Документ 442-79-п, поточна редакція — Редакція від 13.04.2000, підстава - 647-2000-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 6 вересня 1979 р. N 442
Київ
Про доповнення списку пам'яток містобудування
і архітектури Української РСР, що перебувають
під охороною держави
( Щодо змін додатково див. Постанову КМ
N 647 ( 647-2000-п ) від 13.04.2000 )

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Держбуду УРСР і Міністерства культури
УРСР про доповнення затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР
від 24 серпня 1963 р. N 970 ( 970-63-п ) (ЗП УРСР, 1963 р., N 8,
ст. 76) списку пам'яток містобудування і архітектури Української
РСР, що перебувають під охороною держави (доповнення до списку
додається
).
2. Держбуду УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів
продовжити роботу по виявленню, вивченню та обліку пам'яток
містобудування і архітектури.
3. Держбуту УРСР, Державному комітету УРСР у справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі за участю Українського
товариства охорони пам'яток історії та культури видати в 1980-1981
роках ілюстрований довідник пам'яток містобудування і архітектури
Української РСР, що перебувають під охороною держави.

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 24
Затверджено
постановою Ради Міністрів УРСР
від 6 вересня 1979 р. N 442
ДОПОВНЕННЯ ДО СПИСКУ
пам'яток архітектури Української РСР,
що перебувають під охороною держави
---------------------------------------------------------------------------- Охо- | N | Адреса | Найменування |Дата спорудження |Група рон- |пам'-| | пам'ятки |пам'ятки |пам'- ний N|ятки | | | |ятни- пам'-|в ко-| | | |ків ятки |мпле-| | | |щодо |ксі | | | |їх | | | | |вико- | | | | |рис- | | | | |тан- | | | | |ня ---------------------------------------------------------------------------- м. КИЇВ
1 Державний архітектур-
но-історичний заповід-
ник "Софійський музей"
10 вул. Володимирська, 24 Консисторія 1722 р.-XIX ст. в 11 -"- Пристінні
келії початок XIX ст. в 4 Києво-Печерський дер-
жавний історико-куль-
турний заповідник
36 вул. Січневого повс- Благовіщенсь-
тання, 21 ка церква 1905 р. в 37 -"- 25
Братський кінець XVIII-
корпус на початок XIX ст. в Ближніх пече-
рах (корпус
N 44)
38 -"- Господарсь- перша половина
кий будинок на XIX ст. в Дальніх пече-
рах (корпус
N 50)
39 -"- Келії гостин- 1829-1830 рр. в ного двору
(корпус N 55)
10 Видубецький монастир
5 вул. Видубецька, 1 Будинок нас-
тоятеля XVIII ст. в 6 -"- Братський
корпус початок XIX ст. в
15 Братський монастир
4 Червона площа, 2 Поварня з
келіями 1652-1826 рр. в 5 -"- Новин акаде-
мічний корпус 1822-1846 рр. в 6 -"- Братські келії 1822-1879 рр. в 7 -"- Корпус настоя- 1780-середина
теля XIX ст. в 8 -"- Просфірня 1780-середина
XIX ст. в
18 Флорівський монастир
7 вул. Георгія Лівера, 5 Корпус N 5 початок XIX ст. в 8 -"- Корпус N 6 початок XIX ст. в 9 -"- Корпус N 7 початок XIX ст. в 10 -"- Корпус N 8 початок XIX ст. в 11 -"- Корпус N 9 почіток XIX ст. в 12 -"- Корпус N 10 початок XIX ст. в 13 -"- Корпус N 16 початок XIX ст. в
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
75 м. Луцьк Замок
5 вул. Крупської Жилий будинок
"шляхетський" 1789 р. в 6 -"- Жилий будинок
"єпископський" 1814 р. в
Ківерцівський район
119 2 с. Жидичин Дзвіниця Ми-
колаївської
церкви XVIII ст. в 3 -"- Будинок митро-
полита 1723 р. в
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Слов'янська міська
Рада
154 м. Слов'яногірськ Святогорський
монастир XVII-XIX ст.
2 -"- Успенський середина
собор XIX ст. в 3 -"- Готель 1900 р. в 4 -"- Будинок нас-
тоятеля 1900 р. в 5 -"- Келії 1887 р. в 6 -"- Підземний хід XVII ст. а 7 -"- Павільйони
прочан (верх-
ній і нижній) кінець XIX ст. в 8 -"- Башти (західна
і східна) кінець XIX ст. в 9 -"- Трапезна церк-
ва з дзвіницею 1890 р. в
КІРОВОГРАДСЬКА ОБДАСТЬ
252 5 м. Кіровоград Земляні укріп-
лення Єлизаве-
тинської фор-
теці 1754 р. а
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
318 2 м. Львів, вул. Вірмен- Будинок вір-
ська, 7/9 менського
архієпископа XVII-XIX ст. в 3 -"- Пам'ятна ко-
лона XVII ст. в 326 47 площа Ринок, 1 Ратуша XIX ст. в 341 2 площа Возз'єднання, Дзвіниця Бер-
3-а нардинського XVII ст. в костьолу
3 -"- Ротонда над XVIII ст. в криницею
4 -"- Пам'ятна ко-
лона XVII ст. в 364 2 вул. Б. Хмельницького, Келії монас- XVII-XIX ст. в 34 тиря
3 -"- Башта-брама XVII-XIX ст. в
Нестеровський район
м. Нестеров
394 5-11 -"-, площа 1-го Жилі будинки XVII-XVIII ст. в Травня N 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лубенський район Мгарський
монастир
593 4 с. Мгар Будинок нас-
тоятеля 1786 р. в 5 -"- Готель XIX ст. в 6 -"- Тепла церква XIX ст. в
м. КИЇВ
865 вул. Січневого пов- Жилий будинок
стання, 6 XVIII-XIX ст. в 866 вул. Січневого пов- Губернаторсь- XVIII-XIX ст. в стання, 29 кий будинок
Київська фортеця
867 А. Києво-Печерська
цитадель
1 Земляні ук- XVIII ст. а ріплення ци-
таделі з
бастіонами
2 вул. Новонаводницька Тунель у валах XVIII ст. а фортеці
3 вул. Січневого пов- Оборонна стіна
стання, 25 навколо Даль- 1841-1848 рр.
ніх і Ближніх
печер
Б. Васильківське
укріплення
4 Вали і рови 1832-1839 рр. а укріплення
5 вул. Щорса, 34 Башта N 3 1838-1839 рр. в (Прозорівська)
6 -"- 38 Башта N 1 1831-1837 рр. в
(Редюіт)
7 -"- 44 Башта N 2 1833-1844 рр. в
В. Госпітальне
укріпелення
8 Вали і рови 1842-1849 рр. а укріплення
9 вул. Госпітальна, 16 Північна 1839-1842 рр. в напівбашта
10 -"- 18 Північні во-
рота з капо- 1843-1844 рр. в ніром
11 -"- 18 Військовий
госпіталь 1836-1844 рр. в з лазнею
12 -"- 24-а Косий капонір 1844-1846 рр. в 13 -"- Капонір I-го
полігона 1843-1844 рр. в 14 -"- Капонір II-го
полігона 1843-1844 рр. в 15 -"- Капонір III-го
полігона 1844 р. в
Г. Будівлі фортеці
16 вул. Московська, 8 Виробничі
майстерні 1850-1851 рр. в 17 -"- Башта N 6 1846-1851 рр. в 18 -"- Казарма дан-
дармського
полку 1844-1847 рр. в 19 -"- 45 Казарми вій-
ськових кан- 1835-1839 рр. в тоністів
20 вул. Московська, 47 Башта N 4 і
стіни 1838-1839 рр. в 21 Паркова дорога Верхня напів-
кругла під- 1853-1855 рр. а пірна стіна
22 -"- Нижня напів-
кругла під- 1856 р. а пірна стіна
23 Печерський спуск, 16 Башта N 5 1833-1646 рр. в 24 вул. Січневого пов- Миколаївські
стання, 1 ворота з 1846-1850 рр. в прилеглими
будівлями
868 вул. Московська, 42 Введенська середина
община XIX ст. в 869 вул. Тімірязєва, 1 Троїцька 70-і роки
церква Іонів- XIX ст. в ського монас-
тиря
870 вул. Георгія Лівера, 7 Жилий будинок XVIII-початок
XIX ст. в 871 вул. Братська, 2 Зерносховище 1760-1770 рр. в 872 Червона площа, 4 Гостинний двір 1809-1829 рр. в 873 вул. Зелінського, 4 Старий контра-
ктовий буди- 1800 р. в нок
874 -"- 8 Жилий будинок кінець XVIII-
початок XX ст. в 875 -"- 11 Жилий будинок початок XIX ст. в 876 вул. Набережно-Миколь- Жилий будинок XVIII-XIX ст. в ська, 9
877 вул. Почайнинська, 2 Келії Іллін-
ської церкви XVII ст. в 878 вул. Челюскінців, 17 Олександрів-
ський костьол 1817-1842 рр. в 879 вул. Хорева, 5 Жилий будинок перша половина
XIX ст. в 880 -"- 6 Жилий будинок початок XIX ст. в 881 вул. Героїв Трипілля, Жилий будинок 1830-і роки в 1/2
882 вул. Жданова, 20 Жилий будинок 1830-і роки а 883 -"- 27-а Жилий будинок XVIII-XIX ст. в 884 -"- 27-б Жилий будинок XVIII-XIX ст. в 885 бульвар Шевченка, 12 Будинок Дер- 1859-1960 рр. б жавного музею
Т.Г. Шевченка
886 вул. Костянтинівська, Училище 1820-і роки в 9/6
887 Андріївський спуск, 15 Жилий будинок XIX ст. в 888 вул. Чкалова, 33 Жилий будинок перва половина
XIX ст.
889 вул. Воровського, 27 Жилий будинок кінець XIX-
початок XX ст. в 890 Провулок Обсерватор- Обсеоваторія 1841-1845 рр. в ний, 3
891 вул. Володимирська, 3 Жилий будинок 1820-і роки в 892 -"- 33 Будинок Губер-
нської земсь- 1915-1928 рр. в кої управи
893 -"- 54 Пансіон благо-
родних дівиць 1851 р. в 894 -"- 55 Будинок Акаде- 1914-1927 рр. в мії наук УРСР
895 -"- 57 Педагогічний 1911-1913 рр. б музей
896 -"- 64 Адмінбудинок середина XIX в ст.
897 вул. Репіна, 4 Жіноча Ольгин-
ська гімназія XIX ст. в 898 Хрещатик, 32 Російський
банк для зов- 1913 р. в нішньої тор-
гівлі
899 Бесарабська площа, 2 Критий ринок 1910 р. в 900 вул. Круглоуніверси-
тетська, 12 Жилий будинок початок XX ст. в 901 Крутий спуск, 4 Жилий будинок середина XIX в ст.
