Документ 314-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.08.1999, підстава - 1493-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 1993 р. N 314
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1493 ( 1493-99-п ) від 13.08.99 )
Про створення Української частини Міжурядової
українсько-німецької комісії у справах депортованих
німців, які повертаються в Україну

З метою організованого проведення заходів, пов'язаних із
добровільним поверненням депортованих німців в Україну, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Створити Українську частину Міжурядової
українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які
добровільно повертаються в Україну, у складі згідно з додатком,
поклавши на неї: координацію роботи Ради Міністрів Республіки Крим,
центральних і місцевих органів державної виконавчої влади,
Українсько-німецького фонду, спрямованої на забезпечення вирішення
всього комплексу питань добровільного повернення в Україну
депортованих німців і їх поселення; підготовку пропозицій з питань, які потребують рішення Уряду,
у тому числі щодо укладання угод з державами - учасницями
Співдружності Незалежних Держав, про забезпечення добровільного
повернення депортованих німців в місця їх колишнього постійного
проживання в Україні; контроль за виконанням міністерствами і відомствами, Радою
Міністрів Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої
влади, Українсько-німецьким фондом урядових рішень про
життєзабезпечення депортованих німців, які повертаються в Україну
для постійного проживання; розв'язання разом з німецькою стороною поточних і
перспективних завдань реалізації заходів щодо повернення німців в
Україну, визначення джерел і механізму їх спільного фінансування.
2. Установити, що рішення Української частини Міжурядової
українсько-німецької комісії, прийняті у межах її компетенції, є
обов'язковими для виконання.
3. Українській частині Міжурядової українсько-німецької
комісії у справах депортованих німців, які добровільно
повертаються в Україну, подати у місячний строк Кабінетові
Міністрів України прект положення про Комісію і розробити програму
своєї діяльності на 1993 рік, погодивши її з відповідними
міністерствами і відомствами.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1993 р. N 314
СКЛАД
Української частини Міжурядової українсько-німецької
комісії у справах депортованих німців, які
повертаються в Україну

ЖУЛИНСЬКИЙ - Віце-прем'єр-міністр України (співголова
Микола Григорович Комісії)
ЄМЕЦЬ - Міністр у справах національностей
Олександр Іванович та міграції (заступник співголови
Комісії)
ГУСАКОВ - перший заступник Міністра у справах
Володимир Миколайович будівництва і архітектури (заступник
співголови комісії)
ЖМАЄВ - заступник начальника зведеного відділу
Георгій Олексійович регіональної політики і державних
регіональних програм Мінекономіки
(відповідальний секретар Комісії)
БІЛУХА - завідуючий сектором з питань національної
Юрій Микитович політики та культів апарату Кабінету
Міністрів України
ГЕРМАНЧУК - заступник Міністра фінансів
Петро Кузьмич
КЕЛЕР - голова правління Українсько-німецького
Олексій Миколайович фонду
КАПУСТІН - заступник голови правління Державного
Віктор Володимирович експортно-імпортного банку
ЛІПАТОВ - заступник Міністра закордонних справ
Валентин Миколайович
МІНІН - заступник Міністра економіки
Леонід Васильович
МНИХ - заступник Міністра зовнішніх
Микола Володимирович економічних зв'язків
ОРЛОВСЬКИЙ - завідуючий відділом міжнаціональних
Олексій Леонтійович відносин Ради Міністрів Республіки Крим
ПАРАСУНЬКО - заступник Міністра сільського
Михайло Васильович господарства і продовольства
СОРОКІН - перший заступник Міністра праці
Анатолій Полікарпович

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКОвгору