Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1991 року
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.1991355
Документ 355-91-п, поточна редакція — Прийняття від 14.12.1991

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 грудня 1991 р. N 355
Київ
Про присудження Державних премій
України в галузі науки і техніки
1991 року

Розглянувши подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Присудити Державні премії України 1991 року:
В галузі науки і техніки
1. БАЖЕНОВУ Віктору Андрійовичу, докторові технічних наук,
першому проректорові Київського інженерно-будівельного інституту,
ГУЛЯЄВУ Валерію Івановичу, докторові технічних наук, завідуючому
кафедрою, ГОЦУЛЯКУ Євгену Олександровичу, ГУЛЯРУ Олександру
Івановичу, докторам технічних наук, КИСЛООКОМУ Володимиру
Микитовичу, кандидатові технічних наук, завідуючим відділами
проблемної науково-дослідної лабораторії, ДЕХТЯРЮКУ Євгенію
Семеновичу, ІСАХАНОВУ Георгію Вахтанговичу, докторам технічних
наук, професорам, працівникам того ж інституту, САХАРОВУ
Олександру Сергійовичу, докторові технічних наук, завідуючому
кафедрою Київського політехнічного інституту, - за цикл робіт
"Теорія, методи математичного моделювання та числовий аналіз
процесів деформування складних просторових конструкцій".
2. КУХТЕНКУ Олександру Івановичу, академікові Академії наук
України, радникові дирекції Інституту кібернетики імені В.М.
Глушкова Академії наук України, ІВАХНЕНКУ Олексі Григоровичу,
члену-кореспонденту Академії наук України, головному науковому
співробітникові, КУНЦЕВІЧУ Всеволоду Михайловичу,
члену-кореспонденту Академії наук України, ПАВЛОВУ Вадиму
Володимировичу, докторові технічних наук, завідуючим відділами,
працівникам того ж інституту, СТЄКЛОВУ Василю Купріяновичу,
докторові технічних наук, директорові Київського філіалу Одеського
електротехнічного інституту зв'язку імені О.С. Попова, ЗАЙЦЕВУ
Григорію Фроловичу, докторові технічних наук, колишньому
провідному конструкторові Особливого конструкторського бюро
лінійних електродвигунів з дослідним виробництвом, ЧИНАЄВУ Петру
Івановичу, докторові технічних наук, завідуючому лабораторією
Інституту машинознавства імені А.А. Благонравова Академії наук
СРСР, - за цикл монографій з теорії інваріантності та її
застосування у системах автоматичного управління.
3. СТЕПАНОВУ Анатолію Олександровичу, докторові
фізико-математичних наук, завідуючому відділом, АНДЕРСУ Олександру
Георгійовичу, докторові фізико-математичних наук, провідному
науковому співробітникові, ПЕРЕВЕРЗЄВУ Юрію Володимировичу,
докторові фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітникові, працівникам Фізико-технічного інституту низьких
температур Академії наук України, ЯБЛОНСЬКОМУ Дмитру Аркадійовичу,
докторові фізико-математичних наук, колишньому провідному
науковому співробітникові того ж інституту, РЯБЧЕНКУ Сергію
Михайловичу, докторові фізико-математичних наук, голові Комітету
по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України,
ЛОЗЕНКУ Альберту Федоровичу, кандидатові фізико-математичних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізики Академії наук
України, КРИВОРУЧКУ Володимиру Миколайовичу, докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Донецького фізико-технічного інституту Академії наук України,
ЗВЯГІНУ Анатолію Іларіоновичу, члену-кореспонденту Академії наук
України (посмертно), - за цикл робіт "Виявлення та дослідження
нових типів резонансів, структур і магнітопружних аномалій в
низькорозмірних антиферомагнетиках".
4. АНДРОНАТІ Сергію Андрійовичу, академікові Академії наук
України, директорові Фізико-хімічного інституту імені О.В.
