Документ 380/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 20.09.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань
формування національного ринку енергоносіїв

Враховуючи стратегічне значення питання імпорту енергоносіїв
для національної безпеки, великий суспільний інтерес до питання
формування національного енергетичного ринку, керуючись статтею 89
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та главою 8.4 Регламенту
Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію з питань формування
національного ринку енергоносіїв (склад комісії додається).
2. Тимчасовій спеціальній комісії вивчити та проаналізувати:
- діючу систему імпорту та постачання споживачам України
природного газу, нафти та інших енергоносіїв і її узгодженість з
законами України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"
(96/96-ВР ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ) та іншим законодавством України; - вплив зміни системи постачання імпортного природного газу
та газу власного видобутку споживачам України в 1996 році на
формування Державного бюджету України в порівнянні з 1995, 1994 та
1993 роками; - вплив і наслідки наданих Урядом України суб'єктам
підприємницької діяльності, нерезидентам України і органам
управління інших держав гарантій по виконанню майнових зобов'язань
у зв'язку з енергетичним ринком за період 1992-1996 рр. на
формування видаткової частини Державного бюджету України; - питання цільового та ефективного використання коштів
державного та місцевих бюджетів в частині дотаційних виплат за
використання споживачами комунально-побутової сфери природного
газу та інших енергоносіїв; - стан розрахунків за імпорт природного газу та газу власного
видобутку, нафти та інших енергоносіїв в Україні, звернувши
особливу увагу на можливість перенесення боргів за імпорт
енергоносіїв суб'єктами господарювання на державний бюджет чи
майнову відповідальність підприємств державної форми власності,
зокрема при приватизації підприємств нафтогазового комплексу з
участю нерезидентів України ("Газтранзит", АТ "Линос" та інші).
3. Запропонувати Кабінету Міністрів України, міністерствам і
відомствам України, Фонду державного майна України, Раді Міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям
подати Тимчасовій спеціальній комісії необхідну інформацію.
4. Тимчасовій спеціальній комісії подати до 1 грудня 1996
року Верховній Раді України свої висновки про ефективність
існуючої системи імпорту енергоносіїв в Україну, стану
національного енергетичного ринку та внести пропозицію про його
оптимізацію та зміни до чинного законодавства, які сприяли б
забезпеченню України енергоносіями у відповідності до потреб.
5. Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі України,
Головному контрольно-ревізійному управлінню України надати
Тимчасовій спеціальній комісії інформаційне, методологічне та
аналітичне забезпечення.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 20 вересня 1996 року
N 380/96-ВР
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 20 вересня 1996 року N 380/96-ВР
СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії з питань формування
національного ринку енергоносіїв
АННЕНКОВ Єгор Іванович
БАКАЙ Ігор Михайлович
БЕЗСМЕРТНИЙ Роман Петрович
ВАЩУК Катерина Тимофіївна
ДУДЧЕНКО Микола Петрович
ЄЛЬЯШКЕВИЧ Олександр Сергійович
ІЩЕНКО Олег Іванович
КУЖЕЛЬ Олександра Володимирівна
КУЗНЄЦОВ Павло Сергійович
ЛЕВЧЕНКО Анатолій Іванович
МАГДА Іван Іванович
МОЦПАН Анатолій Федорович
МУСІЯКА Віктор Лаврентійович
ОМЕЛІЧ Віктор Семенович
ОРОБЕЦЬ Юрій Миколайович
ПЕТРЕНКО Анатолій Андрійович
САМОФАЛОВ Геннадій Григорович
ТАТАРИНОВ Анатолій Арефійович
ФЕДОРИН Ярослав Володимирович
ХМАРА Степан Іллічвгору