Документ 436/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.11.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції 1979 року
про охорону дикої флори і фауни та природних
середовищ існування в Європі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 50, ст.278 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і
фауни та природних середовищ існування в Європі ( 995_032 ) з
такими застереженнями:
1. В Україні допускається в обмеженій кількості за умов
відповідного контролю щодо таких видів тварин, перелічених у
додатку II до Конвенції: вибіркове регулювання чисельності вовка (Canis lupus) та
ведмедя бурого (Ursus arctos) з метою запобігання негативному
впливу їх на популяції інших видів, серйозній шкоді худобі та
іншим об'єктам власності; добування дупеля (Gallinago media) у зв'язку з достатньо
великою чисельністю та розповсюдженістю.
2. Дозволяється використання засобів і способів добування,
відлову та інших форм полювання, перелічених у додатку IV до
Конвенції: пасток та сіток - для відлову з науковою метою і переселення
ссавців та птахів, перелічених у додатку III до Конвенції; капканів - для добування вовка (Canis lupus), а також бабака
звичайного (Marmota bobac), бобра (Castor fiber), тхора чорного
(Putorius, Mustela putorius), куниці лісової (Martes martes),
куниці кам'яної (Martes foina), перелічених у додатку III до
Конвенції.
3. Кабінету Міністрів України з урахуванням міжнародних та
національних інтересів, вимог законодавства України та у порядку,
передбаченому Конвенцією 1979 року про охорону дикої флори і фауни
та природних середовищ існування в Європі, забезпечити в разі
потреби інформування Генерального секретаря Ради Європи про
скасування зазначених або про встановлення нових застережень на
території України чи в окремих її регіонах.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 29 жовтня 1996 року
N 436/96-ВРвгору