Документ 376_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.05.2017

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ А
(будівельна галузь)
між Міністерством соціальної політики України та Управлінням з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль

Дата підписання: 15.05.2017
Дата набрання чинності для України: 15.05.2017

Преамбула

Відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль (далі - Угода) Міністерство соціальної політики України та Управління з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль (далі - Уповноважені органи) погоджуються, що цим імплементаційним протоколом (далі - Протокол), норми якого потрібно тлумачити з урахуванням положень Угоди, визначається порядок відбору українських працівників на тимчасову роботу в будівельній галузі в Ізраїлі.

Усі визначені в цьому Протоколі терміни використовуються в такому самому значенні, як в Угоді.

Стаття 1. Визначення термінів

Кадровий підрядник - це юридична особа, яка одержала від Уряду Держави Ізраїль ліцензію на здійснення найму тимчасових іноземних працівників-будівельників для потреб замовників у порядку, визначеному Законом Ізраїлю про працевлаштування працівників кадровими підрядниками 1996 року.

Замовник робіт - це зареєстрована будівельна компанія, що уклала договір з кадровим підрядником про використання роботи тимчасових іноземних працівників-будівельників.

Працівник - це громадянин України, який уклав трудовий договір з кадровим підрядником в Ізраїлі з метою тимчасового працевлаштування в Ізраїлі в будівельній галузі відповідно до умов Угоди та цього Протоколу.

Робота - це тимчасове працевлаштування в будівельній галузі в Ізраїлі згідно з договором із кадровим підрядником протягом періоду, встановленого в ізраїльському законодавстві або в запиті на працевлаштування, отриманому згідно зі статтею 3 цього Протоколу (використовується період, менший із двох зазначених).

Некомерційна організація - це некомерційна юридична особа, визначена Управлінням з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль за погодженням із державною службою зайнятості України, яка уповноважена представляти Управління з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль в Україні та надавати логістичну допомогу для проведення заходів, передбачених цим Протоколом.

Стаття 2. Компетентні органи

1. Міністерство соціальної політики України визначає компетентним органом для виконання цього Протоколу державну службу зайнятості (далі - ДСЗ).

2. Компетентним органом ізраїльської сторони для виконання цього Протоколу визначається Управління з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль (далі - РІВА). Для виконання зобов’язань у межах цього Протоколу РІВА може залучати некомерційну організацію відповідно до пункту 2 статті 4 Угоди.

Стаття 3. Запит на працівників

1. РІВА направляє ДСЗ офіційний запит із пропозицією співпрацювати з метою відбору працівників з України для роботи в Ізраїлі (далі - запит). У запиті зазначаються максимальна кількість необхідних працівників (з урахуванням потреб роботодавців і відповідних рішень ізраїльського Уряду), максимальний строк тимчасової зайнятості в Ізраїлі, приблизні строки для відбору працівників, загальна інформація про середню заробітну плату, умови роботи та проживання, конкретні вимоги до заявників, вимоги щодо стану здоров’я та будь-які інші необхідні умови.

2. ДСЗ не пізніше ніж через 21 день інформуватиме РІВА, чи розпочинались відповідні процедури, та про конкретні вжиті заходи.

3. Якщо ДСЗ не надасть письмової відповіді на запит РІВА або повної відповіді згідно з пунктом 2 цієї статті, РІВА може анулювати запит.

4. Якщо необхідну кількість працівників не відібрано протягом визначеного в запиті строку, РІВА може повідомити ДСЗ про припинення подальшого відбору за таким запитом.

5. Відскановані копії всіх офіційних листів компетентних органів відправляються електронною поштою. Всі інші письмові повідомлення також можуть передаватись електронною поштою.

Стаття 4. Мінімальні вимоги до працівників

Працівники, які відбираються відповідно до цього Протоколу, повинні відповідати таким вимогам:

a) загальні вимоги:

1) не мають родичів першої лінії, які проживають чи працюють в Ізраїлі (крім рідних братів і сестер);

2) ніколи раніше не працювали в Ізраїлі;

3) не мають судимості;

4) фізично та психологічно є придатними до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі, у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів;

b) мінімальні професійні вимоги:

1). Працівники, відібрані відповідно до цього Протоколу, повинні підтвердити професійні навички, досвід і високий рівень здібностей в одній або кількох із зазначених сфер;

1) будівельні роботи - промислове будівництво, обробка деревини (обов'язковим є вміння читати плани будівництва);

2) робота з металом (обов’язковим є вміння читати плани будівництва);

3) покриття стін та підлоги керамічною плиткою;

4) штукатурні роботи.

