Документ 3258-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 8
Закону України "Про оплату праці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 43, ст.443 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині першій статті 8 Закону України "Про оплату
праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 17, ст. 121; 1997 р., N 11, ст. 89) слова "регулювання фондів
оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3258-VIвгору