Документ 3106-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.04.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною і
Китайською Народною Республікою про
передачу засуджених для відбування покарання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про
передачу засуджених для відбування покарання ( 156_041 ),
підписаний в м. Києві 21 липня 2001 року, ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3106-III
___________________
* Додається до орігиналу.вгору