Документ 317-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 квітня 2009 р. N 317
Київ
Про затвердження Порядку надання
Кабінетом Міністрів України згоди на передачу в оренду
цілісних майнових комплексів державних підприємств

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок надання Кабінетом Міністрів України згоди
на передачу в оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2009 р. N 317
ПОРЯДОК
надання Кабінетом Міністрів України згоди
на передачу в оренду цілісних майнових
комплексів державних підприємств

1. Цей Порядок визначає механізм надання Кабінетом Міністрів
України центральним органам виконавчої влади, іншим суб'єктам
управління об'єктами державної власності, Національній та
галузевим академіям наук згоди на передачу в оренду цілісних
майнових комплексів державних підприємств.
2. Центральний орган виконавчої влади, інший суб'єкт
управління об'єктами державної власності, Національна або галузева
академія наук (далі - орган управління) у разі надходження від
Фонду державного майна або його регіонального відділення (далі -
орендодавець) передбачених законодавством матеріалів стосовно
оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства
(далі - майновий комплекс) та відсутності підстав для відмови в
укладенні договору оренди такого комплексу готує і подає для
погодження з Мінекономіки, Мінфіном та Фондом державного майна
проект рішення Кабінету Міністрів України щодо надання згоди на
передачу в оренду майнового комплексу.
3. До проекту рішення Кабінету Міністрів України додаються
такі документи:
1) нотаріально засвідчена копія статуту державного
підприємства, майновий комплекс якого пропонується передати в
оренду;
2) інформація про виробничі потужності державного
підприємства, обсяг і основну номенклатуру продукції, у тому числі
експортної, кількість і професійний склад робочих місць, рівень
прибутковості за останні три роки, розмір дебіторської та
кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі,
податковій заставі, оренді, лізингу;
3) висновок, що майновий комплекс не заборонений до передачі
в оренду;
4) витяг з наявних галузевих концепцій і програм розвитку,
інвестування, що стосуються державного підприємства, майновий
комплекс якого пропонується передати в оренду;
5) інформація про вартість майнового комплексу, що визначена
за даними бухгалтерського обліку, та розмір земельної ділянки, на
якій розташований такий комплекс;
6) обґрунтування щодо переваги прийняття рішення про оренду
майнового комплексу;
7) пропозиції щодо умов проведення конкурсу на право оренди
майнового комплексу та умов договору оренди такого комплексу для
забезпечення ефективного використання орендованого майна, зокрема
строку оренди,зобов'язань із збереження виробничого профілю чи
перепрофілювання державного підприємства, майновий комплекс якого
пропонується передати в оренду, забезпечення технічного розвитку,
переоснащення та відновлення майнового комплексу, в тому числі
проведення капітального ремонту, умов повернення такого комплексу,
дотримання режимних, екологічних і соціальних вимог та виконання
орендарем інших інвестиційних зобов'язань.
4. Антимонопольний комітет у разі надходження звернення
орендодавця про оренду майнового комплексу подає в установлений
законодавством строк орендодавцю та органові управління висновок
щодо можливості оренди майнового комплексу та пропозиції щодо умов
договору оренди такого комплексу.
5. Орган управління подає в установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України узгоджений проект рішення щодо надання
згоди на передачу в оренду майнового комплексу разом з
документами, зазначеними у пунктах 3 і 4 цього Порядку.
6. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
надання згоди на передачу в оренду майнового комплексу
орендодавець здійснює передбачені законодавством заходи щодо
підготовки і проведення конкурсу на право оренди майнового
комплексу та укладення з переможцем конкурсу договору оренди
такого комплексу.вгору