902 вул. Червоноармійсь- Костьол та
ка, 75 будинок причту 1899-1909 рр. в 903 вул. Кірова, 6 Будинок музею 1897-1900 рр., б древностей і добудова
мистецтв 1968-1971 рр.
904 вул. Жовтневої револю- Інститут бла- 1832 р. б ції, 5 городних ді-
виць
905 -"- 9 Будинок Дер- 1902-1934 рр. в жавного банку
906 вул. Орджонікідзе, 10 Жилий будинок 1903 р. в 907 вул. Енгельса, 16 Жилий будинок 1830-і роки в 908 вул. Чекістів, 1/15 Жилий будинок 1911-1913 рр. в 909 -"- 5 Кловський па- 1753-1755 рр. в лац
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
910 м. Біла Церква Ансамбль спо- XIX ст. в руд пошти
911 -"- Костьол та бу- 1812 ст. в динок причту
912 м. Васильків Адмінбудинок 1817 р. в 913 м. Переяслав-Хмель- Земляні укріп- XI-XVIII ст. а ницький лення дитинця
і міста
914 м. Переяслав-Хмель- Борисоглібська 1806 р. в ницький церква в Баба-
чисі
915 м. Фастів Костьол 1910 р. в
Білоцерківський район
916 с. Шкарівка Святодухівська 1756-1840 в церква (дер.)
917 с. Сухоліси Церква (дер.) XVIII ст. в
Богуславський район
918 с. Бородані Церква (дер.) 1800 р. в 919 с. Вільховець Успенська XVIII ст. в церква (дер.)
920 с. Розкопанці Іванківська 1884 р. в церква (дер.)
921 с. Чайки Миколаївська 1758 р. в церква (дер.)
Бориспільський район
922 с. Сулимівка Покровська 1622 р. в церква
Васильківський район
923 с. Липовий Скиток Онуфріївська 1706 р. в церква (дер.)
Володарський район
924 с. Пархомівка Покровська 1907 р. в церква
925 с. Руде Село Комплекс спо- XIX ст. в руд садиби
926 -"- Церква XVIII ст. в
Кагарлицький район
927 смт Ржищів Троїцька XIX ст. в церква
928 с. Демівщина Покровська
церква (дер.) початок XIX ст. в 929 с. Слобода Церква Ганни 1852 р. в
Киево-Святошинський
район
930 Шосе Київ-Житомир Поштова стан- середина в ція на 15 км XIX ст.
931 -"- Поштова стан- середина
ція на 32 км XIX ст. в (Гурівщина)
932 -"- Поштова стан- середина
ція на 53 км XIX ст. в
Миронівський район
933 с. Шандра Михайлівська 1821 р. в церква
934 с. Росава Миколаївська 1752 р. в церква
935 с. Тулинці Богородицька 1779 р. в церква
Обухівський район
936 с. Креничі Покровська
церква (дер.) 1761 р. в 937 с. Нещерів Преображенська 1794 р. в церква
938 с. Підгірці Миколаївська
церква та 1742 р. в дзвіниця
(дер.)
Рокитнянський район
939 с. Бушеве Троїцька 1750 р. в церква (дер.)
940 с. Житні гори Йосипівська 1756 р. в церква (дер.)
941 с. Острів Михайлівська
церква та 1740 р. в дзвіниця
(дер.)
942 с. Ромашки Покровська
церква 1643 р. в 943 с. Синява Миколаївська 1730 р. в церква (дер.)
Сквирський район
944 с. Шамраївка Спиридонівська
церква 1841 р. в
Ставищенський район
945 с. Антонівка Церква Різдва 1777 р. в (дер.)
946 с. Сухий Яр Покровська 1708 р. в
церква (дер.)
Таращанський район
947 с. Дубівка Миколаївська
церква 1748 р. в 948 с. Мала Березянка Покровська 1746 р. в церква (дер.)
Тетіївський район
949 м. Тетіїв Капличка початок XIX ст. в 950 с. П'ятигори Успенська XVIII ст. в церква
951 с. Росішки Церква (дер.) 1905 р. в 952 с. Скибинці Церква та
дзвіниця XVIII ст. в 953 с. Софіпіль Церква (дер.) XVIII-XIX ст. в
Фастівський район
954 смт Кожанка Покровська
церква 1758 р. в 955 с. Півні Іонівська
церква 1824 р. в 956 с. Томашівка Садиба 1910 р. в
Чорнобильський район
957 с. Товстий Ліс Воскресенська
церква 1778 р. в
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
958 м. Вінниця Садиба у
П'ятничанах
1 -"- Палац кінець XVIII в ст.
2 -"- Флігель палацу кінець XVIII в ст.
3 -"- Павільйон кінець XVIII б (руїна) ст.
959 м. Могилів-Подільський Георгіївська 1809-1819 рр. в
церква та
дзвіниця
Барський район
960 м. Бар Фортеця XVI ст. б
Вінницький район
961 смт Вороновиця Церква (дер.) 1751 р. в
Гайсинський район
962 с. Тишківська Слобода Собор Гранів- 1867 р. б ського монас-
тиря
Жмеринський район
963 с. Чернятин Палац кінець XVIII в ст.
Іллінецький район Садиба
964 1 смт Дашів Палац 1887 р. в 2 -"- Стайні 1887 р. в
Козятинський район
965 с. Поличинці Церква 1661 р. в
Липовецький район
966 с. Стара Прилука Палац початок XX ст. в 967 с. Нова Прилука Церква початок XIX ст. в
Могилів-Подільський
район
968 с. Лядова Печерний мо- IX-XIX ст. б настир
969 с. Немія Миколаївська 1775 р. в церква та
дзвіниця
(дер.)
970 с. Озаринці Замок XVII ст. б 971 с. Серебринці Палац кінець XVIII в ст.
972 с. Чернівці Церква-ротонда початок XIX ст. в
Мурованокуриловецький
район
973 смт Муровані Курилівці Садиба
1 -"- Палац 1805 р. в 2 -"- Арсенал 1805 р. в 3 -"- Флігель 1805 р. в 4 -"- Замкові мури XVI ст. а 5 -"- Міст XIX ст. в 974 с. Котюжани Садиба
1 -"- Палац початок XX ст. в 2 -"- Міст початок XX ст. в 975 -"- Миколаївська 1701 р. в церква (дер.) друга половина
та дзвіниця XIX ст.
(мур.)
Немирівський район
976 смт Немирів Колишня Неми-
рівська гім-
назія
1 -"- Чоловічий
корпус 1815 р. в 2 -"- Жіночий корпус 1815 р. в 977 -"- Електростанція друга половина в та млин XIX ст.
Піщанський район
978 с. Чорномин Палац перша половина в XIX ст.
Погребищенський район
979 с. Андрушівка Палац кінець XVIII в ст.
980 с. Круподеринці Садибний буди- середина в нок XIX ст.
981 -"- Мавзолей-церк- 1910 р. в ва
982 с. Спичинці Палац XIX ст. в 983 с. Старостинці Церква середина в
Томашпільський район
984 с. Антопіль Садиба
1 -"- Палац кінець XVIII в ст.
2 -"- Господарський друга половина в будинок XIX ст.
3 -"- Брама XIX ст. в 985 с. Комаргород Палац перша половина в XIX ст.
986 -"- Костьол 1770 р. в 987 с. Марківка Успенська 1767 р. в церква (дер.)
Тиврівський район
988 с. Селище Чарленківський XVIII ст. б замок
Тростянецький район
989 с. Верхівка Садиба
1 -"- Палац друга половина в XIX ст.
2 -"- Стайні друга половина
XIX ст.
3 -"- Брама друга половина в XIX ст.
Тульчинський район
990 м. Тульчин,
вул. Червоноармійська, Жилий будинок друга половина в 14 XVIII ст.
991 вул. Червоноармійська, Жилий будинок друга половина в 16 XVIII ст.
992 -"- Костьол кінець XIII ст. в 993 с. Печера Церква Різдва 1762 р. в (дер.) та
дзвіниця XIX ст.
(мур.)
Хмільницький район
994 м. Хмільник Садиба
1 -"- Палац 1916 р. в 2 -"- Башта замку XVII ст. в 3 -"- Міст 1916 р. в 995 -"- Костьол 1728 р. в 996 с. Уланів Вознесенська
церква 1777 р. в
Шаргородський район
997 смт Шаргород Жилий будинок кінець XVII-
в замку початок XVIII в ст.
998 -"- Мури та башта XVI-XVII ст. а замку
999 с. Жданове Костьол 1627 р. в 1000 -"- Заїзд XIX ст. в 1001 с. Лозова Покровська
церква та 1700-1702 рр. в дзвіниця
(дер.) 1002 -"- Миколаївська
церква та 1752 р. в дзвіниця
(дер.)
Ямпільський район
1003 с. Буша Давньослов'ян- IX ст. б ський печерний
храм з "Бушин-
ським рельє-
фом" 1004 -"- Башта фортеці XVII ст. б
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Луцьк 1005 вул. Крупської, 16 Монастир бри- 1624 р. в гіток 1006 -"- 19 Монастир шарі- XV-XVII ст. в ток 1007 -"- 23 Будинок Пузин XV ст. в 1008 вул. Пугачова Синагога 1629 р. в 1009 вул. Пушкіна, 2 Жилий будинок XVI-XVIII ст. в 1010 Старе місто Оборонна стіна
та башта XV ст. в 1011 м. Володмир-Волинсь- Миколаївська
кий, вул. Комсомоль- церква
ська, 1-а 1780 р. в 1012 -"- вул. Крупської Костьол 1766 р. в єзуїтів 1013 -"- вул. Прикордонна Земляні вали XIII-XVI ст. в замку
Володимир-Волинський
район
1014 с. Новосілки Петропавлівсь- 1783 р. в ка церква 1015 с. Хмелів Михайлівська 1770 р. в церква
Горохівський район
1016 с. Брани Покровська
церква (дер.) 1725 р. в 1017 с. Смолява Михайлівська 1783 р. в церква (дер.)
Іваничівський район
1018 с. Колона Здвиженська
церква (дер.) 1779 р. в 1019 с. Милятин Парасківська 1778 р. в церква 1020 с. Старий Порицьк Успенська 1784 р. в церква (дер.)