Богатського Академії наук України, ГРЕНЮ Андрію Івановичу,
докторові хімічних наук, заступникові директора, ЛУК'ЯНЕНКУ Миколі
Григоровичу, докторові хімічних наук, завідуючому відділом,
працівникам того ж інституту, МАРКОВСЬКОМУ Леоніду Миколайовичу,
академікові Академії наук України, директорові Інституту
органічної хімії Академії наук України, ЯЦИМИРСЬКОМУ Костянтину
Борисовичу, академікові Академії наук України, радникові дирекції
Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Академії наук
України, ЛАМПЕЦІ Ярославу Дмитровичу, кандидатові хімічних наук,
старшому науковому співробітникові того ж інституту, КОТЛЯРУ
Сергію Анатолійовичу, кандидатові хімічних наук, завідуючому
лабораторією Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту
мономерів. БОГАТСЬКОМУ Олексію Всеволодовичу, академікові Академії
наук України (посмертно), - за цикл наукових праць
"Макрогетероциклічні сполуки: синтез, структура, властивості".
5. МАЦЕЛЮХУ Богдану Павловичу, члену-кореспонденту Академії
наук України, завідуючому відділом, СТРИЖКОВІЙ Ганні Михайлівні,
СТЕНЬКО Аллі Степанівні, кандидатам біологічних наук, старшим
науковим співробітникам, працівникам Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного Академії наук України,
БОГАЦЬКОМУ Михайлу Олександровичу, кандидатові хімічних наук,
начальникові центральної лабораторії Українського виробничого
біохімічного об'єднання, РИНДЮКУ Івану Федоровичу, головному
інженерові Немішаївського заводу біохімічних препаратів того ж
об'єднання, КУНЩИКОВІЙ Інні Сергіївні, кандидатові технічних наук,
головному біотехнологові Верхньодніпровського крохмале-патокового
комбінату, - за цикл наукових праць "Генетика, селекція та
впровадження у виробництво промислових мікроорганізмів -
продуцентів антибіотиків і каротину".
6. ГАВРИШУ Володимиру Костянтиновичу, ШПАКУ Петру Федоровичу,
членам-кореспондентам Академії наук України, завідуючим відділами
Інституту геологічних наук Академії наук України, АЙЗЕНВЕРГУ
Давиду Єфремовичу, докторові геолого-мінералогічних наук,
колишньому старшому науковому співробітникові того ж інституту,
ІВАНЮТІ Мирославу Максимовичу, докторові геолого-мінералогічних
наук, директорові Українського науково-дослідного
геологорозвідувального інституту, КАБИШЕВУ Борису Петровичу,
докторові геолого-мінералогічних наук, керівникові, ЛУКІНУ
Олександру Юхимовичу, докторові геолого-мінералогічних наук,
завідуючому відділом, ЦИПКУ Олександру Костянтиновичу, кандидатові
геолого-мінералогічних наук, завідуючому сектором, АРСІРІЮ Юрію
Олександровичу, кандидатові геолого-мінералогічних наук,
провідному науковому співробітникові, працівникам Чернігівського
відділення того ж інституту, - за серію монографій та атлас
"Геологія і нафтогазоносність Дніпровсько-Донецької западини" як
наукова основа прогнозу та пошуків родовищ нафти і газу.
7. БАРАНУ Володимиру Даниловичу, ПРИХОДНЮКУ Олегу
Михайловичу, докторам історичних наук, завідуючим відділами,
КОЗАКУ Деонізію Никодимовичу, докторові історичних наук, ученому
секретареві, МАКСИМОВУ Євгену Володимировичу, докторові історичних
наук, провідному науковому співробітнику-консультанту, МАГОМЕДОВУ
Борису Вікторовичу, ПАЧКОВІЙ Світлані Петрівні, ТЕРПИЛОВСЬКОМУ
Ростиславу Всеволодовичу, кандидатам історичних наук, старшим
науковим співробітникам, працівникам Інституту археології Академії
наук України, СМІЛЕНКО Аллі Трохимівні, докторові історичних наук,
колишньому провідному науковому співробітникові того ж
інституту, - за монографію "Славяне Юго-Восточной Европы в
предгосударственный период", видану у 1990 році.
