Документ 426-2003-п, поточна редакція — Редакція від 27.04.2019, підстава - 373-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 2003 р. N 426
Київ
Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій
працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 148 ( 148-2004-п ) від 11.02.2004
N 427 ( 427-2005-п ) від 08.06.2005
N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006
N 407 ( 407-2007-п ) від 07.03.2007
N 148 ( 148-2008-п ) від 05.03.2008 }
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду
міста Києва
N 11/425 ( v_425805-09 ) від 18.12.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014
N 595 ( 595-2018-п ) від 26.07.2018
N 657 ( 657-2018-п ) від 22.08.2018
N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 }

{ У назві і тексті Постанови слова "працівники
(військовослужбовці) бюджетних установ
(військових формувань)" в усіх відмінках
замінено словами "працівники бюджетних
установ, військовослужбовці, особи рядового
і начальницького складу органів внутрішніх
справ, органів і установ виконання покарань,
податкової міліції" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 148 ( 148-2004-п )
від 11.02.2004 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання пільг, компенсацій і гарантій
працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 427
( 427-2005-п ) від 08.06.2005 }
2. Міністерству транспорту, Міністерству економіки та з
питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів, Державному
комітету з питань житлово-комунального господарства, Державному
комітету статистики розробити нормативи проїзду для працівників
бюджетних установ, військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу всіма видами міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом
загального користування в сільській місцевості, а також
залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів, у межах яких будуть надаватися
пільги щодо безоплатного проїзду відповідним категоріям громадян.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 427
( 427-2005-п ) від 08.06.2005 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2003 р. N 426
ПОРЯДОК
надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних
установ, військовослужбовцям, особам рядового
і начальницького складу
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 148 ( 148-2004-п ) від 11.02.2004, N 427 ( 427-2005-п ) від
08.06.2005 }

1. Пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законом
мають право окремі категорії працівників бюджетних установ,
казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що
утворюються в результаті реорганізації державних та комунальних
закладів охорони здоров’я, військовослужбовці та особи рядового і
начальницького складу (далі - пільговики), щодо знижки плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія тощо), безоплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (крім таксі) та автомобільним транспортом
загального користування в сільській місцевості, а також
залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів надаються за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу пільговика (сім’ї пільговика в
розрахунку на одну особу) за попередні шість місяців (далі -
середньомісячний дохід) не перевищує величини доходу, що дає право
на податкову соціальну пільгу, визначеної відповідно до підпункту
169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України
( 2755-17 ). { Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 148 ( 148-2004-п ) від
11.02.2004, N 427 ( 427-2005-п ) від 08.06.2005; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від
18.10.2006, N 407 ( 407-2007-п ) від 07.03.2007; в редакції
Постанов КМ N 148 ( 148-2008-п ) від 05.03.2008, N 242
( 242-2014-п ) від 09.07.2014; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 - застосовується
з 1 жовтня 2019 року }
2. Пільги, компенсації і гарантії, на які мають право
пільговики (далі - пільги), надаються шляхом відшкодування
пільговику передбаченої законодавством частини фактичних витрат за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном,
комунальними послугами та за проїзд (крім педагогічних, медичних
та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв,
спеціалістів із захисту рослин і працівників культури, пільги яким
передбачаються абзацом першим частини третьої статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ), пунктом "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), частиною другою статті 30 Закону України "Про
бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацом десятим
частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну
справу" ( 249/95-ВР ), частиною четвертою статті 20 Закону України
"Про захист рослин" ( 180-14 ), частиною п’ятою статті 29 Закону
України "Про культуру" ( 2778-17 ) (далі - педагогічні, медичні та
фармацевтичні працівники, працівники бібліотек, музеїв,
спеціалісти із захисту рослин і працівники культури) у розмірі
грошового еквівалента пільг, визначеного відповідно до цього
Порядку. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006, N 242
( 242-2014-п ) від 09.07.2014, N 657 ( 657-2018-п ) від
22.08.2018, N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 - застосовується з
1 жовтня 2019 року }
Відшкодування зазначених витрат провадиться щомісяця або раз
на квартал за рішенням керівника установи.
Пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам,
працівникам бібліотек, музеїв, спеціалістам із захисту рослин і
працівникам культури надаються у грошовій формі в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від
18.10.2006; в редакції Постанови КМ N 373 ( 373-2019-п ) від
17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року }