Камінь-Каширський
район
1021 м. Камінь-Каширський Іллінська
церква (дер.) 1700 р. в 1022 с. Видерта Церква Різдва 1737 р. в (дер.) 1023 с. Запруддя Успенська 1795 р. в церква (дер.) 1024 с. Осівці Парасківська 1777 р. в церква (дер.) 1025 с. Хотешів Михайлівська
церква 1790 р. в
Ківерцівський район
1026 смт Олика В'їзна (Луць- XVII ст. а ка) брама
міських укріп-
лень
Ковельський район
1027 смт Голоби Садибний буди- XVIII ст. в нок та в'їзна
брама 1028 -"- Георгіївська 1783 р. в церква (мур.) XVIII ст.
та дзвіниця
(дер.) 1029 с. Гішин Дмитрівська 1562 р. в церква (дер.)
Локачинський район
1030 с. Великий Окорськ Миколаївська XVIII ст. в церква 1031 с. Затурці Костьол 1642 р. в
Луцький район
1032 с. Воротнів Церква Різдва 1785 р. в 1033 с. Коршів Здвиженська 1771-1777 рр. в церква 1034 с. Смолигів Миколаївська 1743 р. в церква (дер.)
та дзвіниця 1035 с. Усичі Церква Луки XVIII ст. в (дер.)
Любешівський район
1036 смт Любешів Келії монасти- 1664 р. в ря піарів 1037 -"- В'їзна брама XVIII ст. а садиби 1038 с. Бірки Іосафівська 1769 р. в церква (дер.) 1039 с. Велика Глуша Успенська 1779 р. в церква (дер.)
Любомльський район
1040 м. Любомль, Палац XVIII ст. в вул. 1-го Травня 1041 смт Головне Церква XIX ст. в 1042 с. Піща Казанська 1801 р. в церква 1043 с. Світязь Церква (дер.) XIX ст. в
Ратнівський район
1044 с. Замшани Михайлівська 1809 р. в церква (дер.) 1045 с. Заліси Церкву Парас- 1794 р. в кеви (дер.) 1046 с. Здомишель Церква Різдва 1784 р. в (дер.) 1047 с. Краска Церква (дер.) XVIII ст. в 1048 с. Самари Церква (дер.) XVIII ст. в
Рожищенський район
1049 с. Вишеньки Костьол (дер.) 1771 р. в 1050 с. Городині Покровська
церква (дер.) 1762 р. в 1051 с. Доросині Церква (дер.) XVII-XVIII ст. в 1052 с. Копачівка Поштова стан- XIX ст. в ція 1053 с. Рудка-Козинська Троїцька церк- 1786 р. в ва (дер.)
Старовижівський район
1054 смт Стара Вижівка Церква (дер.) XVIII ст. в 1055 с. Мильці Онуфріївська 1723 р. в церква
Турійський район
1056 с. Обенижі Здвиженська 1821 р. в церква та
дзвіниця
ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА
ОБЛАСТЬ
Біловодський район
1057 с. Данилівка Комплекс спо- XVIII ст. в руд Деркульсь-
кого кінного
заводу 1058 с. Новолимарівка Комплекс спо- 1818 р. в руд Новолима-
рівського кін-
ного заводу
Слов'яносербський
район
1059 с. Весела Гора Садибний буди- XVIII-XIX ст. в нок
Станично-Луганський
район
1060 с. Старий Айдар Михайлівська 1787 р. в церква
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ
м. Дніпропетровськ
1061 Парк ім. Т.Г. Шевченка Палац 1790 р. в відбудовано в
1952 р. 1062 площа Жовтнева, 2 Перша чоловіча 1805-1861 рр. в класична гім-
назія 1063 -"- 14 Земська лікар- 1847 р. в ня 1064 проспект К. Маркса, 16 Будинок музею 1905 р. б 1065 -"- 19 Будинок гірни- 1915-1924 рр. в чого інституту
ім. Артема 1066 -"- 36 Хімічний кор- 1870 р. в пус універси-
тету 1067 -"- 47 Будинок місь- 1901 р. в кої управи 1068 -"- 66 Будинок готелю 1912 р. в 1069 -"- 97 Будинок театру 1907 р. в 1070 проспект Калініна Брянська (Ми- 1915 р. в колаївська)
церква 1071 проспект Кірова, 2 Будинок першо- 1909 р., добу- в го комерційно- дова 1936 р.
го училища 1072 вул. Короленка, 2 Будинок готелю 1912 р. в 1073 вул. Леніна, 3 Будинок клубу 1870 р. в 1074 -"- 5 Будинок театру 1870 р. в 1075 -"- 6 Будинок гро- 1911 р. в мадського зіб-
рання 1076 -"- 14 Губернаторсь- 1830 р. в кий будинок 1077 вул. Ленінградська Аудиторія нау- XIX ст. в кового това-
риства
1078 Ленінський район Миколаївська 1810 р. в церква в Кода-
ках 1079 Самарський район Миколаївська 1856 р. в церква
м. Дніпродзержинськ
1080 вул. Кірова Миколаївський
собор 1894 р. в 1081 м. Новомосковськ Миколаївська 1786 р.
церква Самар-
ського монас-
тиря та монас-
тирські келії 1082 м. Новомосковськ Дзвіниця XIX ст. в Троїцького со-
бору (дер.)
Дніпропетровський
район
1083 с. Старі Кодаки Кодацька фор- 1636 р. а теця
Царичанський район
1084 смт. Петриківка Церква Різдва 1812 р. в 1085 с. Рудка Укріплення Ук- 1731 р. в раїнської
лінії
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
1086 м. Дружківка Іванівська 1898-1900 рр. в церква
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
1087 м. Житомир
вул. К. Лібкнехта, 14 Преображенсь- 1874 р. в кий собор 1088 вул. Комарова, 5 Магістрат XVIII ст. в 1089 -"- 12-а Кафедральний 1746 р. в костьол та
дзвіниця 1090 вул. Леніна, 4 Семінарський 1838 р. в костьол 1091 вул. Черняховського, Келії єзуїтсь- 1724 р. в 12 кого монастиря 1092 вул. К. Лібкнехта, 72 Комплекс спо-
руд поштової
станції
1 -"- Будинок пошто- середина в вої станції та XIX ст.
огорожа
2 -"- Готель середина XIX в ст.
3 -"- Стайні середина XIX в ст.
4 -"- Ямські служби середина XIX в ст. 1093 м. Бердичів Костьол Варва- середина XIX в ри ст.
Андрушівський район
1094 м. Андрушівка Палац друга половина
XIX ст. в 1095 с. Івниця Садиба
1 Господарський початок XX ст.
будинок і бра- друга половина в ма XIX ст.
2 Башти огорожі друга половина
XVIII ст. в 1096 с.Стара Котельня Костьол друга половина
XVIII ст. в
Житомирський район
1097 с. Кодня Різдвобогоро- 1641 р. в дицька церква
та дзвіниця 1098 с. Ліщин Садибний буди- перша половина в нок XIX ст. 1099 -"- Троїцький кос- 1805 р. в тьол з дзвіни-
цею 1100 с. Тригір'я Церква та ке- XVIII-XIX ст. в лії Тригірсь-
кого Троїцько-
го монастиря
Коростишівський район
1101 с. Озера Михайлівська 1775 р. в церква та
дзвіниця
(дер.)
Любарський район
1102 смт Любар Будинок школи XVIII ст. в Василіанського
монастиря 1103 с. Нова Чортория Садиба
1 -"- Палац XVIII-друга по- в ловина XIX ст.
2 -"- Брама друга половина в XIX ст.
3 -"- Паровий млин кінець XIX ст. в
Олевський район
1104 с. Жубровичі Церква (дер.) XVII ст. в
Чуднівський район
1105 с. Турчинівка Садиба
1 -"- Палац друга половина в XIX ст.
2 -"- Господарський друга половина в корпус XIX ст. 1106 с. Тютюнники Садибний буди- парша половина в нок XIX ст.
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
1107 м. Ужгород, вул. Амбар та вин- 1781 р. в Свердлова, 2 ний льох
Берегівський район
1108 м. Берегове, Ансамбль спо- 1629 р. в вул. Горького, 1 руд "Графсько-
го двору" 1109 м. Берегове,
вул. Шандора Петефі, Костьол XV ст. в 26 1110 с. Добросілля Костьол XV ст. в 1111 с. Зміївка Костьол XIV ст. в 1112 с. Мужієве Костьол (руї- XV ст. а ни) 1113 с. Квасове Замок (руїни) XII-XIII ст. а
Великоберезнянський
район
1114 с. Сіль Василівська 1777 р. в церква (дер.)
Виноградівський район
1115 смт Вилок Церква XIV ст. в 1116 с. Руська Долина Церква (дер.) XVII ст. в 1117 с. Шаланки Церква XIV ст. в
Воловецький район
1118 с. Задільське Миколаївська XVIII ст. в церква та
дзвіниця
(дер.) 1119 с. Тишів Іллінська XVIII ст. в церква та
дзвіниця
(дер.) 1120 с. Ялове Вознесенська XVIII ст. в церква та
дзвіниця
(дер.) 1121 с. Котельниця Церква (дер.) XVIII ст. в
Іршавський район
1122 смт Довге Палац-фортеця 1798 р. в 1123 с. Дешковиця Покровська XVIII ст. в церква та
дзвіниця
(дер.) 1124 с. Імстичеве Церква і мона- XVШ ст. в стирські бу-
дівлі
Міжгірський район
1125 с. Подобовець Миколаївська 1785 р. в церква та
дзвіниця
(дер.) 1126 с. Синевирська Поляна Покровська XVIII ст. в церква та
дзвіниця
(дер.) 1127 с. Торунь Введенська 1809 р. в церква (дер.)
Мукачівський район
1128 смт Чинадієве Палац початок в XVIII ст.
Свалявський район
1129 м. Свалява Михайлівська 1758 р. в церква (дер.)
у Бистрому
Ужгородський район
1130 с. Комарівці Костьол XIII-XVIII ст. в 1131 с. Тарнівці Костьол XV ст. в 1132 с. Часлівці Костьол XV ст. в
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
м. Запоріжжя
1133 вул. Чекістів, 29 Дворянське 1912 р. в зібрання 1134 проспект Леніна, 59 Жилий будинок XIX-XX ст. в
Бердянський район
1135 с. Карла Маркса Земляні укріп- XVIII ст. а лення Заха-
р'ївської фор-
теці
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ
м. Івано-Франківськ
1136 площа Урицького, 21 Костьол єзуї- 1729 р. в тів 1137 вул. Виробнича, 47 Пивований за- 1767 р. в вод
Яремчанська міська
Рада
1138 м. Яремча Церква та
дзвіниця XVIII ст. в (дер.) 1139 с. Кремінці Дмитрівська
церква та XVIII ст. в дзвіниця
(дер.) 1140 с. Микуличин Троїцька цер-
ква та дзвіни- 1863 р. в ця (дер.)
Богородчанський район
1141 с. Підгір'я Церква Різдва
та дзвіниця 1832 р. в (дер.)