Визначений відсоток працівників, необхідних за кожною із вищевказаних спеціальностей, зазначається в запиті РІВА у порядку, визначеному пунктом 1 статті 3 цього Протоколу.

2). Відповідно до цього Протоколу від заявників не вимагатиметься участь у приватних курсах професійної підготовки, а якщо в майбутньому РІВА та ДСЗ погодяться, що професійна підготовка є необхідною, то вона проводитиметься виключно РІВА та ДСЗ із можливим залученням некомерційної організації, а питання, пов’язані з фінансуванням, додатково обговорюватимуться РІВА та ДСЗ.

Стаття 5. Оголошений про можливість подання заяви про працевлаштування в Ізраїлі

1. ДСЗ та РІВА, за підтримки некомерційної організації, здійснюватимуть співробітництво для проведення широких інформаційних кампаній та інформаційно-заохочувальної діяльності відповідно до запиту Уряду Держави Ізраїль з метою повідомлення потенційних кваліфікованих працівників, які шукають роботу, про можливість подання заяв про працевлаштування в Ізраїлі. Текст оголошень узгоджується спільно ДСЗ та РІВА відповідно до запиту.

2. Інформація для осіб, які шукають роботу, включатиме:

1) запитувану кількість працівників, кваліфікаційні вимоги до працівників, орієнтовний розмір заробітної плати, загальну характеристику трудових обов’язків і тривалість трудових договорів;

2) інформацію щодо витрат працівника, пов'язаних з наданням послуг із працевлаштування, роз’яснення стосовно того, що лише такі збори чи платежі є дозволеними у зв'язку з процесом відбору, а також загальну характеристику довільного процесу відбору кваліфікованих працівників;

3) визначення кадрового підрядника безпосереднім роботодавцем в Ізраїлі, який є виключно відповідальним за виплату заробітної плати та належні умови праці;

4) номер телефону та/або електронну адресу РІВА чи некомерційної організації для подання запитів та скарг, включаючи інформування про незаконно стягнені в процесі працевлаштування додаткові платежі будь-якого типу. Відповідна телефонна лінія працюватиме в Україні українською мовою за підтримки РІВА або некомерційної організації;

5) повідомлення про те, що транспортні витрати покриваються працівником.

Стаття 6. Процедура подання заяви

1. Компетентні органи керуватимуть процесом подання заяви, забезпечуючи всім заявникам однакове ставлення та транспарентність процесу. З метою запобігання незаконному вимаганню від заявників будь-яких платежів чи зборів вживатимуться такі заходи:

a) заявники особисто звертатимуться до місцевих органів ДСЗ. Кожен заявник заповнює типову анкету, розроблену ДСЗ, та отримує реєстраційний номер із відповідною зазначеною датою подання документів;

b) при поданні заяви працівник отримуватиме від ДСЗ довідковий бюлетень українською мовою, що містить основну інформацію стосовно процесу працевлаштування та умов роботи. Такий довідковий бюлетень РІВА надає ДСЗ;

c) для отримання інформації щодо стану розгляду його заяви працівник може звернутись за номером телефону, вказаним відповідно до підпункту 4 пункту 2 статті 5, зазначивши свій реєстраційний номер та іншу необхідну інформацію;

d) ДСЗ перевірятиме відповідність поданої заяви та документів вимогам, визначеним Урядом Держави Ізраїль, у тому числі належний рівень усвідомлення заявником умов праці в Ізраїлі;

e) заявників, які не відповідають визначеним вимогам або не надали усіх необхідних документів у встановлений строк, ДСЗ письмово інформує про причини відхилення їхніх заяв, ДСЗ може звернутись до РІВА з проханням, щоб некомерційна організація поінформувала заявників у телефонному чи електронному режимі про причини відхилення, за умови, що ДСЗ надасть некомерційній організації усю необхідну інформацію.

