Документ 344_004, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 03.11.2010. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Спеціального Адміністративного
Району Гонконг Китайської Народної Республіки
про взаємне скасування візових вимог

Дата підписання: 04.09.2010 Дата набрання чинності для України: 03.11.2010
Кабінет Міністрів України та Уряд Спеціального
Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки,
будучи належним чином уповноваженим Центральним Народним Урядом
Китайської Народної Республіки на укладення цієї Угоди, (далі -
Договірні Сторони),
будучи натхненними бажанням зміцнити дружбу та
співробітництво між Україною та Спеціальним Адміністративним
Районом Гонконг Китайської Народної Республіки,
бажаючи спростити режим поїздок для громадян України та
постійних жителів Спеціального Адміністративного Району Гонконг
Китайської Народної Республіки,
домовилися про таке:
Стаття 1
Громадянам України, які мають дійсні проїзні документи,
зазначені в додатку до цієї Угоди, дозволяється в'їжджати на
територію Спеціального Адміністративного Району Гонконг Китайської
Народної Республіки, виїжджати з неї, прямувати нею транзитом або
перебувати на ній без візи протягом строку, що не перевищує
чотирнадцяти (14) днів.
Стаття 2
Постійним жителям Спеціального Адміністративного Району
Гонконг Китайської Народної Республіки, які мають дійсні проїзні
документи, зазначені в додатку до цієї Угоди, дозволяється
в'їжджати на територію України, виїжджати з неї, прямувати нею
транзитом або перебувати на ній без візи протягом строку, що не
перевищує чотирнадцяти (14) днів.
Стаття 3
1. Громадяни України, які мають дійсні проїзні документи і
які мають намір в'їхати на територію Спеціального
Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки на
строк, що перевищує чотирнадцять (14) днів, або з метою
працевлаштування, навчання чи проживання, зобов'язані отримати
візу від дипломатичного представництва або консульської установи
Китайської Народної Республіки, Офісу Уряду Спеціального
Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки в
м. Пекін чи безпосередньо від Департаменту з питань імміграції
Уряду Спеціального Адміністративного Району Гонконг перед в'їздом
на територію Спеціального Адміністративного Району Гонконг
Китайської Народної Республіки.
2. Постійні жителі Спеціального Адміністративного Району
Гонконг Китайської Народної Республіки, які мають дійсні проїзні
документи і які мають намір в'їхати на територію України на строк,
що перевищує чотирнадцять (14) днів, або з метою працевлаштування,
навчання чи проживання, зобов'язані отримати візу від
дипломатичного представництва або консульської установи України
перед в'їздом на територію України.
Стаття 4
1. Громадяни України, які втратили свої проїзні документи або
проїзні документи яких були пошкоджені під час їхнього перебування
на території Спеціального Адміністративного Району Гонконг
Китайської Народної Республіки, невідкладно повідомляють про це
компетентним органам Спеціального Адміністративного Району Гонконг
Китайської Народної Республіки та дипломатичному представництву
або консульській установі України в Китайській Народній
Республіці.
2. Громадянам України, які втратили свої проїзні документи
або проїзні документи яких були пошкоджені під час їхнього
перебування на території Спеціального Адміністративного Району
Гонконг Китайської Народної Республіки, дозволяється виїхати з
території Спеціального Адміністративного Району Гонконг Китайської
Народної Республіки і повернутися в Україну на підставі
посвідчення особи на повернення в Україну, яким посвідчено особу
та дозволено повернення в Україну, виданого дипломатичним
представництвом або консульською установою України в Китайській
Народній Республіці.
3. Постійні жителі Спеціального Адміністративного Району
Гонконг Китайської Народної Республіки, які втратили свої проїзні
документи або проїзні документи яких були пошкоджені під час
їхнього перебування на території України, невідкладно повідомляють
про це компетентним органам України та дипломатичному
представництву або консульській установі Китайської Народної