Верховинський район
1142 с. Білоберізка Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1143 с. Барвінків Церква (дер.) XIX ст. в 1144 с. Бистрець Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1145 с. Веріній Ясенів Церква та XIX ст. в дзвіниця 1146 с. Довгопілля Церква (дер.) XIX ст. в 1147 с. Зелена Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1148 с. Красноїлів Церква (дер.) XIX ст. в 1149 с. Криворівня Церква Різдва
та дзвіниця XVIII ст. в (дер.) 1150 с. Устеріки Церква (дер.) XIX ст. в 1151 с. Черемошна Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.)
Галицький район
1152 м. Галич Замок (руїни) XIV-XVII ст. в 1153 смт Більшівці Костьол XVII-XVIII ст. в
Городенківський район
1154 смт Чернелиця Костьол XVI ст. в 1155 с. Раковець Башта замку 1658 р. в
Долинський район
1156 м. Долина Солеварня XVIII-XIX ст. в
Івано-Франківський
район
1157 смт Тисмениця Дзвіниця XVIII ст. в (дер.)
Косівський район
1158 м. Косів Василівська
церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1159 с. Бабин Церква (дер.) початок в та дзвіниця XX ст.
(мур.) 1160 с. Брустурів Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1161 с. Великий Рожин Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1162 с. Вербовець Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1163 с. Город Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1164 с. Космач Церква Різдва
та дзвіниця XVIII ст. в (дер.) 1165 -"- Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1166 с. Люча Церква (дер.) XIX ст. в 1167 с. Лючки Церква (дер.) XIX ст. в 1168 с.Малий Рожин Церква та XVIII ст. в дзвіниця 1169 с. Микитинці Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1170 с. Прокурава Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1171 с. Пистинь Церква Варвари
(Успенська)
(дер.) та 1623 р. в дзвіниця
(мур.) 1172 с. Річка Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1173 с. Рожнів Преображенська
церква та
дзвіниця 1851 р. в (дер.) 1174 с. Рожнів Михайлівська
церква та
дзвіниця 1852 р. в (дер.) 1175 -"- Богородицька
церква та 1867 р. в дзвіниця
(дер.) 1176 с. Смодна Церква Якима і
Анни та дзві-
ниця (дер.) XVIII ст. в 1177 с. Старі Кути Спаська церква
та дзвіниця 1881 р. в (дер.) 1178 с. Снідавка Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1179 с. Соколівка Церква (дер.) XIX ст. в 1180 с. Лерганівка Церква Іоанна 1850 р. в (дер.) 1181 с. Шешори Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1182 с. Яворів Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.)
Надвірнянський район
1183 с.Бистриця Церква Різдва
та дзвіниця XVIII ст. в (дер.) 1184 с. Білі Ослави Церква та
дзвіниця
(дер.) (верх- 1746 р. в ня) 1185 -"- Церква та
дзвіниця
(дер.) (нижня) XVIII ст. в 1186 с. Гвізд Успенська цер-
ква та дзвіни- 1739 р. в ця (дер.) 1187 с. Назавизів Церква та XIX ст. в дзвіниця
(дер.)
Рогатинський район
1188 м. Рогатин Церква та XVIII ст. в (Бабинці Горішні) дзвіниця
(дер.)
1189 с. Заланів Церква (дер.) XVIII ст. в 1190 с. Загір'я Церква (дер.) XVIII ст. в 1191 с. Калинівка Михайлівська XVII ст. в церква (дер.) 1192 с. Кліщівна Миколаївська XVI-XVII ст. в церква (дер.) 1193 с. Приозерне Садиба та парк XVIII ст. в 1194 с. Чесники Миколаївська
церква XIV-XV ст. в
Рожнятівський район
1195 с. Сливки Миколаївська 1760 р. в церква та
дзвіниця
(дер.) 1196 Урочище Ангелів Осмо- Доменна піч 1810 р. в лодської сільської
Ради
Снятинський район
1197 с. Устя Церква та XVIII ст. в дзвіниця
(дер.) 1198 с. Хлібичин Церква та XVIII ст. в дзвіниця
(дер.)
КІРОВОГРАДСЬКА ОБДАСТЬ
1199 м. Кіровоград Покровська
церква 1875 р. в
Новомиргородський
район
1200 м. Новомиргород Іллінська цер-
ква 1766 р. в
Олександрівський район
1201 с. Розумівка Церква-усипа- 1833-1855 рр. б льниця Раєвсь-
ких
КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Сімферополь
1202 вул. Карла Маркса, Жилий будинок 1826 р. в 26 1203 вул. Мічуріна, 27 Жилий будинок кінець XVIII- в початок
XIX ст. 1204 вул. Рози Люксембург, Госпіталь 1855 р. в 27 1205 парк "Салгірка" Садиба Палласа
1 Жилий будинок кінець XVIII в (Палласа) ст.
2 Господарський кінець XVIII в
будинок та два ст.
флігелі
м. Керч
1206 вул. Свердлова Будинок музею кінець XIX ст. в 1207 вул. Театральна Грецька церква середина XIX в ст. 1208 гора Мітридат Сходи Великі середина XIX
та Малі ст., добудова - кінець XIX ст.
м. Феодосія
1209 провулок Айвазовського Фонтан XVI ст. а 1210 проспект Леніна Фонтан кінець XIX ст. а 1211 вул. Набережна Будинок дачі кінець XIX ст. в Стамболі 1212 вул. Набережна Будинок дачі кінець XIX ст. в Мілос 1213 вул. Червоноармійська Введенська VIII-IX ст., в церква добудова XIX
ст.
м. Ялта
1214 вул. Щорса, 2 Дача Вадарсь- 1902-1910 рр. в кої 1215 м. Алупка Комплекс спо- 1830-1846 рр. б руд Воронцов-
ського палацу
1 -"- Головний кор- 1830-1837 рр. б пус
2 -"- Бібліотечний 1830-1837 рр. в корпус
3 -"- Шуваловський 1830-1837 рр. в корпус
4 -"- Господарський 1830-1837 рр. в корпус
5 -"- Чайний будинок
і паркові спо- 1824-1860 рр. в руди 1216 смт Гаспра Дача Кічкіне початок XIX ст. в 1217 -"- Комплекс спо-
руд палацу 1831-1836 рр. в 1218 -"- Палац "Ластів-
чине гніздо" 1912 р. в 1219 смт Гурзуф Фортеця Горзу-
віти (руїни) VI-XV ст. б 1220 смт Кореїз Палац "Дюль-
бер" 1897-1911 рр. в 1221 смт Лівадія Комплекс спо-
руд палацу 1910-1911 рр.
1 -"- Великий палац 1910-1911 рр. в 2 -"- Церква Здви- 1864 р. в ження
3 -"- Палац Фреде- 1916 р. в рікса
4 -"- Світський кор- кінець XIX ст. в пус
5 -"- Паркові спору- XIX ст. в ди 1222 смт Санаторне Палац 30-і роки
XIX ст. в 1223 смт Ореанда Альтанка-на-
півротонда 1843 р. а 1224 -"- Церква кінець XIX ст. в 1225 смт Форос Церква Воскре- XIX ст.
сіння 1226 -"- Байдарські во- 1848 р. б рота 1227 -"- Палац кінець XIX ст. в
Алуштинська міська
Рада
1228 с-ще Утьос Палац 1900 р. в
Бахчисарайський район
1229 м. Бахчисарай Мечеть Тахтали 1707 р. в Джамі 1230 с. Баштанівка Печерний мона- VIII - кінець
стир Качи-Ка- XIX ст. а льон 1231 с. Верхоріччя Церква Івана XIV-XV ст. а Передтечі
(руїни) 1232 с. Кудрине Архангельська
церква (руїни) 1328 р. а 1233 -"- Печерне місто IX ст. а "Киз-Кермен" 1234 с. Красний Мак Печерна церква
Донаторів X-XV ст. а 1235 с. Мале Садове Печерний мона- VIII-XV ст. а стир "Чилтер-
Коба" 1236 с. Скалисте Печерне місто IV-XIII ст. а "Бакла" (руї-
ни) 1237 с. Тернівка Печерний мона-
стир "Шулдан" VIII-XV ст. а 1238 -"- Печерний мона- VIII-XV ст. а стир "Чилтер-
Мармара"
Білогірський район
1239 с. Тополівка Церква (руїни) XIV-XV ст. а
м. Севастополь
1240 вул. Леніна Михайлівський 1848 р. в собор 1241 вул. Радянська Башта вітрів 1844 р. б 1242 Ушакова балка Акведук початок XIX ст. а 1243 вул. Челюскінців Катерининська 1787 р. а миля 1244 Володимирський
собор в Херсо- 1861 р. в несі 1245 Північна сторона Миколаївська
церква-пірамі-
да на братсь-
кому кладови- XIX ст. б щі
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Львів
1246 площа Рози Люксем- Жилий будинок XVIII-XIX ст. в бург, 2 1247 -"- 5 Жилий будинок XIII-XIX ст. в 1248 -"- 6 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в 1249 -"- 7 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в 1250 -"- 8 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в 1251 вул. Вірменська, 4 Жилий будинок XVII ст. в 1252 -"- 6 Жилий будинок XVII ст. в 1253 -"- 16 Жилий будинок XVIII ст. в 1254 -"- 18 Жилий будинок XVIII ст. в 1255 -"- 21 Жилий будинок XIX ст. в 1256 -"- 22 Жилий будинок XVII ст. в 1257 -"- 32 Жилий будинок XVII ст. в 1258 -"- 33 Жилий будинок XVII ст. в 1259 вул. Руська, 10 Жилий будинок XIX ст. в 1260 -"- 12 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в 1261 -"- 14 Жилий будинок XVII ст. в 1262 вул. Театральна, 12 Жилий будинок XVII ст. в 1263 -"- 18 Палац XIX ст. в 1264 проспект Леніна Театр опери і 1897-1900 рр. в балету 1265 -"- 10 Палац 1763 р. в 1266 вул. Комсомольська, 32 Оборонна баш-