Стаття 7. Процедура відбору

1. Відомості про всіх заявників, які відповідають попереднім вимогам, вноситимуться ДСЗ до електронного реєстру та надсилатимуться РІВА. До електронного реєстру включатимуться такі відомості: повне ім’я (з поділом на дві колонки: ім’я та прізвище), ім'я батька, дата народження, номер і строк закінчення дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон (якщо застосовується), ID-номер (якщо застосовується), ідентифікаційний номер, сімейний стан, місце проживання та номер телефону, досвід роботи та професійна спеціалізація, наявність родинних зв'язків з іншими заявниками, зареєстрованими в електронному реєстрі, та будь-яка інша інформація, погоджена між компетентними органами.

2. РІВА проводитиме попередню перевірку заявників, дані про яких внесено до електронного реєстру, на відповідність умовам отримання ізраїльської візи та письмово, в тому числі електронною поштою, повідомлятиме ДСЗ про осіб, яким відмовлено в її наданні та причини такої відмови. ДСЗ видалятиме відомості про таких заявників із електронного реєстру. ДСЗ письмово повідомлятиме таких заявників про причини відхилення їхніх заяв.

3. Після коригування електронного реєстру РІВА відправлятиме заявникам запрошення для проходження тестування (професійного іспиту та/або співбесіди). Тестування проводитиметься на попередньо погоджених майданчиках на території України за умови, що кількість претендентів для проходження тестування на кожній ділянці становитиме не менше 2000 осіб чи іншої узгодженої компетентними органами кількості. Ніякі документи, що підтверджують професійну кваліфікацію або досвід роботи у відповідних галузях, не вимагатимуться. РІВА залишає за собою право витребувати такі документи за необхідності.

4. Професійні іспити та/або співбесіди проводитимуться ізраїльською стороною чи неурядовими професійними організаціями на запит РІВА, у співпраці та/або під наглядом компетентних органів. Вживатимуться заходи для забезпечення транспарентності професійних іспитів та/або співбесід. РІВА може дозволити представникам кадрового підрядника бути присутніми на іспиті/співбесіді в якості спостерігачів, з урахуванням внутрішніх правил РІВА.

5. РІВА письмово інформуватиме ДСЗ, в тому числі електронною поштою, про результати професійних іспитів та/або співбесід заявників, включаючи результати кваліфікаційних випробувань.

6. Інформація про заявників, які не пройшли професійний іспит та/або співбесіду, видалятиметься з електронного реєстру на підставі вищенаведеної інформації, отриманої від РІВА. ДСЗ письмово повідомлятиме таких заявників про те, що вони не пройшли професійний іспит та/або співбесіду.

7. ДСЗ та РІВА спільно використовуватимуть електронний реєстр, який містить усю інформацію щодо заявників, які успішно пройшли іспит та/або співбесіду.

8. РІВА не зобов’язане відбирати з остаточного електронного реєстру всіх працівників, які пройшли іспит та/або співбесіду. Незалежно від запитуваної кількості працівників та кількості відібраних заявників максимальна чисельність українських працівників, відібраних ізраїльською стороною, не повинна перевищувати 75% загальної кількості працівників, інформація про яких міститься в остаточному електронному реєстрі.

9. РІВА використовуватиме випадковий комп’ютерний відбір заявників і надаватиме ДСЗ остаточний список довільно вибраних кваліфікованих працівників.

10. ДСЗ інформуватиме кожного вибраного заявника про те, що для працевлаштування необхідно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який є дійсним мінімум протягом 18 місяців.

11. Вибраний заявник повинен надати ДСЗ офіційну довідку про відсутність судимості.

12. Вибраний заявник повинен за власний рахунок пройти медичний огляд у визначених РІВА за погодженням із ДСЗ медичних закладах у визначеній РІВА формі. Вартість такого огляду повинна відповідати загальній розумній ринковій ціні. Медичний огляд включає аналіз за переліком захворювань, визначених РІВА.

13. Інформація про заявників, які не надали довідку відповідно до п. 11 статті 7 чи не пройшли медичний огляд, видалятиметься ДСЗ із електронного реєстру, про що вони інформуватимуться. РІВА може вибрати довільно іншого заявника.