Республіки в Україні.
4. Постійним жителям Спеціального Адміністративного Району
Гонконг Китайської Народної Республіки, які втратили свої проїзні
документи або проїзні документи яких були пошкоджені під час
їхнього перебування на території України, дозволяється виїхати з
території України і повернутися до Спеціального Адміністративного
Району Гонконг Китайської Народної Республіки на підставі
тимчасових документів, якими посвідчено особу і дозволено
повернення до Спеціального Адміністративного Району Гонконг
Китайської Народної Республіки, виданих дипломатичним
представництвом або консульською установою Китайської Народної
Республіки в Україні.
Стаття 5
Договірні Сторони обміняються зразками своїх проїзних
документів, а також відповідною інформацією стосовно використання
цих проїзних документів принаймні за тридцять (30) днів до
набрання чинності цією Угодою. У разі внесення будь-яких змін до
згаданих вище проїзних документів Договірні Сторони інформують про
це одна одну і забезпечують одна одну зразками нових проїзних
документів принаймні за тридцять (30) днів до введення їх у дію.
Стаття 6
Ця Угода не звільняє пред'явників дійсних проїзних
документів, згаданих у статтях 1 та 2, від обов'язку дотримуватися
міграційних та всіх інших чинних нормативно-правових актів іншої
Договірної Сторони.
Стаття 7
Компетентні органи кожної Договірної Сторони залишають за
собою право відмовити у в'їзді або скоротити термін перебування на
своїй території осіб, яких вона вважає небажаними, а також (або) з
міркувань загрози для безпеки, здоров'я населення чи громадського
порядку.
Стаття 8
Будь-який спір, що виникає в результаті тлумачення,
застосування або виконання цієї Угоди, розв'язується за взаємною
згодою Договірних Сторін.
Стаття 9
Кожна Договірна Сторона може зупинити повністю або частково
застосування цієї Угоди з міркувань безпеки, громадського порядку,
здоров'я населення чи інших обґрунтованих причин. Про зупинення
письмово повідомляється іншій Договірній Стороні не пізніше, ніж
за сімдесят дві (72) години до набрання ним чинності.
Стаття 10
1. Ця Угода набирає чинності на шістдесятий (60) день від
дати її підписання.
2. Ця Угода може бути змінена за письмовою згодою Договірних
Сторін. Додаток до цієї Угоди є невід'ємною частиною Угоди, а
внесення будь-яких правок до нього здійснюється з дотриманням
положень цього пункту.
3. Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна з
Договірних Сторін може денонсувати цю Угоду шляхом надсилання
письмового повідомлення іншій Договірній Стороні. Дія цієї Угоди
припиняється після закінчення шістдесяти (60) днів від дати такого
повідомлення.
Учинено в Гонконгу 4 вересня 2010 року у двох примірниках
українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди
переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Спеціального
України Адміністративного Району
Гонконг Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)

Додаток
до Угоди між Кабінетом
Міністрів України
та Урядом Спеціального
Адміністративного Району
Гонконг Китайської Народної
Республіки про взаємне
скасування візових вимог

Проїзними документами громадян України є:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- проїзний документ дитини;
- дипломатичний паспорт України;
- службовий паспорт України; та
- посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для
повернення в Україну).
Проїзними документами постійних жителів Спеціального
Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки є:
- паспорт Спеціального Адміністративного Району Гонконг
Китайської Народної Республіки; та
- тимчасові документи, зазначені в пункті 4 статті 4:
- дозвіл на подорож (видане дипломатичним представництвом або
консульською установою Китайської Народної Республіки в Україні,
якими дозволено повернення до Спеціального Адміністративного
Району Гонконг Китайської Народної Республіки); та
- декларація, що підтверджує особу з метою в'їзду (видане
дипломатичним представництвом або консульською установою
Китайської Народної Республіки в Україні, якими дозволено
повернення до Спеціального Адміністративного Району Гонконг
Китайської Народної Республіки).вгору