Документ 3685-XI, поточна редакція — Прийняття від 11.03.1987

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про віднесення селища міського типу Баштанка
Миколаївської області до категорії
міст районного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 12, ст. 221 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Баштанка - центр Баштанського
району Миколаївської області до категорії міст районного
підпорядкування.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 11 березня 1987 р.
N 3685-XIвгору