Документ 393-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.06.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 393
Київ

Про внесення змін до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1235 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 20), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 393

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин

1. В абзаці другому пунктів 2 і 3 розділу I слова “органом державної податкової служби” замінити словами “контролюючим органом”.

2. У розділі II:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зазначені у частині другій статті 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.”;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

“сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);”.вгору