та XVI ст. в 1267 вул. Сербська, 3 Жилий будинок XVII ст. в 1268 -"- 5 Жилий будинок XVII ст. в 1269 -"- 7 -"- XVIII ст. в 1270 -"- 8 -"- XVIII ст. в 1271 вул. Сербська, 11 Жилий будинок XVII ст. в 1272 вул. Ставропігійська,
5 XVII ст. в 1273 вул. Федорова, 1 -"- XV-XIX ст. в 1274 -"- 4 -"- XVII ст. в 1275 -"- 8 -"- XVII ст. в 1276 -"- 9 Друкарня став-
ропигійського XVII-XIX ст. в братства 1277 -"- 10 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в 1278 -"- 14 -"- XVIII ст. в 1279 -"- 16 -"- XVII ст. в 1280 вул. Бібліотечна, 1 Палац XVII ст. в 1281 вул. Галицька, 3 Жилий будинок XVIII ст. в 1282 -"- 8 -"- XVIII ст. в 1283 -"- 10 -"- XVII-XIX ст. в 1284 -"- 11 -"- XVII ст. в 1285 -"- 15 -"- XVIII ст. в 1286 вул. Лесі Українки, 1 Театр 1842 р. в 1287 -"- 10 Жилий будинок XVII ст. в 1288 -"- 12 XVII ст. в 1289 -"- 14 -"- XVII ст. в 1290 -"- 16 -"- XVII ст. в 1291 -"- 24 -"- XVII ст. в 1292 -"- 26 -"- XVII ст. в 1293 -"- 30 -"- XVII ст. в 1294 вул. Фрунзе, 7 -"- XVII ст. в 1295 -"- 8 -"- XVIII ст. в 1296 -"- 10 -"- XVII ст. в 1297 вул. Фрунзе, 22 Жилий будинок XVIII ст. в 1298 -"- 23 -"- XVII ст. в 1299 -"- 24 -"- XVII-XIX ст. в 1300 -"- 26 -"- XVIII ст. в 1301 -"- 27 -"- XVII ст. в 1302 -"- 28 -"- XVII ст. в 1303 -"- 29 -"- XVII ст. в 1304 -"- 31 -"- XVII ст. в 1305 -"- 36 -"- XVII ст. в 1306 -"- 38 -"- XVII-XIX ст. в 1307 -"- 50 -"- XVII-XIX ст. в 1308 -"- 52 -"- XVII ст. в 1309 вул. Щербакова, 2 Старий будинок
університету 1842-1844 рр. в 1310 вул. Коперника, 15 Палац XIX ст. в 1311 вул. Краківська, 5 Жилий будинок XVII-XIX ст. в 1312 -"- 13 -"- XVII-XIX ст. в 1313 -"- 15 -"- XVII-XVIII ст. в 1314 -"- 17 -"- XVII-XVIII ст. в 1315 вул. Народної
Гвардії, 6 -"- XVII-XVIII ст. в 1316 -"- 8 -"- XIX ст. в 1317 -"- 12 -"- XVII-XIX ст. в 1318 -"- 14 -"- XIX ст. в 1319 -"- 16 -"- XVII-XIX ст. в 1320 -"- 18 -"- XIX ст. в 1321 вул. Стефаника, 2 Бібліотека 1827 р. в 1322 вул. Радянська, 8 Жилий будинок XIX ст. в 1323 вул. Радянська, 14 Жилий будинок XIX ст. в 1324 -"- 16 -"- XIX ст. в 1325 -"- 18 -"- XIX ст. в 1326 площа Міцкевича, 9 -"- XIX ст. в 1327 вул. Кривоноса Костьол Кази- XVII ст. в мира 1328 вул. Калініна Костьол місіо- XVIII ст. в нерів 1329 вул. Короленка Костьол фран- 1708 р. в цисканів 1330 вул. Коперника, 37 Келії монасти- XVIII ст. в ря 1331 вул. Калініна Успенська цер-
ква та дзвіни- 1770 р. в ця 1332 вул. Винники Костьол та
дзвіниця
(дер.) XVIII ст. в 1333 смт Брюховичі Троїцька церк-
ва та дзвіниця 1775 р. в 1334 вул. Ужгородська Костьол Івана
Хрестителя XIII-XIX ст. в 1335 м. Червоноград Василіанська
церква та мо- 1771 р. в настир 1336 -"- Костьол та мо-
настир бернар- XVIII ст. в динів
Бродівський район
1337 с. Заболотці Богородицька 1746 р. в церква 1338 с. Лукавець Покровська
церква та 1740 р. в дзвіниця
(дер.) 1339 с. Пеняки Покровська 1782 р. в церква (дер.) 1340 с. Стибирівка Церква (дер.) 1600 р. в 1341 с. Шишківці Михайлівська
церква та 1751 р. в дзвіниця
(дер.)
Буський район
1342 м. Буськ Онуфріівська
церква та 1758 р. в дзвіниця 1343 с. Грабова Церква та 1779 р. в дзвіниця
(дер.) 1344 с. Новий Милятин Монумент XVII ст. в 1345 с. Ріпнів Церква та 1758 р. в дзвіниця
Городоцький район
1346 м. Городок Францискансь- 1419 р. в кий монастир 1347 с. Вишня Церква Кузьми
та Дем'яна з 1805 р. в дзвіницею 1348 с. Грімне Преображенська
церква та 1776 р. в дзвіниця
(дер.) 1349 с. Заверешиця Зведенська це-
рква та дзві- 1693 р. в ниця 1350 с. Кліцько Успенська цер-
ква та дзвіни- 1673 р. в ця (дер.) 1351 с. Завидовичі Миколаївська
церква та 1810 р. в дзвіниця
Дрогобицький район
1352 с. Івана Франка Михайлівська
церква та 1800 р. в дзвіниця
(дер.) 1353 смт Медениця Успенська цер-
ква та дзвіни- 1644 р. в ця (дер.) 1354 с. Новий Кропивник Миколаївська
церква та 1695 р. в дзвіниця
Жидачівський район
1355 с. Бережниця Церква Різдва
та дзвіниця 1724 р. в (дер.) 1356 с. Вибранівка Введенська
церква та XVIII ст. в дзвіниця 1357 с. Корчівка Дзвіниця 1806 р. в (дер.) 1358 -"- Школа XIX ст. в 1359 с. П'ятничани Оборонна башта XV-XVI ст. в
Золочівський район
1360 смт Глиняни Успенська цер- XVII ст. в ква 1361 с. Бібщани Церква та
дзвіниця 1739 р. в (дер.) 1362 с. Коропець Святодухівська
церква (дер.) 1760 р. в 1363 с. Мала Вільшанка Михайлівська
церква та 1708 р. в дзвіниця
(дер.) 1364 с. Митулин Церква (дер.)
та дзвіниця 1863 р. в 1365 с. Підлісся Преображенська
церква (дер.) 1735 р. в 1366 с. Чижів Церква Різдва 1708 р. в (дер.)
Кам'янсько-Бузький
район
1367 с. Батятичі Юр'ївська цер- 1795 р. в ква (дер.) 1368 с. Вислобоки Введенська
церква та 1762 р. в дзвіниця
(дер.) 1369 с. Новий Став Каплиця 1600 р. в
Миколаївський район
1370 с. Берездівці Костьол та 1771 р. в дзвіниця 1371 с. Крупське Церква Різдва
Богородиці 1720 р. в (дер.) 1372 с. Луб'яна Церква Іллі 1809 р. в 1373 с. Мала Горожанка Миколаївська
церква та 1682 р. в дзвіниця
(дер.)
Мостиський район
1374 с. Буховичі Борисоглібська
церква та 1812 р. в дзвіниця
(дер.) 1375 с. Годині Церква Чесного
Хреста та 1729 р. в дзвіниця
(дер.) 1376 с. Дмитровичі Миколаївська
церква та 1653 р. в дзвіниця
(дер.) 1377 с. Гостинцеве Богородицька
церква та XVIII ст. в дзвіниця
Нестеровський район
1378 м. Нестеров Ратуша XIX ст. в 1379 вул. Львівська, 2 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в 1380 -"- 4 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в 1381 -"- 6 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в 1382 -"- 26 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в 1383 -"- Звіринецька XVIII ст. в брама 1384 м. Рава-Руська Костьол XVIII ст. в 1385 -"- Костьол та мо-
настир рефор- XVIII ст. в маторів 1386 -"- Юр'ївська цер- 1846 р. в ква 1387 с. Великі Передримихи Михайлівська
церква та XVII ст. в дзвіниця 1388 с. Воля-Гомулецька Троїцька цер-
ква (дер.) 1756 р. в 1389 с. Потелич Дзвіниця
Троїцької цер- 1545 р. в кви 1390 с. Старе Село Дзвіниця Воск-
ресенської XVIII ст. в церкви
Перемишлянський район
1391 с. Бачів Богоявленська
церква (дер.) 1772 р. в 1392 с. Свірж Оборонна башта
(руюни), грот 1484 р. в
Пустомитівський район
1393 смт Пустомити Будинок садиби
і парк початок XIX ст. в 1394 с. Гринів Юр'ївська цер-
ква та дзвіни- 1782 р. в ця 1395 с. Давидів Садибний буди- початок XIX ст. в нок 1396 с. Дмитровичі Михайлівська
церква (дер.) 1765 р. в та дзвіниця 1397 с. Лісневичі Церква Семеона
Стовпника та
дзвіниця 1813 р. в (дер.) 1398 с. Семенівка Костьол та 1722 р. в дзвіниця 1399 с. Соколівка Палац та флі- XIX ст. в гель 1400 с. Ставчани Дзвіниця початок XIX ст. в (дер.) 1401 с. Чишки Костьол та 1510 р. в дзвіниця
Радехівський район
1402 смт Лопатин Костьол XVIII ст. в 1403 с. Новий Витків Преображенська
церква (дер.) 1738 р. в 1404 с. Оглядів Успенська цер-
ква та дзвіни-
ця (дер.) на
кладовищі XVIII ст. в 1405 с. Полове Святодухівська
церква та 1737 р. в дзвіниця
(дер.) 1406 с. Трійця Троїцька церк-
ва та дзвіни- 1760 р. в ця (дер.)
Самбірський район
1407 1 м. Рудки Костьол та XVII ст. в дзвіниця
2 -"- Мури з баштою XVII ст. а (дер.) 1408 с. Викоти Святодухівська
церква та 1671 р. в дзвіниця
(дер.) 1409 с. Зарайське Церква Різдва 1634 р.
