Про обрання судді
Постанова Верховної Ради України від 16.06.20113542-VI
Документ 3542-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання судді
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 43, ст.452 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Обрати Луспеника Дмитра Дмитровича, раніше обраного
безстроково, на посаду судді Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3542-VIвгору