Документ 4174-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до розділу X
"Перехідні положення" Земельного кодексу України
щодо заборони на відчуження та зміну
цільового призначення земель
сільськогосподарського призначення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.338 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного
кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
1) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. До 1 січня 2013 року забороняється внесення права на
земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських
товариств";
2) у пункті 15:
абзац перший викласти в такій редакції:
"15. До 1 січня 2013 року не допускається";
в абзаці другому підпункту "б" слова та цифри "законами
України про державний земельний кадастр та про ринок земель, але
не раніше 1 січня 2012 року, визначивши особливості обігу земель
державної та комунальної власності і земель товарного
сільськогосподарського виробництва" замінити словами та цифрами
"законом про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року, в
порядку, визначеному цим Законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4174-VIвгору