та дзвіниця 1850 р. в (дер.) 1410 с. Мала Білина Троїцька церк-
ва (дер.) 1671 р. в
Сколівський район
1411 с. Волосянка Преображенська
церква та 1804-1824 рр. в дзвіниця 1412 с. Грабовець Церква (дер.) початок XX ст. в 1413 с. Коростів Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1414 с. Крушельниця Церква та
дзвіниця 1824 р. в (дер.) 1415 с. Лавочне Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1416 с. Нижнє Синьовидне Церква (дер.) XVIII ст. в 1417 с. Орявчик Церква та
дзвіниця XVIII ст. в (дер.) 1418 с. Плаве Михайлівська
церква та
дзвіниця 1870 р. в (дер.) 1419 с. Риків Церква та 1810 р. в дзвіниця 1420 с. Сможе Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1421 с. Хащоване Церква та
дзвіниця 1810 р. в (дер.) 1422 с. Ялинкувате Церква та 1810 р. в дзвіниця
Сокальський район
1423 м. Белз Церква (дер.) XVII ст. в 1424 с. Тартаків Палац XIX ст. в
Старосамбірський район
1425 м. Добромиль Ратуша XVIII ст. в 1426 смт Нижанковичі Ратуша XIX ст. в 1427 смт Стара Сіль Воскресенська
церква та XVII ст. в дзвіниця
(дер.) 1428 -"- Костьол та XVIII ст. в дзвіниця 1429 -"- П'ятницька
церква та
дзвіниця XVII ст. в (дер.) 1430 с. Бусовисько Церква Різдва
Богородиці та
дзвіниця
(дер.) 1773 р. в 1431 с. Надиби Успенська цер-
ква (дер.) 1538 р. в 1432 с. Нове Місто Костьол XVI-XVII ст. в 1433 с. Передільниця Миколаївська
церква та 1736 р. в дзвіниця
(дер.) 1434 с. Ракове Богоявленська
церква 1779 р. в 1435 1 с. Росохи Церква Різдва XV-XVI ст. в 2 -"- Мури та дзві- XIX ст. в ниця 1436 с. Сусідовичі Комплекс мона-
стиря кармелі- XVI-XVIII ст. в тів 1437 с. Чаплі Жилий будинок XIX ст. в 1438 с. Ясениця-Замкова Давіниця Ми-
хайлівської 1730 р. в церкви (дер.)
Стрийський район
1439 с. Верчани Дзвіниця Ми-
хайлівської XVIII ст. в церкви (дер.)
Турківський район
1440 с. Верхнє Висоцьке Церква Різдва
та дзвіниця XVI-XVIII ст. в 1441 с. Ісаїв Михайлівська
церква та 1663 р. в дзвіниця
(дер.) 1442 с. Либохора Дзвіниця XVIII ст. в (дер.) 1443 -"- Церква та
дзвіниця
(дер., нижня) XIX ст. в 1444 с. Мохнате Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1445 с. Нижнє Церква (дер.) 1870 р. в 1446 с. Нижнє Гусине Церква та
дзвіниця XIX ст. в (дер.) 1447 с. Присліп Церква (дер.) XIX ст. в
Яворівський район
1448 с. Великополе Богородицька
церква та 1781 р. в дзвіниця 1449 с. Вільшаниця Юр'ївська
церква та ого- 1615 р. в рожа (дер.) 1450 с. Вороблячин Преображенська 1662 р. в церква 1451 с. Грушів Михайлівська
церква та 1715 р. в дзвіниця
(дер.) 1452 с. Семірівка Церква Івана
Богослова 1737 р. в (дер.) 1453 -"- Дзвіниця 1818 р. в (дер.) 1454 смт Шкло Парасківська
церква та 1732 р. в дзвіниця
(дер.)
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Миколаїв
1455 вул. Адміральська, 4 Будинок штабу 1796 р. в флоту 1456 вул. Набережна Брама та мури 1848 р. в суднобудівної
вахти
Очаківський район
1457 м. Очаків Миколаївська 1818 р. в церква
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Одеса
1458 1-12 Приморський бульвар, Жилі і громад-
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ські будинки XIX ст. в 11, 12, 13, 14, 15 1459 вул. К. Маркса, 55 Троїцька церк- 1808 р. в ва 1460 вул. С. Ласточкіна, 2 Палац 1842-1850 рр. в 1461 -"- 4 Будинок архео-
логічного му- 1883 р. б зею 1462 -"- 5 Морський музей початок XIX ст. б 1463 вул. Островідова, 68 Кірха XIX ст. в 1464 вул. Пастернака, 13 Державна нау-
кова бібліоте-
ка імені Горь- 1906 р. в кого 1465 вул. Чайковського, 8 Жилий будинок 1844 р. в 1466 м. Білгород-Дністров- Підземна церк-
ський ва Іоана Суча- XIV-XVII ст. б вського 1467 м. Ізмаїл, вул. Дзер- Свято-Мико-
жинського, 124 лаївська церк- 1883 р. в ва 1468 Фортеця Успенська цер- 1841 р. в ква 1469 -"- Миколаївська 1852 р. в церква
Болградський район
1470 м. Болград Церква Миколая 1871 р. в
Ізмаїльський район
1471 с. Нова Некрасівка Введенська XIX ст. в церква
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Полтава
1472 вул. Жовтнева, 14 Жилий будинок 1838 р. в 1473 -"- 35 Російський се-
лянський банк 1906-1909 рр. в 1474 проспект 1-го Травня, Жилий будинок початок XIX ст. в 18 1475 площа Леніна, 2 Будинок земст- 1905-1909 рр. б ва 1476 м. Кременчук Будинок для
спостереження
за рухом по XVIII ст. в Дніпру 1477 м. Миргород, Будинок водо-
вул. Гоголя, 148 лікарні (дер.) 1914-1917 рр. в
Гадяцький район
1478 с. Плішивець Покровська 1907 р. в церква
Карлівський район
1479 с. Федорівка Благовіщенська
церква 1828 р. в
Лубенський район
1480 с. Піски Церква (дер.) XII ст. в 1481 с. Снітин Воскресенська 1805 р. в церква
Новосанжарський район
1482 с. Нехвороща Васильківська
фортеця
Української
лінії (рештки) 1731-1736 рр. а
Пирятинський район
1483 с. Березова Рудка Садиба та парк XVIII-XIX ст. в
Полтавський район
1484 с. Крутий Берег Садиба XVIII ст. в
Чорнухинський район
1485 с. Вороньки Будинок про-
віантського XIX ст. в складу
РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Ровно
1486 вул. Шевченка Успенська цер-
ква та дзвіни- 1756 р. в ця (дер.)
Березнівський район
1487 с. Губків Руїни замку XV-XVI ст. а 1488 с. Маринин Преображенська
церква (дер.) XVIII ст. в та дзвіниця
Володимирецький район
1489 смт Рафалівка Церква XVIII-XIX ст. в
Гощанський район
1490 смт Гоща Михайлівська
церква та 1632 р. в дзвіниця 1491 с. Дорогобуж Успенська цер- XI-XVII ст. в ква 1492 с. Тучин Преображенська
церква (дер.) 1730 р. в
Дубнівський район
1493 м. Дубно Костьол та мо-
настир карме- 1660 р. в літок 1494 м. Дубно Юр'ївська цер- 1700 р. в ква (дер.) 1495 -"- Келії монасти-
ря бернардинів XVIII ст. в 1496 с. Мирогоща Перша Михайлівська
церква та XVIII ст. в дзвіниця
(дер.)
Дубровицький район
1497 м. Дубровиця Костьол 1740 р. в 1498 -"- Церква 1861 р. в
Зарічненський район
1499 с. Серники Дмитрівська
церква (дер.) XVIII ст. в
Корецький район
1500 с. Корець Комплекс спо-
руд Троїцького XVI-XIX ст. в монастиря 1501 -"- Миколаївська 1834 р. в церква 1502 -"- Келії монасти-
ря Франциска- XVI-XVII ст. в нів 1503 с. Великі Межирічі Костьол 1702 р. в 1504 -"- Палац XVIII ст. в 1505 -"- Церква (дер.) XVIII ст. в 1506 с. Світанок Покровська
церква (дер.) XVIII ст. в
Костопільський район
1507 с. Великий Стидин Покровська
церква (дер.) 1769 р. в та дзвіниця
Млинівський район
1508 смт Млинів Покровська
церква та XIX ст. в дзвіниця
Острозький район
1509 м. Острог, вул. 1-го
Травня Костьол XVII-XIX ст. в 1510 с. Межиріч Міська брама XVI ст. в 1511 -"- Піч XVII ст. а 1512 с. Михалківці Троїцька церк-
ва та дзвіниця 1740 р. в 1513 с. Новомалин Руїни замку XIV ст. а
Ровенський район
1514 смт Клевань Церква Різдва
та дзвіниця 1777 р. в 1515 смт Оржів Преображенська
церква (дер.) 1770 р. в 1516 с. Городок Дзвіниця Мико-
лаївської цер- XVIII ст. в кви (дер.) 1517 с. Грабів Церква (дер.) XVIII ст. в 1518 с. Корнин Церква (дер.)
та дзвіниця XVIII ст. в 1519 с. Обарів Церква (дер.) XVIII ст. в 1520 с. Тайкури Костьол Лавре- 1710 р. в нтія 1521 -"- Руїни замку XV-XVII ст. а
Сарненський район
1522 смт Степань Земляні вали XV-XVI ст. а замку 1523 -"- Троїцька церк-
ва та дзвіниця 1759 р. в (дер.) 1524 с. Доротичі Троїцька церк- 1725 р. в ва (дер.) 1525 с. Ремчиці Церква Різдва
Богородиці 1767 р. в (дер.)
Червоноармійський
район
1526 с. Коритне Церква (дер.) XVII ст. в 1527 с. Митниця Церква (дер.) XVIII ст. в 1528 с. Пляшева Миколаївська
церква (дер.) 1630 р. в 1529 -"- Георгіївська 1914 р. в церква
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
1530 м. Суми Троїцький со- 1900-1908 рр. в бор 1531 -"- Дзвіниця Воск-
ресенської XIX ст. в церкви 1532 -"- Петропавлівсь-
ка (Кладовище- XIX ст. в нська) церква 1533 -"- Церква початок XIX ст. в 1534 м. Охтирка Михайло-Архан- друга половина в гельська церк- XIX ст.
ва 1535 м. Ромни Церква Василія XIX ст. в
Білопільський район
1536 с. Куянівка Садибний буди- 1814 р. в нок
Глухівський район
1537 м. Глухів Анастасіївська 1896 р. в церква 1538 -"- Спасо-Преобра-
женська церква 1765 р. в
Охтирський район
1539 с. Бакирівка П'ятницька XIX ст. в церква
Путивльський район
1540 с. Волокитине "Золоті воро- початок XIX ст. а та"
Роменський район
1541 с. Пустовійтівка Церква початок XX ст. в
Сумський район
1542 с. Басівка Садибний буди- початок XIX ст. в нок 1543 с-ще Кияниця Палац та парк кінець XIX ст. в 1544 смт Хотінь Садибний буди- XVIII-XIX ст. в нок 1545 с. Юнаківка Миколаївська 1793-1806 рр. в церква
Тростянецький район
1546 м. Тростянець Палац 20-і роки
XIX ст. в 1547 -"- Манеж-цирк 20-і роки
XIX ст. в 1548 -"- Парк "Нескуч- 20-і роки
не" XIX ст. в 1549 -"- Грот 20-і роки
XIX ст. а 1550 -"- Вознесенська 1744 р. в церква 1551 -"- Церква кінець XIX ст. в
Шосткинський район
1552 смт Вороніж Михайлівська 1781 р. в церква 1553 с. Гамаліївка Ансамбль Гама-
ліївського мо- XVII-XVIII ст. в настиря 1554 с. Пирогівка Покровська
церква (дер.) XVIII ст. в та дзвіниця
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Бережанський район
1555 с. Бище Костьол 1367 р. в 1556 с. Підгайці Успенська цер- 1653 р. в ква 1557 -"- Церква та
дзвіниця XVIII ст. в (дер.) 1558 -"- Костьол 1463-1643 рр. в 1559 -"- Синагога XVII ст. в 1560 с. Умань Церква (дер.) 1688 р. в 1561 с. Шумляни Церква та
дзвіниця 1711-1772 рр. в (дер.)
