Документ 381-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 12.05.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.06.2015. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.247)

1. У підпункті 1.7 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) цифри "165.1.51" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 травня 2015 року
№ 381-VIII
вверх