Документ 3415-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.03.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Земельного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.209 )

З метою забезпечення реалізації прав громадян на земельні
ділянки та недопущення їх незаконного відчуження Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Доповнити пункт 15 розділу X "Перехідні положення"
Земельного кодексу України ( 2768-14 ) абзацом такого змісту:
"Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії
заборони на відчуження земельних ділянок та земельних часток
(паїв), встановленої абзацом першим цього пункту, в частині
відчуження зазначених ділянок та земельних часток (паїв), а так
само в частині передачі прав на відчуження зазначених ділянок та
земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх
укладення (посвідчення)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі
України забезпечити організацію проведення перевірок щодо
правомірності посвідчення угод (довіреностей) у частині відчуження
земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також у частині
передачі прав на відчуження земельних ділянок та земельних часток
(паїв) на майбутнє, передбачених пунктом 15 розділу X "Перехідні
положення" Земельного кодексу України ( 2768-14 ), та вжити
відповідних заходів реагування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3415-IVвгору