8. САЙКУ Віктору Федоровичу, академікові Української академії
аграрних наук, директорові Українського науково-дослідного
інституту землеробства, ТАРАРІКУ Олександру Григоровичу, докторові
сільськогосподарських наук, завідуючому лабораторією того ж
інституту, НОВАКОВСЬКОМУ Леоніду Яковичу, академікові Української
академії аграрних наук, директорові Українського
науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту по
землеустрою, НАГОРНОМУ Миколі Никифоровичу, члену-кореспонденту
Української академії аграрних наук, завідуючому відділом
Українського науково-дослідного інституту механізації та
електрифікації сільського господарства, ШИКУЛІ Миколі
Кіндратовичу, докторові сільськогосподарських наук, завідуючому
кафедрою Української сільськогосподарської академії, ДЕНИСЕНКУ
Олексію Григоровичу, першому заступникові Міністра сільського
господарства України, МОСКАЛЕНКУ Віктору Михайловичу, начальникові
управління того ж міністерства, РАЙСЬКОМУ Кузьмі Івановичу,
головному агрономові колгоспу "Заповіт Ілліча" Обухівського району
Київської області, - за розробку базової моделі та впровадження
грунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною
організацією території.
9. ЄРЕМЕНКУ Валентину Никифоровичу, академікові Академії наук
України, радникові дирекції Інституту проблем матеріалознавства
імені І.М. Францевича Академії наук України, ЛОПАТО Лідії
Михайлівні, докторові хімічних наук, завідуючій відділом,
ВЕЛИКАНОВІЙ Тамарі Яківні, ШЕВЧЕНКУ Олексію Володимировичу,
кандидатам хімічних наук, завідуючим лабораторіями, БУЯНОВУ Юрію
Івановичу, ПРІМІ Світлані Борисівні, ТРЕТЬЯЧЕНКО Людмилі
Олександрівні, ШТЕПІ Тамарі Дмитрівні, кандидатам хімічних наук,
старшим науковим співробітникам, працівникам того ж інституту, -
за цикл робіт "Дослідження фазових рівноваг та побудова діаграм
стану систем перехідних металів, тугоплавких карбідів і оксидів".
10. ВОВКУ Олексію Онуфрійовичу, докторові технічних наук,
головному науковому співробітникові, ДЕМЕЩУКУ Леоніду Івановичу,
кандидатові технічних наук, завідуючому лабораторією, КУЗЬМЕНКУ
Анатолію Олександровичу, ПЛУЖНИКУ Владлену Іллічу, кандидатам
технічних наук, старшим науковим співробітникам, працівникам
Інституту гідромеханіки Академії наук України, ГРИГОРЯНУ Самвелу
Самвеловичу, члену-кореспонденту Академії наук СРСР, завідуючому
відділом Інституту механіки Московського державного університету
імені М.В. Ломоносова, КРАВЦЮ Віктору Георгійовичу, докторові
технічних наук, провідному науковому співробітникові Київського
політехнічного інституту, РИЖОВУ Адольфу Марковичу, кандидатові
технічних наук, завідуючому лабораторією Науково-дослідного
інституту будівельних конструкцій, ТЕСЛЕНКУ Володимиру
Вікторовичу, кандидатові технічних наук, головному інженерові
тресту "Союзмеліовибухопром", - за цикл робіт з теоретичної та
прикладної геогідродинаміки вибуху.
11. БУГАЙЦЮ Анатолію Олександровичу, кандидатові технічних
наук, генеральному директорові науково-виробничого об'єднання
"Турбоатом", ВЕРЕМЕЄНКУ Ігорю Степановичу, докторові технічних
наук, головному конструкторові, РУБЦОВУ Вадиму Костянтиновичу,
заступникові начальника конструкторського відділу, працівникам
того ж об'єднання, БУЛАНЕНКУ Анатолію Григоровичу, заступникові
головного конструктора Київського механічного заводу імені О.К.