14. РІВА проводитиме перевірку інформації щодо заявників, яка міститься у відкоригованому електронному реєстрі, на відповідність вимогам, визначеним у заявках кадрових підрядників. РІВА може об'єднувати заявників у групи.

15. РІВА повідомлятиме кадрового підрядника про відібраних працівників і пропонуватиме представникам кадрового підрядника укласти з ними трудові договори. РІВА намагатиметься враховувати побажання українських працівників, які є братами чи сестрами, щодо їх роботи в одного кадрового підрядника з урахуванням внутрішніх правил РІВА

Стаття 8. Трудовий договір

1. Трудовий договір, декларація, визначена пунктом 2 статті 9 Угоди, та довідковий бюлетень, підготовлений РІВА, оформлятимуться відповідними ізраїльськими органами українською мовою, івритом та англійською мовою згідно з вимогами ізраїльського законодавства та процедур. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень переважну силу матиме текст англійською мовою.

2. ДСЗ отримуватиме електронною поштою відскановану копію трудового договору, підписаного роботодавцем. ДСЗ та/або РІВА здійснюватиме нагляд за підписанням працівником на території України відсканованої копії трудового договору, декларації, визначеної пунктом 2 статті 9 Угоди, та розписки про отримання довідкового бюлетеня, що забезпечуватиме розуміння працівником умов трудового договору та декларації, отримання довідкового бюлетеня та може засвідчуватися підписом працівника. Копії зазначених у цій частині документів зберігаються в ДСЗ.

3. Англомовний варіант трудового договору та декларації мають переважну силу.

4. РІВА за можливої участі представників ДСЗ забезпечуватиме працівників до їх виїзду в Ізраїль інформацією щодо:

1) умов трудового договору, у тому числі розміру заробітної плати з відрахуваннями відповідно до ізраїльського законодавства;

2) прав та обов'язків працівника і роботодавця в Ізраїлі;

3) культури Ізраїлю;

4) необхідних працівнику після приїзду в Ізраїль контактних даних екстреного зв’язку, включаючи номер телефону уповноваженого Міністерства праці, соціальних питань та послуг (далі - Омбудсмен).

Стаття 9. Оформлення візи та бронювання авіаквитків

1. ДСЗ інформуватиме вибраних заявників, які погодились з пропозицією про працевлаштування в Ізраїлі, про всі необхідні документи для отримання візи для роботи в Ізраїлі.

2. До переліку таких документів входять, зокрема, довідка про відсутність судимості, відповідна медична довідка визначеної РІВА форми, дві фотокартки розміром 5x5 см, паспорт громадянина України (заявника) для виїзду за кордон, який буде дійсним мінімум протягом 18 місяців.

3. Для отримання візи заявник з усіма необхідними документами повинен звернутись до РІВА чи некомерційної організації в м. Києві або в іншому місті або у спосіб, погоджений компетентними органами.

4. Подані заяви для отримання візи передаватимуться в Посольство Ізраїлю в м. Києві.

5. Після розгляду заяв Посольство Ізраїлю в м. Києві видає дійсну групову візу для в’їзду в Ізраїль для роботи заявникам, яка відповідає визначеним вимогам і є необхідною для в'їзду в Ізраїль з метою завершення процесу працевлаштування.

6. Посольство Ізраїлю в м. Києві повідомлятиме РІВА та ДСЗ про заявників, які не відповідають вимогам щодо видачі в'їздної візи. В такому разі РІВА може повідомити ДСЗ про довільний відбір іншого заявника з електронного реєстру.

7. РІВА чи некомерційна організація від його імені надаватиме працівникам допомогу в організації групових поїздок, включаючи бронювання авіаквитків, що оплачуються працівниками, які прибувають до Ізраїлю в дні, попередньо погоджені з РІВА.

8. РІВА чи некомерційна організація від його імені інформуватиме працівника та ДСЗ про дату поїздки працівника або будь-які зміни в організації поїздки.