{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }

3. Видатки на відшкодування витрат за надані пільговику
(крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників,
працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і
працівників культури) послуги здійснюються за рахунок і в межах
бюджетних асигнувань на утримання цих установ. { Абзац перший
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1430
( 1430-2006-п ) від 18.10.2006, N 373 ( 373-2019-п ) від
17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року }
Зазначені кошти передбачаються в кошторисах установ згідно з
кодом економічної класифікації (КЕКВ) 2730 "Інші виплати
населенню". { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
Пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам,
працівникам бібліотек, музеїв, спеціалістам із захисту рослин і
працівникам культури надаються за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових
субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у
грошовій формі. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006; в редакції Постанови КМ
N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня
2019 року }
4. До членів сім'ї пільговика (крім педагогічних, медичних та
фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв,
спеціалістів із захисту рослин і працівників культури) належать
такі, що проживають разом з ним, - дружина (чоловік), їхні
неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти,
визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або
особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою
з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за
умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у
шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або
піклуванням пільговика та проживає разом з ним. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 148 ( 148-2004-п ) від
11.02.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 595
( 595-2018-п ) від 26.07.2018, N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019
- застосовується з 1 жовтня 2019 року }
5. Для відшкодування фактичних витрат пільговик (крім
педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників
бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників
культури) подає в бухгалтерію установи заяву, довідки про розмір
грошових доходів членів сім’ї за попередні шість місяців, копії
документів, що підтверджують родинні зв’язки, копії квитанцій про
оплату за користування житлом (квартирну плату), паливом,
телефоном і за комунальні послуги у строк, за який здійснюється
відшкодування (абзац другий пункту 2 цього Порядку), а також
довідку про склад сім'ї (раз на рік). { Абзац перший пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 242 ( 242-2014-п )
від 09.07.2014, N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 -
застосовується з 1 жовтня 2019 року }
Педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники, працівники
бібліотек, музеїв, спеціалісти із захисту рослин і працівники
культури подають до бюджетної установи, казенного підприємства чи
комунального некомерційного підприємства, що утворилося в
результаті реорганізації державного чи комунального закладу
охорони здоров’я, за місцем роботи довідки про доходи (крім
заробітної плати) та інформацію про характеристику житла та
послуги, щодо отримання яких вони мають пільги та реально ними
користуються. { Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 - застосовується
з 1 жовтня 2019 року }
Для нарахування грошового еквівалента пільг можуть
використовуватися відомості у вигляді списків, довідок, даних на
електронних носіях інформації, одержаних від
житлово-експлуатаційних та інших підприємств і організацій, які
надають послуги. { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
6. Середньомісячний дохід пільговика обчислюється шляхом
ділення грошових доходів пільговика за попередні шість місяців на
6.
Середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну
особу обчислюється шляхом ділення загальної суми грошових доходів
усіх членів сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на
кількість членів сім’ї. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 } { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 148 ( 148-2008-п ) від
05.03.2008 }
7. До складу грошових доходів пільговика (сім’ї пільговика)
включається: { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
1) нарахована заробітна плата, у тому числі:
за роботу в надурочний час, святкові, неробочі та вихідні
дні;
надбавки та доплати всіх видів;
підвищення розміру посадових окладів громадян, які працювали
або працюють на територіях радіоактивного забруднення;
премії, встановлені за системами оплати праці в установі
незалежно від періодичності та джерел їх виплати (включаються
пропорційно), крім одноразових за особливі заслуги;
інші грошові виплати, які мають систематичний характер та
підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства; { Абзац
шостий підпункту 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1430
( 1430-2006-п ) від 18.10.2006 }
суми індексації грошових доходів населення та компенсації за
втрату частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її
виплати (на час нарахувань);
допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
матеріальна допомога;
2) грошове забезпечення військовослужбовців та осіб рядового
і начальницького складу, крім військовослужбовців строкової
служби; { Підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
3) пенсії;
4) стипендії. { Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 242
( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
8. Відшкодування фактичних витрат здійснюється пільговику
установою разом з іншими щомісячними виплатами (заробітна плата,
грошове забезпечення, надбавки, премії, матеріальна винагорода
тощо). { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 242
( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
9. Розмір грошового еквівалента пільг визначається у такій
послідовності:
1) обчислюється середньомісячний дохід відповідно до пунктів
6 і 7 цього Порядку;
2) визначається загальна вартість пільг як сума вартості
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
комунальних послуг, палива, користування телефоном у межах норм
споживання (користування) з урахуванням знижки плати, на яку
відповідно до закону пільговик має право, а також вартості
безоплатного проїзду згідно з визначеними для відповідної
категорії пільговиків нормативами;
3) визначається різниця між величиною доходу, який дає право
на податкову соціальну пільгу, та розміром середньомісячного
доходу;
4) розраховується грошовий еквівалент пільг, який дорівнює
величині, визначеній відповідно до підпункту 3 цього пункту, але
не більш як загальна вартість пільг, визначена відповідно до
підпункту 2 цього пункту. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 242 ( 242-2014-п ) від
09.07.2014 }

{ Пункт 9-1 виключено на підстпаві Постанови КМ N 373
( 373-2019-п ) від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019
року }

10. Установи проводять роботу з надання пільг та
організовують облік, систематизацію і зберігання інформації про
пільговиків, надають їм консультації щодо порядку та умов надання
пільг, зокрема: { Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
1) ті, що відшкодовують пільговикам (крім педагогічних,
медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек,
музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури) за
рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання таких установ
витрати за користування житлом (квартирну плату), паливом,
телефоном, комунальними послугами та за проїзд: { Абзац перший
підпункту 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня
2019 року }
ведуть згідно із законодавством бухгалтерський облік і
складають фінансову звітність;
обчислюють суми щомісячних виплат за отримані ними послуги та
провадять їх разом з іншими щомісячними виплатами;
2) ті, в яких працюють педагогічні, медичні та фармацевтичні
працівники, працівники бібліотек, музеїв, спеціалісти із захисту
рослин і працівники культури, щомісяця до 5 числа наступного
періоду: { Абзац перший підпункту 2 пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 373 ( 373-2019-п ) від
17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року }
визначають право пільговиків на отримання пільг з урахуванням
середньомісячного доходу відповідно до пункту 1 цього Порядку;
{ Абзац другий підпункту 2 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 373
( 373-2019-п ) від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019
року }
подають в установленому порядку органам праці та соціального
захисту населення інформацію про працівників, які мають право на
отримання пільг у поточному місяці. { Абзац третій підпункту 2
пункту 10 в редакції Постанови КМ N 373 ( 373-2019-п ) від
17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року } { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від
18.10.2006 }вгору