Антонова, АБРАМОВСЬКОМУ Віталію Федоровичу, кандидатові технічних
наук, ЛУКІНУ Миколі Петровичу, кандидатові технічних наук,
завідуючому кафедрою Харківського автомобільно-дорожнього
інституту, КРЮКОВУ Олександру Дмитровичу, заступникові начальника
управління будівництва "Рогунгесбуд", СОБОЛЄВУ Євгену Васильовичу,
головному інженерові проекту Спеціалізованого науково-виробничого
об'єднання по перевезенню великогабаритних великовагових
вантажів, - за комплекс робіт по створенню та промисловому
освоєнню високоефективного енергетичного устаткування для
використання енергії водотоків гірських регіонів.
12. ЧАБАНОВУ Аліму Івановичу, кандидатові технічних наук,
генеральному директорові науково-виробничого об'єднання "Ротор"
(м. Черкаси), ЗІЛЬБЕРГУ Ігорю Михайловичу, начальникові
науково-виробничого комплексу "Мікрон", ЯРОСЛАВЦЕВУ Михайлу
Івановичу, кандидатові технічних наук, ГОРЛОВУ Федору
Леонтійовичу, МАРТОВУ Олександру Андрійовичу, ШУЛЄ Вілію
Готлібовичу, начальникам відділів, ОГОЛИХІНУ Олександру
Геннадійовичу, ТИХОНОВУ Юрію Петровичу, начальникам секторів,
працівникам того ж об'єднання, - за розробку та впровадження у
виробництво прецизійного спеціального технологічного устаткування
з числовим програмним управлінням на базі лінійних електродвигунів
з газовим мастилом у направляючих.
13. ЗАБІГАЙЛУ Володимиру Юхимовичу, академікові Академії наук
України, директорові Інституту геології і геохімії горючих копалин
Академії наук України, ЗОРІНУ Андрію Микитичу, докторові технічних
наук, завідуючому відділом Інституту геотехнічної механіки
Академії наук України, НИКОЛІНУ Віктору Гнатовичу, докторові
технічних наук, завідуючому кафедрою Донецького політехнічного
інституту, - за цикл робіт (монографій) по науковому
обгрунтуванню, розробці та впровадженню методів прогнозу
викидонебезпечності гірничого масиву і способів запобігання
динамічних проявів гірничого тиску, які істотно знижують
соціально-економічні збитки на шахтах Донбасу.
14. КАЛЕКУ Давиду Михайловичу, ЧВЕРТКО Наталії Анатоліївні,
кандидатам технічних наук, старшим науковим співробітникам
Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Академії наук
України, ОСЕЛЕДЬКУ Миколі Миколайовичу, провідному
інженеру-технологу, ШЕЛЕСТУ Миколі Антоновичу, ОЛЕКСІЄНКУ Анатолію
Павловичу, начальникам секторів Дослідного
конструкторсько-технологічного бюро того ж інституту, ПАВЛЕНКУ
Георгію Васильовичу, головному інженерові Сімферопольського
електромашинобудівного заводу, НЕПОМНЯЩОМУ Володимиру Івановичу,
начальникові центральної лабораторії київського заводу "Маяк",
ЦАРЬКОВУ Григорію Павловичу, начальникові сектора
Науково-виробничого об'єднання імені С.О. Лавочкіна, - за
розробку, організацію серійного виробництва і широкомасштабне
впровадження ресурсозберігаючої технології та універсального
устаткування для механізованого конденсаторного приварювання
кріпильних деталей.
15 - 17. Таємно.
За підручники
1. РОДІНУ Петру Родіоновичу, члену-кореспонденту Академії
наук України, завідуючому кафедрою Київського політехнічного
інституту, - за підручник "Металорежущие инструменты", виданий у
1986 році (третє видання).
2. ПЕРХАЧУ Володимиру Степановичу, докторові технічних наук,
завідуючому кафедрою Львівського політехнічного інституту, - за
підручник "Математичні задачі електроенергетики", виданий у 1989
році (третє видання).

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 28вгору