Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея про співробітництво в галузі туризму
Корея, Республіка, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 25.09.2001
Документ 410_031, чинний, поточна редакція — Затвердження від 01.07.2009, підстава - 678-2009-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 08.07.2009, підстава - v2358321-09. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Корея про співробітництво
в галузі туризму
{ Угоду затверджено Постановою КМ N 678 ( 678-2009-п )
від 01.07.2009 }

Дата підписання: 25.09.2001 Дата затвердження Україною: 01.07.2009 Дата набрання чинності для України: 08.07.2009
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Корея, далі -
"Сторони",
керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати
співробітництво в галузі туризму між двома країнами,
визнаючи важливість двосторонніх зв'язків в галузі туризму та
розглядаючи їх як важливий фактор покращення взаєморозуміння та
зміцнення дружніх відносин між народами двох країн,
з метою створення правової основи для подальшого розвитку
туристичних обмінів між Україною та Республікою Корея на принципах
рівності та взаємної вигоди,
погодились про наступне:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в
сфері туризму відповідно до чинного законодавства обох держав, у
тому числі цієї Угоди та інших міжнародних угод, що є чинними для
обох Сторін, а також у межах міжнародних туристичних організацій.
Стаття 2
Сторони сприятимуть подальшому розвитку співробітництва між
українськими та корейськими державними туристичними органами та
іншими організаціями сфери туризму з метою розширення групового та
індивідуального туризму в різноманітних його формах, враховуючи
пізнавальний, оздоровчий, діловий, дитячий і молодіжний туризм,
обміну спеціалізованими групами, в тому числі з метою відвідання
виставок, ярмарків, конференцій, симпозіумів і семінарів, інших
міжнародних рекламно-інформаційних та науково-практичних
туристичних заходів.
Стаття 3
Сторони згідно з чинним законодавством своїх держав і на
взаємній основі сприятимуть спрощенню оформлення документів та
інших формальностей, пов'язаних з туристичними обмінами між двома
країнами.
Стаття 4
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи по взаємному
забезпеченню безпеки туристів, які подорожують до їх країни з
країни іншої Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть обмін статистичною
та іншою інформацією в сфері туризму, в тому числі:
- про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють
туристичну діяльність в своїх країнах;
- про внутрішнє законодавство, пов'язане з захистом і
збереженням культурних та природних ресурсів, що є туристичними
пам'ятками;
- про туристичні ресурси своїх країн;
- про наукові дослідження в галузі туризму;
- про міжнародні документи, що стосуються інтересів іншої
Сторони;
- довідковими та рекламними матеріалами.
Стаття 6
Сторони сприятимуть розбудові туристичної інфраструктури та
матеріальної бази, здійсненню інвестицій у туристичну галузь.
Стаття 7
Сторони надаватимуть одна одній допомогу в підготовці
професійних кадрів для сфери туризму, консультаційні послуги, а
також обмінюватимуться науковими працівниками, представниками
засобів масової інформації та туристичними фахівцями, сприятимуть
всебічним контактам та спільній діяльності організацій, що
здійснюють дослідження в галузі туризму.
Стаття 8
Сторони доручають виконання цієї Угоди своїм державним
туристичним органам.
Стаття 9
Ця Угода може бути доповнена за взаємною згодою Сторін.
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з дати повідомлення Сторін одна
одній по дипломатичних каналах про виконання всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років і
вважатиметься продовженою на наступний рівноцінний проміжок часу,
якщо жодна з Сторін не повідомить іншу в письмовій формі по
дипломатичних каналах про свій намір припинити її дію не пізніше,
ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку.
Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні
програм та інших проектів, узгоджених в період дії цієї Угоди, у
випадку, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Сеул 25 вересня 2001 року в двох примірниках,
кожний українською, корейською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
У випадку розбіжностей при тлумаченні Угоди перевага
надається тексту англійською мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Корея
(підпис) (підпис)вгору