Документ 303-2002-п, поточна редакція — Редакція від 16.06.2004, підстава - 769-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 березня 2002 р. N 303
Київ
Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження нормативів вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих
газах та впливу фізичних факторів
пересувних джерел забруднення
атмосферного повітря
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону
атмосферного повітря" ( 2707-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження нормативів
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу
фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного
повітря (додається).
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
разом з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством промислової
політики, Міністерством транспорту і Державним комітетом
стандартизації, метрології та сертифікації затвердити до 1 січня
2003 р. Інструкцію про загальні вимоги до розроблення нормативів
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу
фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного
повітря. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 303
ПОРЯДОК
розроблення та затвердження нормативів
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих
газах та впливу фізичних факторів
пересувних джерел забруднення
атмосферного повітря
( У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом
"Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п )
від 16.06.2004 )
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до розроблення та
затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел
забруднення атмосферного повітря (далі - нормативи).
2. Нормативи розробляються для кожного типу новоствореного
пересувного джерела та(або) такого, що експлуатується на території
України, з урахуванням вимог національного і міжнародного
законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки навколишнього
природного середовища.
3. Для пересувних джерел, що експлуатуються, нормативи
розробляються з урахуванням існуючих технологій, а для
новостворених - з урахуванням найдосконаліших доступних технологій
щодо зменшення вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах,
впливу фізичних факторів пересувних джерел та очищення
відпрацьованих газів.
4. Для розроблення нормативів Мінприроди залучає на
конкурсній основі установи та організації. Нормативи розробляються
відповідно до Інструкції про загальні вимоги до розроблення
нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та
впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення
атмосферного повітря, яка затверджується Мінприроди.
5. Розроблені нормативи погоджуються з Мінтрансом, МОЗ,
Мінпромполітики та Держстандартом і подаються на затвердження до
Мінприроди.
6. Перегляд нормативів здійснюється у тому ж порядку, що і їх
розроблення.
Підставою для перегляду нормативів є:
наявність можливостей щодо зменшення вмісту забруднюючих
речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів
пересувних джерел забруднення атмосферного повітря і відповідні
технічні рішення;
зміни у національному законодавстві та законодавстві
Європейського Союзу щодо обмеження вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел
забруднення атмосферного повітря.
За наявності цих підстав нормативи підлягають перегляду
протягом календарного року.вгору