Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви
Угода Кабінету Міністрів України; Литва; Міжнародний документ від 28.08.2015
Документ 440_090, чинний, поточна редакція — Затвердження від 09.12.2015, підстава - 1016-2015-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 30.12.2015, підстава - v0078321-16. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви

{Угоду затверджено Постановою КМ № 1016 від 09.12.2015}


Дата підписання:

28.08.2015


Дата затвердження Україною:

09.12.2015


Дата набрання чинності для України:

30.12.2015

Уряд України та Уряд Литовської Республіки (далі - Сторони),

спираючись на Угоду між Урядом України та Урядом Литовської Республіки щодо співробітництва у галузі освіти, науки і культури, підписану у м. Києві 04 серпня 1993 року,

спираючись на Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Литовською Республікою, підписаний у Вільнюсі 8 лютого 1994 року,

спираючись на історичне коріння дружби між народами обох країн, а також стратегічне партнерство між Україною і Литвою,

враховуючи особливу роль молодого покоління у формуванні міжнародних відносин,

прагнучи заохочувати молодь і тих, хто працює з молоддю, вживати спільних заходів, спрямованих на взаємне зближення, дослідження спільного коріння допомогу в подоланні упереджень та стереотипів в оцінці спільної історії та зміцнення вже існуючих відносин,

бажаючи побудувати сильну організаційну та правову основу для підтримки молодіжних обмінів,

прагнучи сприяти європейській інтеграції України,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони засновують Раду обмінів молоддю України та Литви (далі - Рада) під почесним патронатом прем'єр-міністрів Сторін.

Стаття 2

1. Метою Ради є підтримка співробітництва української та литовської молоді задля розбудови дружнього співробітництва між народами України та Литовської Республіки.

2. Рада реалізує мету, зазначену в пункті 1 цієї статті, шляхом підтримки та фінансування:

1) обмінів молоддю між Україною та Литвою;

2) проектів, які готуються і здійснюються організаціями, що займаються українськими та литовськими молодіжними обмінами та іншими ініціативами;

3) заходів, зустрічей та інших ініціатив за участю української та литовської молоді;

4) інформаційних проектів, спрямованих на заохочення співпраці у сфері міжкультурного діалогу, пропагування толерантності, взаєморозуміння і кращої обізнаності української та литовської молоді;

5) проектів, спрямованих на обмін і поширення практичного досвіду позитивного співробітництва між організаціями, що реалізують молодіжну політику і працюють з молоддю;

6) публікацій, спрямованих на зближення народів України та Литовської Республіки.

Стаття 3

1. Фінансування заходів, визначених у пункті 2 статті 2 цієї Угоди, здійснюється з таких джерел:

- в Україні - за рахунок видатків Державного бюджету України, передбачених для Міністерства молоді та спорту України в рамках бюджетних коштів на відповідні цілі;

- у Литовській Республіці - від загальних асигнувань у Державному бюджеті Литовської Республіки для Міністерства соціального забезпечення та праці;

- в обох державах - з інших джерел, передбачених законодавством кожної Сторони.

2. Розмір коштів, які виділятимуться на виконання заходів, зазначених у пункті 1 цієї статті, встановлюється щорічно шляхом погодження між органами, зазначеними у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цієї статті. Органи роблять перше таке погодження шляхом обміну листами протягом місяця з дати набрання чинності цієї Угоди та в подальшому - до 31 січня кожного наступного року.

Стаття 4

1. Сторони створюють Комітет Ради (далі - Комітет).

2. Комітет є органом, що керує Радою.

3. Прем'єр-міністри Сторін призначають по чотири члени від кожної держави для представлення відповідної Сторони у Комітеті за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади.

4. Строк членства у Комітеті складає два роки.

5. Комітет очолюється двома Головами, які призначаються з членів Комітету прем'єр-міністрами Сторін.

6. Кожен Голова очолює Комітет половину його/її строку роботи.

7. Якщо член Комітету відкликається з посади або йде у відставку зі своєї посади, прем'єр-міністр відповідної Сторони призначає нового представника до складу Комітету на період до закінчення відповідного строку його роботи.

8. Комітет ухвалює Положення про Раду, яке встановлює правила процедури роботи Комітету правила розподілу коштів для проектів, зазначених у пункті 2 статті 2 цієї Угоди.

9. Комітет приймає рішення щодо надання підтримки проектам та заходам, зазначеним у пункті 2 статті 2 цієї Угоди.

10. Засідання Комітету скликається принаймні один раз на рік у державі, яка головує у відповідному році. Відповідний адміністративний орган надає необхідну підтримку проведенню засідання Комітету.

Стаття 5

1. Адміністративна та організаційна робота Комітету здійснюється адміністративними органами.

2. Функції адміністративних органів доручаються:

- в Україні - Міністерству молоді та спорту;

- у Литовській Республіці - Департаменту у справах молоді при Міністерстві соціального захисту та праці.

Стаття 6

1. Перший строк членства в Комітеті розпочинається в день, коли ця Угода набирає чинності, та закінчується 31 грудня 2017 року.

2. Голова, призначений Прем'єр-міністром України, очолює Комітет до 31 грудня 2016 року.

Стаття 7

У разі виникнення спорів щодо тлумачення чи застосування положень цієї Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 8

1. Ця Угода затверджується відповідно до вимог національного законодавства кожної з держав Сторін. Сторони повідомлять письмово одна одну про таке затвердження дипломатичними каналами.

2. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останньої з таких нот.

Стаття 9

1. Будь-яка Сторона може дипломатичними каналами запропонувати іншій Стороні внести зміни до положень цієї Угоди.

2. Будь-які зміни до цієї Угоди вносяться на основі письмової згоди Сторін, яка набирає чинності відповідно до процедури, зазначеної у статті 8 цієї Угоди.

Стаття 10

Ця Угода укладається на невизначений строк. Дія цієї Угоди може бути припинена кожною із Сторін шляхом направлення іншій Стороні дипломатичними каналами відповідного повідомлення з цього приводу. Ця Угода припиняє свою дію після закінчення дванадцяти місяців з дати зазначеного повідомлення про припинення дії.

Учинено у м. Києві 28 серпня 2015 року у двох примірниках, кожен українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.


За
Уряд України

За
Уряд Литовської Республіки


(підпис)

(підпис)вгору