Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015443
Документ 443-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.07.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2015 р. № 443
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 “Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 25, ст. 756) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 443

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації з 1 грудня 2015 р. пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну (далі - пілотний проект).”.

2. Абзаци перший і другий підпункту 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

“2) з 1 січня 2016 p.:

обіг препаратів інсуліну, зокрема відшкодування їх вартості за рахунок коштів місцевих бюджетів, здійснюється за референтними цінами (цінами відшкодування) після внесення таких препаратів в установленому порядку до реєстру референтних цін (цін відшкодування);”.

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Міністерству охорони здоров’я:

1) затвердити до 1 серпня 2015 р. положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії (далі - реєстр пацієнтів) та ввести в дію до 1 вересня 2015 р. зазначений реєстр пацієнтів;

2) за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольним комітетом до 1 грудня 2015 р. затвердити положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та порядок внесення до нього змін;

3) скласти та оприлюднити до 1 січня 2016 р. реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну;

4) подати до 1 грудня 2015 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо запровадження з 1 січня 2016 р. відшкодування вартості препаратів інсуліну.”.вгору