Борщагівський район
1562 м. Борщів Костьол XVIII ст. в 1563 с. Дзвенигород Вали городища IX ст. а 1564 -"- Церква та 1801 р. в дзвіниця 1565 с. Збручанське Руїни замку XVII ст. а 1566 с. Іване-Пусте Богословська
церква та
дзвіниця 1775 р. в (дер.) 1567 с. Кривче Замок (башти
та арсенал) 1650 р. в 1568 с. Кудринці Замок (руїни) XVI ст. а 1569 с. Міжгір'я Давньослов'ян-
ський печерний
храм ("Святиня
поганська") з
жертовним ка-
менем (камінь
Довбуша) IX ст. б 1570 -"- Здвиженська XVIII ст. в церква 1571 -"- Келії XVIII ст. в 1572 с. Окопи Фортеця Трійці
(руїни)
1 Брами: Львів-
ська 1692 р. а 2 Кам'я-
нецька 1692 р.
3 Мури 1692 р.
Бучацький район
1573 м. Бучач Церква в уро-
чищі Монасти-
рок (руїни) XVI ст. а 1574 с. Білявинці Дзвіниця
(дер.) XVIII ст. в 1575 с. Яблунівка Палац XVII-XVIII ст. в
Гусятинський район
1576 с. Волиця Церква (дер.) XVII ст. в 1577 с. Козина Церква та
дзвіниця
(дер.) XVI ст. в
1578 с. Когулець Церква Парас-
кеви та дзві- XVIII ст. в ниця (дер.) 1579 с. Сидорів Замок XVII ст. в 1580 -"- Костьол 1730 р. в
Заліщицький район
1581 с. Касперівці Георгіївська XVI ст. в церква 1582 с. Кошилівці Церква та 1746 р. в дзвіниця 1583 с. Нагоряни Миколаївська
церква та
дзвіниця XVII ст. в
Збаразький район
1584 с. Колодне Миколаївська
церква та 1575 р. в дзвіниця
(дер.) 1585 -"- Дзвіниця
(дер.) Михай- XVII ст. в лівської церк-
ви 1586 с. Старий Збараж Замок (руїни) XIII ст. а
Зборівський район
1587 м. Зборів Преображенська
церква та 1749 р. в дзвіниця 1588 смт Заложці Костьол (руї- XV ст. а ни) 1589 -"- Покровська
церква та 1740 р. в дзвіниця
Козівський район
1590 с. Конюхи Церква та
дзвіниця 1700 р. в (дер.)
Кременецький район
1591 м. Кременець, Комплекс спо-
вул. Енгельса, 2 руд Богоявлен- XVIII ст. в ського монас-
тиря 1592 вул. К. Маркса, 22 Жилий будинок XVIII ст. в (дер.) 1593 м. Почаїв Всесвятська
церква та кла- 1773 р. в довищі 1594 с. Башуки Дзвіниця XVIII ст. в (дер.)
Підволочиський район
1595 с. Скорики Церква (дер.) XVII ст. в
Теребовлянський район
1596 м. Теребовля Угорницький
монастир (руї- XVII ст. а ни)
Тернопільський район
1597 с. Баворів Іванівська XVI ст. в церква 1598 с. Буцнів Петропавлівсь-
ка церква та 1774 р. в дзвіниця 1599 с. Плотича Палац 1720 р. в
Чортківський район
1600 с. Біла Дзвіниця XVIII ст. в (дер.)
Шумський район
1601 смт Шумське Преображенська 1637 р. в церква 1602 с. Новостав Церква (дер.) XVIII ст. в
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1603 м. Харків Дзвіниця Успе-
нського собору 1843 р. в 1604 м. Ізюм Всесвятська перша половина
церква XIX ст. в 1605 -"- Миколаївська 1809-1823 рр. в церква
Балаклійськкй район
1606 с. Петрівське Петрівська
фортеця Ук- 1731 р. а раїнської лі-
нії
Барвінківський район
1607 с. Секретарівка Тамбовська
фортеця Ук- 1731 р. а раїнської лі-
нії
Богодухівський район
1608 смт Шарівка Садиба
1 Палац перша половина
XIX ст. в 2 Будинок варти друга половина
XIX ст. в 3 Будинок госпо- друга половина
дарського дво- XIX ст. в ру
4 Будинок лісни- друга половина
ка (дер.) XIX ст. в
Зачепилівський район
1609 с. Залінійне Федорівська
фортеця Ук-
раїнської лі- 1731 р. а нії 1610 с. Залінійне Козловська
(околиця) фортеця Ук- 1731 р. а раїнської лі-
нії
Ізюмський район
1611 с. Іванівка Церква Івана 1776 р. в Предтечі
Красноградський район
1612 м. Красноград Більовська
фортеця Ук- 1731 р. а раїнської лі-
нії 1613 с. Октябрське Іванівська
фортеця Ук- 1731 р. а раїнської лі-
нії
Лозівський район
1614 с. Павлівка Слобідська
Друга фортеця УК-
раїнської лі- 1731 р. в нії
Нововодолазький район
1615 с. Дячківка Орловська фор-
теця Українсь- 1731 р. а кої лінії 1616 с. Парасковія Парасковійська
фортеця Ук-
раїнської лі- 1731 р. а нії
Первомайський район
1617 с. Єфремівка Єфремівська
фортеця Ук- 1731 р. а раїнської лі-
нії 1618 с. Михайлівка Михайлівська
фортеця Ук-
раїнської лі- 1731 р. а нії 1619 с. Олексіївка Олексіївська
фортеця Ук- 1731 р. а раїнської лі-
нії
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Херсон
1620 вул. Комсомольська, 14 Жилий будинок пеша чверть
XIX ст. в 1621 -"- 23 Жилий будинок середина
XIX ст. в 1622 -"- 36 Жилий будинок кінець XVIII в ст. 1623 вул. Перекопська, 4/14 Резиденція гу-
бернатора 1905 р. в 1624 вул. Ломоносова, 69 Миколаївська перша половина
церква XIX ст. в 1625 вул. 21 Січня, 24 Бібліотека 1897 р. в 1626 вул. Краснофлотська, 1 Жилий будинок 1820 р. в 1627 -"- Складська спо- кінець XVIII в руда ст. 1628 провулок Ушакова Лікарня 1840 р. в 1629 -"- Пам'ятник Го- 1827 р. а варду
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
м. Кам'янець-Подільсь-
кий
1630 площа Центральна, 7 Жилий будинок XVIII ст. в 1631 -"- 8 Вірменський XVIII ст. в жилий будинок 1632 площа Центральна, 10 Вірменський
жилий будинок XVIII ст. в 1633 -"- 12 Вірменський
жилий будинок XVIII ст. в 1634 -"- 18 Будинок семі- 1782 р. в нарії 1635 вул. К. Маркса, 10 Будинок школи
кармелітів XVIII ст. в 1636 -"- 14 Будинок першої
російської XIX ст. в гімназії 1637 -"- 14-а Будинок єзуїт-
ського коле- 1756 р. в гіуму 1638 -"- 19 Жилий будинок XIX ст. в 1639 -"- 20 Турецький мі- XVII ст. б нарет 1640 -"- 21 Жилий будинок XIX ст. в 1641 провулок Музейний, 2 Будинок поді-
льского єпис- XVI ст. в копа 1642 -"- 10 Костьол монас-
тиря домініка-
нок з келіями XVIII ст. в 1643 вул. Кірова, 2-а Келії троїць-
кого монастиря XVII ст. в 1644 вул. К. Лібкнехта, 2 Будинок старо-
сти фортеці XVI ст. в 1645 площа Радянська, 4 Будинок духов-
ної консисто- XVIII-XIX ст. в рії 1646 -"- 5 Будинок казен-
ної палати 1856 р. в 1647 -"- 7 Жилий будинок 1646 р. в 1648 -"- 8 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в 1649 вул. Бебеля, 2 Жилий будинок XVIII ст. в 1650 -"- 11 Будинок духов-
ної семінари XVIII ст. в 1651 вул. Свердлова, 1 Жилий будинок XVI ст. в 1652 вул. Свердлова 2-а Жилий будинок XVI-XVIII ст. в та підпірні XVI ст. а мури (по вул.
Госпітальній 1653 -"- 4 Вірменський
жилий будинок XVI-XVIII ст. в 1654 -"- 6 Вірменський
жилий будинок XVI-XVIII ст. в 1655 провулок Толстого, 6 Будинок вірме-
нського причту XVI ст. в 1656 вул. Госпітальна, 3 Будинок вірме-
нського шпита- XVI-XVIII ст. в лю 1657 -"- 4 Вірменський
жилий будинок XVII-XVIII ст. в 1658 -"- 6 Жилий будинок XVI-XIX ст. в 1659 -"- 7 Будинок туре-
цького наміс- XVII ст. в ника 1660 вул. Р. Люксембург, 12 Жилий будинок XVIII ст. в 1661 -"- 15 -"- XVIII-XIX ст. в 1662 -"- 17 -"- 1753 р. в 1663 вул. Комсомольська,
104 Жилий будинок 1884 р. в 1664 -"- 5-7 Пивоварний за- XIX ст. в вод 1665 вул. Кузнецька, 4 Грот-колодязь XVI ст. в 1666 узвіз Старопоштовий Прибережна ба-
шта Польської XVI ст. а брами 1667 вул. Косіора, 3 Будинок комер-
ційного банку XIX ст. в 1668 вул. Суворова Георгіївська
церква та 1861 р. в дзвіниця 1669 вул. Франка Покровська 1864 р. в церква 1670 вул. Чкалова Будинок держа-
вного банку XIX ст. в 1671 вул. Пушкінська Будинок лікар- XIX ст. в ні 1672 вул. Ленінградська Жилий будинок XIX ст. в 1673 вул. Шевченка Будинок духов-
ної семінарії XIX ст. в 1674 -"- Будинок Ма-
ріїнської гім- XIX ст. в назії 1675 -"- 26 Будинок казен-
ної палати XIX ст. в
Білогірський район
1676 смт Білогір'я Земляний замок XVI ст. а 1677 смт Ямпіль Тихомльське X ст.
