Документ 333/2012, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.08.2016, підстава - 334/2016

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 334/2016 від 18.08.2016}

Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33

1. Внести до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» такі зміни:

1) у Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженому названим Указом:

а) доповнити Порядок пунктом 1-1 такого змісту:

«1-1. Для цілей цього Порядку не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України):

1) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого;

2) призначення в порядку переведення особи, яка працювала в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється»;

б) у пунктах 2, 3, 6, 8 Порядку слова «орган державної влади» в усіх відмінках замінити словами «орган державної влади (державний орган)» у відповідному відмінку;

в) абзац сьомий пункту 4, підпункт 6 пункту 7, пункт 17 виключити;

г) підпункти 4, 5 пункту 7 після слів «Міністерством охорони здоров'я України», «Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» доповнити словами «відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації»;

д) в абзаці першому пункту 8, пункті 9 слова «до органів» замінити словами «до органів (підрозділів)»;

е) в абзаці одинадцятому пункту 10 слово «органам» замінити словами «органам (підрозділам)»;

є) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами (підрозділами), які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Особливості взаємодії органів державної влади (державних органів) та органів (підрозділів), які проводять спеціальну перевірку, під час проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю, визначаються спільними нормативно-правовими актами заінтересованих органів державної влади (державних органів)»;

ж) у пункті 12:

слова «державного органу» замінити словами «органу (підрозділу)»; після слів «цього органу» доповнити пункт словом «(підрозділу)»;

з) пункт 16 після слова «Органи» доповнити словом «(підрозділи)»;

2) у формі 1 до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, слова «(найменування посади та органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)» замінити словами «(найменування посади та органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування»;

3) форми 2 і 3 до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, викласти в новій редакції (додаються).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 травня 2012 року
№ 333/2012

Форма 2
до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
затвердженого Указом Президента України
від 25 січня 2012 року № 33
(в редакції Указу від 18 травня 2012 року
№ 333/2012)

ЗАПИТ
про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування


Форма 3
до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
затвердженого Указом Президента України
від 25 січня 2012 року № 33
(в редакції Указу від 18 травня 2012 року
№ 333/2012)

ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки відомостейвгору