Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 399
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017385
Документ 385-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.06.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2017 р. № 385
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 399

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 399 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 54, ст. 1893) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 68
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 385

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 399

1. У постанові:

1) у назві постанови слова і цифри “та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки” виключити;

2) у постановляючій частині слова і цифри “та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки” виключити, а слова і цифри “додатками 1 і 2” замінити словом і цифрою “додатком 1”.

2. Додаток 1 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2016 р. № 399
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 385)

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку України на 2017 рік

Показник

2017 рік (прогноз)

Валовий внутрішній продукт:


номінальний, млрд. гривень

2845,8

відсотків до попереднього року

101,8

Індекс споживчих цін:


у середньому до попереднього року, відсотків

112,9

грудень до грудня попереднього року, відсотків

111,2

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

116,8

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

639

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

796,3

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:


номінальна, гривень

7104

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

121,4

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб

16,25

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активного населення відповідного віку

9,3

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року

102

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США

-6487

Експорт товарів і послуг:


млн. доларів США

50735

відсотків до попереднього року

110,4

Імпорт товарів і послуг:


млн. доларів США

57222

відсотків до попереднього року

110,6”.

3. Додаток 2 до постанови виключити.вгору