Про перейменування Радянського району міста Львова
Постанова Верховної Ради України від 03.02.19932987-XII
Документ 2987-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.02.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування Радянського району
міста Львова
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст. 143 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Перейменувати Радянський район міста Львова на Франківський.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2987-XIIвгору