Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 24.06.2016440-р
Документ 440-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.06.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2016 р. № 440-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України

1. Затвердити план заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади за участю Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національного банку, Національного інституту стратегічних досліджень забезпечити:

1) виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів в межах бюджетних призначень, передбачених на поточний рік;

2) подання Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації:

до 15 грудня даних про хід виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для їх узагальнення та інформування зазначеною Адміністрацією до 20 січня 2017 р. Апарату Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України;

до 1 липня пропозицій до плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 440-р

ПЛАН
заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Удосконалення нормативно-правової бази з питань кібербезпеки. Формування переліку першочергових нормативно-правових актів, які підлягають розробленню та/або внесенню змін

Адміністрація Держспецзв’язку
Мін’юст
СБУ (за згодою)
МВС
Національна поліція
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

протягом року

2.

Формування переліку міжнародних стандартів, стандартів ЄС та НАТО у сфері електронних комунікацій, захисту інформації, інформаційної та кібербезпеки, які потребують перекладу та гармонізації

Адміністрація Держспецзв’язку
Національний інститут стратегічних досліджень
(за згодою)
МЗС
Мін’юст
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил

грудень

3.

Підготовка разом з приватним сектором пропозицій щодо розроблення галузевих стандартів кіберзахисту та впровадження системи незалежного аудиту інформаційної безпеки об’єктів критичної інфраструктури

Адміністрація Держспецзв’язку
інші заінтересовані
органи виконавчої влади
та громадські організації

грудень

4.

Розроблення проекту Концепції впровадження Центру реагування на інциденти кібербезпеки в банківській системі та платіжному просторі України

Національний банк
(за згодою)
СБУ (за згодою)

-"-

5.

Забезпечення участі у заходах щодо зміцнення міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки, зокрема через утворення спільних двосторонніх або багатосторонніх груп для забезпечення здійснення розслідувань кіберзлочинів, а також зміцнення транскордонного співробітництва шляхом проведення спільних операцій, обміну статистичною інформацією і досвідом

МВС
Національна поліція
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
МЗС

протягом року

6.

Забезпечення поглиблення співпраці України з ЄС та НАТО для посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки, зокрема в рамках Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2016 рік

СБУ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
МЗС
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

-"-

7.

Організація у рамках реалізації Трастового фонду Україна - НАТО з кібербезпеки проведення проектно-конструкторських робіт, розрахунків фінансових витрат, та після їх схвалення Кабінетом Міністрів України створення на базі СБУ та Держспецзв’язку ситуаційних центрів з кібербезпеки, об’єднаних в єдину систему виявлення і запобігання кіберзагрозам на об’єктах критичної інфраструктури

Адміністрація Держспецзв’язку
СБУ (за згодою)

протягом року

8.

Створення національної телекомунікаційної мережі як єдиної платформи захищених електронних комунікацій органів державної влади

Адміністрація Держспецзв’язку

-"-

9.

Проведення проектно-вишукувальних робіт із створення резервного центру обробки даних Казначейства в іншій місцевості, територіально віддаленого від м. Києва, та їх державну експертизу

Казначейство

грудень

10.

Організація та проведення конференцій, семінарів, форумів, засідань за круглим столом, тренінгів, навчань з питань інформаційної безпеки, кібербезпеки та захисту інформації в кіберпросторі на державному та міжнародному рівні

Адміністрація Держспецзв’язку
СБУ (за згодою)
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
МЗС
МВС
Національна поліція
Національний банк
(за згодою)
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

протягом року

11.

Планування та забезпечення проведення кібернавчань Збройних Сил та інших суб’єктів сектору безпеки і оборони

Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
інші суб’єкти сектору безпеки і оборони

-"-

12.

Забезпечення здійснення воєнно-політичних, військово-технічних та інших заходів для розширення можливостей Воєнної організації держави, сектору безпеки і оборони у кіберпросторі

Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

протягом року

13.

Утворення міжвідомчої робочої групи з розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства, якими передбачається імплементація правових норм ЄС у сфері захисту критичної інфраструктури (Директива 2008/114/ЄК), зокрема з питань кібербезпеки та кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури


МВС
Національна поліція
Міненерговугілля Мінінфраструктури
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
ДСНС
Адміністрація Держспецзв’язку
Національна академія наук (за згодою)
СБУ (за згодою)
Національний інститут стратегічних досліджень
(за згодою)

-"-

14.

Здійснення збирання, узагальнення, аналізу та оцінки інформації про терористичні загрози на об’єктах критичної інфраструктури

СБУ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку Міненерговугілля Мінінфраструктури

-"-

15.

Опрацювання питання щодо розроблення програми державно-приватного партнерства з питань кібербезпеки

Адміністрація Держспецзв’язку Мінекономрозвитку
Міненерговугілля Мінінфраструктури
Мінрегіон
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
інші заінтересовані
органи виконавчої влади
та громадські організації

грудень

16.

Удосконалення взаємодії між основними суб’єктами забезпечення кібербезпеки, зокрема унормування порядку спільного використання Національною поліцією та СБУ цілодобової контактної мережі для надання невідкладної допомоги під час розслідування кіберзлочинів

МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

протягом року

17.

Формування пропозицій щодо організаційно-технічної моделі кіберзахисту, зокрема в частині оперативного реагування на кіберінциденти стосовно об’єктів критичної інфраструктури

Адміністрація Держспецзв’язку
СБУ (за згодою)
МВС
Національна поліція
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

листопад

18.

Організація та сприяння проведенню державної експертизи вітчизняного антивірусного програмного забезпечення

Адміністрація Держспецзв’язку

протягом року

19.

Організація розроблення індикаторів стану кібербезпеки

Національний інститут стратегічних досліджень
(за згодою)
Національна академія наук
(за згодою)
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

грудень

20.

Обмеження участі у заходах із забезпечення інформаційної та кібербезпеки будь-яких суб’єктів господарювання, які перебувають під контролем держави-агресора, визнаної Верховною Радою України, зокрема посилення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації щодо обмеження використання продукції, технологій та послуг таких суб’єктів

СБУ (за згодою)
МВС
Національна поліція
Адміністрація Держспецзв’язку
МЗС
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

протягом року

21.

Розроблення пропозицій щодо впровадження спеціальностей та дисциплін з кібербезпеки у програмах навчання вищих навчальних закладів для потреб органів сектору безпеки і оборони

МОН
інші заінтересовані
органи виконавчої влади
та громадські організації

вересень

22.

Надання пропозицій з формування державного замовлення на підготовку фахівців сфери кібербезпеки

МОН
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

-"-

23.

Дослідження проблемних питань щодо використання “цифрових” доказів у кримінальному судочинстві та розроблення відповідних пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у зазначеній сфері

МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)
інші заінтересовані
органи виконавчої влади

протягом року

24.

Розроблення правового механізму блокування електронних інформаційних ресурсів із забороненим законами контентом та підготовка пропозицій щодо його організаційно-технічного забезпечення

СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
МВС
Національна поліція
Міноборони
Генеральний штаб Збройних Сил
Адміністрація Держспецзв’язку

протягом року
вгору