9. Наприкінці початкового візового періоду роботодавець з урахуванням відповідного ізраїльського законодавства та процедур надаватиме працівнику допомогу для продовження робочої візи строком до одного року. Віза та дозвіл на роботу можуть бути продовжені на додатковий період до одного року відповідно до запиту роботодавця та за умови дотримання вимог РІВА. Загальний строк перебування працівника в Ізраїлі згідно з Угодою та цим Протоколом не повинен перевищувати максимальних строків, передбачених ізраїльським законодавством чи запитом, як це визначено у статті 3 цього Протоколу.

Стаття 10. Прибуття та поселення працівників в Ізраїлі

1. Представники РІВА та кадрового підрядника зустрічатимуть працівників після прибуття в аеропорту Бен-Гуріона в Ізраїлі та видаватимуть їм:

a) візу B/1 і дозвіл на роботу, дійсні до кінця календарного року, з проставленням відповідного штампу в паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

b) два оригінали трудового договору для підписання їх працівником. При цьому один оригінальний примірник видається кадровому підряднику, інший - працівнику. Крім того, працівник після прибуття повинен надати копію медичної довідки, отриманої відповідно до пункту 12 статті 7 цього Протоколу, копію декларації, визначеної пунктом 2 статті 9 Угоди, та копію першої сторінки закордонного паспорта;

c) документ про приватне медичне страхування працівника, який видається кадровим підрядником.

2. Представники кадрового підрядника забезпечуватимуть безоплатний переїзд працівників до місця їх проживання.

3. РІВА забезпечуватиме допомогу прибулим працівникам шляхом гарячої телефонної лінії українською мовою.

Стаття 11. Зобов’язання Сторін

1. Зобов’язання РІВА

РІВА у співробітництві з відповідними ізраїльськими компетентними органами вживатиме усіх необхідних заходів для обґрунтованого захисту прав українських працівників відповідно до ізраїльського законодавства та правил, включаючи право на належні умови праці та проживання.

2. Зобов’язання ДСЗ

ДСЗ вживає усіх необхідних заходів для:

a) захисту прав українських працівників протягом усього процесу відбору та забезпечення прозорості цього процесу; забезпечення рівного ставлення до заявників і нестягнення з них будь-яких незаконних зборів, що суперечать Угоді та цьому Протоколу;

b) інформування українських працівників щодо чинного українського законодавства;

c) забезпечення виконання працівниками, інформація про яких міститься в електронному реєстрі, вимог, визначених цим Протоколом.

3. Обидві сторони погоджуються вживати всіх необхідних заходів для забезпечення швидкого процесу відбору працівників.

Стаття 12. Повернення працівників

1. Після закінчення дозволеного строку перебування у зв’язку з працевлаштуванням працівник повинен невідкладно виїхати з Ізраїлю, як це передбачено Угодою.

2. Працівнику, який порушив умови трудового договору та/або не виконує умови законного працевлаштування та перебування в Ізраїлі, може бути запропоновано невідкладно повернутися в Україну за власний рахунок. У разі відмови працівник може бути затриманий і депортований уповноваженими РІВА особами в порядку, визначеному ізраїльським законодавством.

Стаття 13. Платежі

1. Максимальні платежі працівника, пов’язані з процесом його працевлаштування, не перевищуватимуть 3688,57 ізраїльського шекеля чи зміненої суми відповідно до ізраїльського законодавства щодо процедури працевлаштування чи контролю за зайнятістю. Ця сума включатиме витрати, пов'язані з проходженням медичного огляду, одержанням довідки про відсутність судимості, плату (в разі необхідності) за переклад офіційних документів. Крім цієї суми, працівник покриватиме витрати на авіаквиток до Ізраїлю.

2. ДСЗ, РІВА чи будь-який орган від їхнього імені не стягуватиме з працівників будь-які інші, крім дозволених, збори чи платежі безпосередньо чи опосередковано в Україні та в Ізраїлі за їх працевлаштування та зайнятість.

Стаття 14. Загальні умови працевлаштування

Загальні умови працевлаштування та перебування працівників визначатимуться ізраїльським законодавством і процедурами з відповідними змінами до них. До загальних умов наразі належать, зокрема, такі:

1. Працівники можуть працювати лише на кадрового підрядника у визначеного ним замовника. Безпосередніми роботодавцями в Ізраїлі є кадрові підрядники, які виключно відповідають за умови та оплату праці.