городище з XVI ст. а руїнами форте-
ці
Віньковецький район
1678 с. Говори Палац з госпо- початок XIX ст. в дарськими бу-
динками 1679 с. Зіньків Костьол 1450 р. в 1680 -"- Садибний буди- перша половина
нок XIX ст. в
Дунаєвецький район
1681 с. Махів Церква 30-і роки XIX в ст. 1682 -"- Палац 30-і роки XIX в ст. 1683 с. Маліївці Садиба
1 -"- Палац 1788 р. в 2 -"- Водонапірна початок XIX ст. в башта
3 -"- Господарський
будинок XIX ст. в 4 -"- Мур огорожі та
міст (з обелі-
сками) XVIII ст. а
Ізяславський район
1684 с. Велика Радогощ Миколаївська
церква (дер.) XVIII ст. в та дзвіниця 1685 с. Мала Радогощ Покровська
церква та 1800 р. в дзвіниця
(дер.)
Кам'янець-Подільський
район
1686 с. Бакота Скельний мона- XIV ст. б стир 1687 с. Жванець Вірменський XVII ст. в костьол 1688 с. Китайгород Костьол XVI-XVIII ст. в 1689 с. Панівці Комплекс спо-
руд замку
1 Замок (руїни) XV-XVI ст. а 2 Палац -"- XV-XVI ст. в 3 Будинок коле- XVII ст. в гіуму 1690 с. Чорнокозинці Комплекс спо-
руд замку
1 -"- Замок (руїни) XVI-XVII ст. а 2 -"- Брама -"- XVI-XVII ст. а 3 -"- Костьол -"- XVI-IVII ст. в
Красилівський район
1691 смт Антоніни Садиба
1 -"- Флігель палацу початок XIX ст. в 2 -"- Манеж початок XIX ст. в 3 -"- Три брами з друга половина
огорожею XIX ст. а
Летичівський район
1692 смт Летичів Михайлівська XV-XVI ст. в 1693 с. Западинці Церква з дзві-
ницею (дер.) XVIII ст. в 1694 смт Меджибіж Костьол XV ст. в 1695 -"- Колони-каплиці "XVII ст. а
Новоушицький район
1696 с. Заміхів Костьол друга половина в XVIII ст.
Полонський район
1697 м. Полонне Костьол 1607 р. в 1698 -"- Земляна форте-
ця з мурованим XVII ст. а бастіоном
Славутський район
1699 м. Славута Торгові ряди кінець XVIII в ст. 1700 с. Старий Кривин Воскресенська
церква (дер.) 1763 р. в
Старокостянтинівський
район
1701 м. Старокостянтинів Комплекс спо-
руд оборонної
башти
1 -"- Оборонна башта XVI ст. а 2 -"- Костьол (руї- 1612 р. а ни) 1702 -"- Костьол 1754 р. в 1703 с. Новоселиця Палац перша половина
XIX ст. в 1704 с. Самчики Садиба
1 -"- Палац початок XIX ст. в 2 -"- Китайський бу- початок XIX ст. в динок
3 -"- Брама та при-
брамні будинки початок XIX ст. в 1705 -"- Церква XVIII ст. в 1706 с. Старий Остропіль Церква 1840 р. в
Чемеровецький район
1707 с. Залуччя Церква (дер.) XVIII ст. в
Ярмолинецький район
1708 с. Проскурівка Будинок папір- XIX ст. в ні 1709 -"- Водяний млин XIX ст. в 1710 с. Сутківці Замок XV ст. а 1711 с. Шарівка Церква-фортеця XIV-XVII ст. в
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
1712 м. Умань Торгові ряди 1838 р. в
Городищенський район
1713 м. Городище Михайлівська 1844 р. в церква
Драбівський район
1714 с. Мойсівка Петропавлівсь-
ка церква 1808 р. в
Золотоніський район
1715 с. Гельмязів Троїцька церк-
ва (дер.) 1841 р. в 1716 с. Драбівці Троїцька
(дер.) 1794 р. в 1717 -"- Миколаївська
церква (дер.) XVIII ст. в
Кам'янський район
1718 с. Жаботин Успенська цер-
ква (дер.) 1851 р. в 1719 с. Лебедівка Церква Олекса- 1843 р. в ндри
Катеринопільський
район
1720 смт Єрки Церква (дер.) 1773 р. в
Корсунь-Шевченківський
район
1721 1 м. Корсунь-Шевченків- Палац 1786 р. б ський
2 -"- Брама 1786 р. в 3 -"- Флігель 1786 р. в 1722 с. Кірове Преображенська
церква (дер.) 1738 р. в
Маньківський район
1723 с. Добра Садибний буди- XIX ст. в нок 1724 с. Роги Корчма XVIII ст. в
Тальнівський район
1725 м. Тальне Мисливський 1896-1903 рр. в замок
Христинівсьний район
1726 с. Синиця Парк та парко-
ві споруди XVII-XVIII ст. в
Черкаський район
1727 с. Думанці Миколаївська XIX ст. в церква 1728 с. Мошни Преображенська 1840 р. в церква
Чигиринський район
1729 с. Мельники Троїцька церк-
ва Мотронинсь- 1801 р. в кого монастиря
Шполянський район
1730 м. Шпола Палац середина XIX в ст. 1731 с. Бурти Церква 1829 р. в 1732 с. Лебедин Преображенська
церква 1826 р. в 1733 -"- Дзвіниця Лебе-
динського мо- 1839 р. в настиря 1734 с. Матусів Вознесенська 1818 р. в
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
м. Чернівці
1735 вул. Бориспільська, 13 Возкесенська XVII ст. в церква та
дзвіниця
(дер.) 1736 вул. Українська, 30 Вірменська 1860 р. в церква 1737 Театральна площа, 1 Український 1905 р. в музично-драма-
тичний театр
ім. О.Кобилян-
ської 1738 Центральна площа, 1 Ратуша 1847 р. в 1739 -"- 10 Адміністратив- 1901 р. в ний будинок 1740 вул. Радянська, 1 Палац юстиції 1906 р. в
Вижницький район
1741 с. Волока Миколаївська
церква (дер.) 1784 р. в
Глибоцький район
1742 с. Біла Криниця Церква (дер.) XVIII ст. в 1743 -"- Собор старооб- 1906 р. в рядців 1744 с. Буківка Дмитрівська
церква (дер.) XVIII ст. в 1745 с. Верхні Синівці Здвиженська
церква (дер.) 1790 р. в 1746 с. Могилівка Успенська цер- XVII ст. в ква 1747 с. Петрашівка Архангельська
церква (дер.) 1663 р. в 1748 с. Тернавка Дмитрівська 1811 р. в церква 1749 с. Турятка Успенська цер- 1718 р. в ква 1750 с. Цурень Архангельська
церква (дер.) 1796 р. в
Заставнівський район
1751 с. Василів Церква Різдва
Богородиці 1835 р. в 1752 с. Веренчанка Успенська цер-
ква (дер.) 1794 р. в 1753 с. Вікно Палац XIX ст. в 1754 -"- Церква 1826 р. в 1755 с. Репужинці Покровська
церква та 1791 р. в дзвіниця
Кіцманський район
1756 с. Глиниця Успенська цер- 1786 р. в ква 1757 с. Іванківці Богородицька
церква (дер.) 1794 р. в 1758 с. Оршівці Успенська цер-
ква та дзвіни- 1850 р. в ця 1759 с. Шипинці Церква Різдва 1812 р. в
Путильський район
1760 смт Путила Церква (дер.) 1885 р. в 1761 с. Дихтинець Церква (дер.) 1871 р. в 1762 с. Розтоки Успенська цер-
ква та дзвіни- 1846 р. в ця (дер.) 1763 с. Шепіт Успенська цер-
ква та дзвіни- 1898 р. в ця (дер.)
Сокирянський район
1764 с. Білоусівка Дмитрівська
церква та 1794 р. в дзвіниця
(дер.) 1765 с. Непоротове Скельний мона- XII-XIII ст. а стир
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1766 м. Чернігів, Будинок Феодо-
вул. Пролетарська, 1 сія (дер.) 1688 р. в 1767 м. Ніжин, Миколаївська
вул. Подвойського церква 1743 р. в 1768 м. Ніжин, вул. Черво- Преображенська
них партизан, 14 церква XVII ст. в 1769 м. Ніжин, вул. Пожар-
на, 2 Жилий будинок XVIII ст. в
Бахмацький район
1770 смт Батурин будинок Кочу- XVII-XIX ст. в бея 1771 с. Тиниця Будинок Кочу-
бея з парком XVIII ст. в 1772 -"- Скарбниця XVIII ст. в
Городнянський район
1773 с. Великий Листвен Михайлівська 1772 р. в церква
Козелецький район
1774 смт Козелець Вознесенська 1772 р. в церква 1775 смт Козелець Флігель (дер.)
садиби XVIII ст. в 1776 с. Петрівське Михайлівська
церква та XVIII ст. в дзвіниця і
-"- огорожа з баш- XVIII ст. а тами
Коропський район
1777 с. Оболоння Церква Різдва 1801 р. в 1778 с. Райгородок Преображенська
церква 1820 р. в
Менський район
1779 с. Бігач Троїцька церк- 1831 р. в ва 1780 с. Волосківці Церква (дер.) XVIII ст. в 1781 с. Городище Миколаївська
церква (дер.) XVII-XVIII ст. в 1782 с. Дягова Церква (дер.) XIX ст. в 1783 с. Синявка Покровська
церква (дер.) XVIII ст. в -в 1784 с. Стольне Андріївська 1782 р. в церква
Ніжинський район
1785 с. Безуглівка Михайлівська 1831 р. в церква
Прилуцький район
1786 с. Полонки Михайлівська 1660 р. в церква 1787 с. Яблунівка Преображенська
церква та 1814 р. в дзвіниця
Ріпкинський район
1788 смт Любеч Воскресенська початок
церква XIX ст. в
Чернігівський район
1789 смт Сєднів Георгіївська XVII ст. в церква 1790 с. Новий Білоус Троїцька церк-
ва (дер.) та 1646 р. в дзвіниця
ПРИМІТКИ: Група пам'яток, щодо їх використання (графа 6) визначена
згідно з "Положенням про охорону пам'ятників культури":
"а" - пам'ятники архітертури, які не можна
використовувати для практичних цілей (старовинні мури,
тріумфальні арки, монументи, фонтани, нагробні
пам'ятники тощо);
"б" - пам'ятки, які можна використовувати, але виключно
під наукові та музейно-показові установи;
"в" - пам'ятки архітектури, які можна використовувати
для культурних або господарських цілей і передавати в
орендне використання установам та організаціям.вгору