з управління
адресним простором українського сегмента мережі Інтернет,
обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи
доменних імен домену верхнього рівня ".UA";
утворити разом з іншими заінтересованими органами виконавчої
влади та учасниками ринку Інтернет в Україні в установленому
порядку координаційну раду об'єднання як орган, що визначатиме
порядок розподілу адресного простору, порядок і правила реєстрації
та використання імен доменів в українському сегменті мережі
Інтернет з урахуванням суспільних інтересів;
подати у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України
проект листа до Всесвітньої корпорації з призначення доменних імен
та номерів (ICANN) про початок процесу переделегування об'єднанню
прав адміністрування домену верхнього рівня ".UA";
забезпечити разом з об'єднанням здійснення заходів,
пов'язаних з переделегуванням об'єднанню прав адміністрування
домену верхнього рівня ".UA" згідно з принципами адміністрування
та делегування доменів верхнього рівня кодів країн Міжурядового
консультативного комітету Всесвітньої корпорації з призначення
доменних імен та номерів (GAC ICANN).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49вгору