Документ 366-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.10.1999, підстава - 1047-XIV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про встановлення величини вартості межі
малозабезпеченості та розміру мінімальної
заробітної плати на 1999 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 2-3, ст.23 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1047-XIV ( 1047-14 ) від 15.09.99, ВВР, 1999, N 45, ст. 398 )

Стаття 1. Установити величину вартості межі
малозабезпеченості на перше півріччя 1999 року в розмірі 90,7
гривні, на друге півріччя 1999 року в розмірі 118,3 гривні.
( Стаття 1 в редакції Закону N 1047-XIV ( 1047-14 ) від 15.09.99 )
Стаття 2. Установити з 1 січня 1999 року розмір мінімальної
заробітної плати 74 гривні на місяць з поетапним її наближенням
протягом року до величини вартості межі малозабезпеченості.
Стаття 3. До прийняття Верховною Радою України змін до
законів, у нормах яких для розрахунків застосовується мінімальна
заробітна плата, крім Закону України "Про державну допомогу сім'ям
з дітьми" ( 2811-12 ), Кабінету Міністрів України здійснювати
перегляд цих норм виходячи з реальних можливостей видаткової
частини Державного бюджету України на 1999 рік.
Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 грудня 1998 року
N 366-XIVвгору