Document 427-VII, valid, current version — Adoption on September 3, 2013
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування пільгової категорії осіб, які отримують побутове паливо відповідно до Гірничого закону України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.722)

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший підпункту "ґ" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138, абзаци перший та шостий підпункту 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) після слів "вугілля та вугільних" доповнити словами "або торф’яних".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 вересня 2013 року
№ 427-VII
on top