Документ 3954-XI, поточна редакція — Прийняття від 08.05.1987

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про приєднання Української Радянської
Соціалістичної Республіки до Міжнародної конвенції
про боротьбу з захопленням заложників
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 20, ст. 365 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені Української Радянської Соціалістичної
Республіки до Міжнародної конвенції про боротьбу з захопленням
заложників від 18 грудня 1979 р. ( 995_087 ) з таким застереженням
і заявою:
"Українська Радянська Соціалістична Республіка не вважає себе
зв'язаною положеннями пункту 1 статті 16 Міжнародної конвенції про
боротьбу з захопленням заложників і заявляє, що для передачі
будь-якого спору між учасниками Конвенції, який стосується
тлумачення чи застосування Конвенції, на арбітраж або до
Міжнародного Суду необхідна в кожному окремому випадку згода всіх
сторін, що беруть участь у спорі".
"Українська Радянська Соціалістична Республіка засуджує
міжнародний тероризм, який позбавляє життя безвинних людей,
становить загрозу їхній свободі та особистій недоторканності і
дестабілізує міжнародну обстановку, якими б мотивами не
пояснювались терористичні дії. Виходячи з цього, Українська
Радянська Соціалістична Республіка вважає, що пункт 1 статті 9
цієї Конвенції повинен застосовуватись у такий спосіб, щоб це
відповідало проголошеним цілям Конвенції, які включають розвиток
міжнародного співробітництва у вжитті ефективних заходів для
відвернення, переслідування і покарання за вчинення всіх актів
захоплення заложників як прояву міжнародного тероризму, в тому
числі і шляхом видачі гаданих злочинців".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 8 травня 1987 р.
N 3954-XIвгору