2. Працівник не зобов’язаний працювати виключно в одного кадрового підрядника і може перейти до іншого кадрового підрядника у визначені дати: 01.01, 01.04, 01.07, 01.10 кожного календарного року, повідомивши попередньо про таку зміну. Забороняється обмежувати працівника у його праві перейти до іншого роботодавця чи стягувати з нього будь-яку плату за такий перехід.

3. Працівник може подати скаргу до Омбудсмена на кадрового підрядника щодо порушень його прав чи умов праці. Омбудсмен може дозволити працівнику змінити роботодавця раніше від указаних вище дат у разі вичвлення грубого порушення його трудових прав. За згодою обох кадрових підрядників перехід працівника до іншого може проводитись у будь-який час.

4. Після припинення роботи в кадрового підрядника працівнику дається максимум 90 днів для того, щоб розпочати роботу в іншого кадрового підрядника за умови, що він не перевищив максимально дозволений строк працевлаштування.

5. Якщо працівник працює в іншого ніж зареєстрований кадрового підрядника, чи якщо протягом 90 днів після припинення попередньої зайнятості не розпочинає роботу в іншого роботодавця, він повинен виїхати з Ізраїлю, а якщо він цього не робить, його може бути затримано та депортовано.

6. Українським працівникам забезпечується таке саме ставлення, як до місцевих громадян, щодо їхніх трудових прав відповідно до законів, постанов, правил, процедур і механізмів Держави Ізраїль. З цією метою кадровий підрядник зобов'язаний забезпечити працівників належним житлом, щомісячними деталізованими розшифровками з оплати праці, документом про відпрацьовані години, медичним страхуванням, відповідним пакетом соціального забезпечення, заробітною платою та іншими видами допомоги, визначеними законодавством, правилами, колективними договорами, які застосовуються до працівника чи його робочого місця.

7. Кадровий підрядник згідно з ізраїльським законодавством і відповідними процедурами щомісячно вноситиме у спеціальний депозитний фонд, створений РІВА, суму для працівника (на сьогодні - 710 ізраїльських шекелів). При остаточному виїзді з Ізраїлю працівник отримуватиме нараховану на його ім'я суму з відрахуванням 15% податків і банківських зборів та з урахуванням отриманих відсотків на депозиті. Суми, внесені кадровим підрядником, зараховуються до вихідної допомоги або інших відповідних пільг за роботу згідно з ізраїльським законодавством з відповідними змінами до нього.

8. Якщо працівник не залишає Ізраїль після закінчення строку, на який було видано чи продовжено візу, з його рахунка стягуватиметься певний відсоток суми, нарахованої відповідно до пункту 7 цієї статті, за кожен місяць перевищення дозволеного візового строку. Такий відсоток визначатиметься відповідно до законодавства Ізраїлю. Працівник, строк перебування якого в Ізраїлі перевищено на 6 чи більше місяців, втрачає всю суму, якщо він не доведе відповідною заявою, поданою протягом 6 місяців з моменту, коли він повинен був залишити Ізраїль, що таке перевищення візового строку не залежало від нього та не виникло через ненавмисну помилку і що відповідні стягнення за цей період не є виправданими. Витрати, пов’язані з депортацією, стягуються РІВА із депозитної суми.

Стаття 15. Прикінцеві положення

1. Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання, яке відбудеться після набрання чинності Угодою.

2. Якщо інше не передбачено, положення Угоди застосовуються до цього Протоколу.

3. Зміни до цього Протоколу можуть бути внесені за взаємною письмовою домовленістю Уповноважених органів, підтвердженою дипломатичними каналами.

4. Цей Протокол є чинним протягом строку дії Угоди.

5. Незважаючи на викладене вище будь-який Уповноважений орган може припинити дію цього Протоколу в будь-який час, направивши дипломатичну ноту іншому Уповноваженому органу принаймні за шість (6) місяців до дати такого припинення.

Підписано в м. Єрусалимі 15 травня 2017 року, що відповідає 19 Іяра 5777 року єврейського календаря, у двох примірниках, кожен - українською, івритом та англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цього Протоколу переважну юридичну силу матиме текст англійською мовою.


ЗА МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

ЗА УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
НАСЕЛЕННЯ ТА ІММІГРАЦІЇ
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ


(підпис)

(підпис)
вгору