Документ 293а-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.1964, підстава - 25a-06

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
( Закон втратив чинність на підставі Закону УРСР
( 25a-06 ) від 23.12.1964, ВВР, 1965, N 1, ст. 25 )
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради
Української РСР "Про утворення обласних
(промислових) і обласних (сільських) Рад
депутатів трудящих Української РСР"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1963, N 16, ст. 293 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити Указ Президії Верховної Ради Української РСР від
30 грудня 1962 року "Про утворення обласних (промислових) і
обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР"
( 29а-06 ).

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 12 квітня 1963 р.



вгору