Документ 290-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2017, підстава - 335-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2009 р. N 290
Київ
Про умови оплати праці працівників Допоміжної
служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 335 ( 335-2017-п ) від 18.05.2017 - застосовується
з 1 січня 2017 року }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схему посадових окладів (тарифних ставок)
працівників Допоміжної служби Ради міністрів Автономної Республіки
Крим (далі - Служба) згідно з додатками 1-3.
2. Установити, що:
посадові оклади заступників керівника Служби, заступників
керівників її структурних підрозділів встановлюються на 5-15
відсотків, головного бухгалтера - на 20, помічника керівника - на
30-40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений згідно з цією постановою;
розміри посадових окладів (тарифних ставок), зазначені у
додатках 1-3, для працівників, у яких посадові оклади (тарифні
ставки) менші, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, установленого на 1 січня календарного року, посадові оклади
(тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1
січня календарного року. { Абзац третій пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 335 ( 335-2017-п ) від 18.05.2017 - застосовується
з 1 січня 2017 року }
3. Надати право керівнику Служби у межах затвердженого фонду
оплати праці:
1) установлювати:
а) надбавки працівникам:
за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи (на строк її виконання) або за складність і
напруженість у роботі - у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу (тарифної ставки).
Граничний розмір таких надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються;
за почесне звання "заслужений" України, СРСР, союзних
республік СРСР - 20 відсотків посадового окладу.
Надбавка за почесне звання встановлюється працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше почесних звань надбавка
встановлюється за одне звання. Відповідність почесного звання
профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається
керівником Служби;
за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу.
Надбавка не встановлюється працівникам, які займають посади,
вимогами для зайняття яких передбачено знання іноземної мови, що
підтверджено відповідним документом;
б) надбавки до місячних окладів (тарифних ставок) за високу
професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12
відсотків, IV розряду - до 16, V розряду - до 20 і VI розряду - до
24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються
робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних
робіт. Такі надбавки не виплачуються за той місяць, в якому
виявлено зниження якості зазначених робіт. У разі неякісного
виконання робіт, невиконання установлених норм трудових витрат
надбавки за професійну майстерність скасовуються;
в) доплати працівникам:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників,
суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт - у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу (тарифної ставки).
Зазначені доплати не встановлюються керівнику Служби, його
заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;
за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку - у розмірі до 40 відсотків годинної
тарифної ставки (посадового окладу);
бригадирам з числа робітників, що не звільнені від основної
роботи, залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та
специфіки виконуваних робіт - у розмірі до 25 відсотків місячного
окладу (тарифної ставки) та ланковому - до 50 відсотків розміру
доплати бригадиру;
за науковий ступінь:
- доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу;
- кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків
посадового окладу.
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за один (вищий) науковий ступінь.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником Служби.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня,
повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим
законодавством;
за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також
працівникам, які прибирають туалети, - у розмірі 10 відсотків
окладу;
г) водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час;
2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, у розмірі, що не перевищує середньомісячної
заробітної плати, крім матеріальної допомоги на поховання;
3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до
державних і професійних свят та ювілейних дат.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання працівників Служби.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 290
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників,
професіоналів та фахівців Допоміжної служби
Ради міністрів Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний | | | посадовий | | | оклад, | | | гривень | |--------------------------------------------------+-------------| |Керівник Служби | 1984 | |--------------------------------------------------+-------------| |Начальник управління Служби | 1319 | |--------------------------------------------------+-------------| |Завідуючий відділом | 1237 | |--------------------------------------------------+-------------| |Завідуючий сектором | 1074 | |--------------------------------------------------+-------------| |Провідні професіонали: інженери всіх | 943-992 | |спеціальностей, економіст, юрисконсульт, психолог,| | |соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), | | |бухгалтер-ревізор, механік та інші | | |--------------------------------------------------+-------------| |Лікар | 992 | |--------------------------------------------------+-------------| |Професіонали та фахівці: інженери всіх | 894-943 | |спеціальностей, технолог, механік, енергетик, | | |економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 290
СХЕМА
посадових окладів службовців Допоміжної служби
Ради міністрів Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий | | | оклад, гривень | |--------------------------------------------+-------------------| |Завідуючий складом | 839-894 | |--------------------------------------------+-------------------| |Старші: касир-контролер, диспетчер та інші | 790 | |--------------------------------------------+-------------------| |Технічні службовці: комендант, архіваріус та| 741 | |інші | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 290
СХЕМА
місячних окладів (тарифних ставок) робітників Допоміжної
служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------ | Найменування професії | Місячний оклад, | | | гривень | |---------------------------------------------+------------------| |Водій автотранспортних засобів; провідник | 642-741 | |(вожатий) службових собак | | |---------------------------------------------+------------------| |Ліфтер; машиніст з прання та ремонту | 605-643 | |спецодягу; кухонний робітник; комірник | | |---------------------------------------------+------------------| |Прибиральник службових приміщень, посібний | 605 | |робітник, двірник, сторож, садівник | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Найменування професії | Місячні тарифні ставки, гривень | | |----------------------------------| | | розряд | | |----------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Робітники, зайняті на ремонті| 612 | 636 | 665 | 692 | 741 |790 | |та наладці устаткування, на | | | | | | | |верстатних, | | | | | | | |вантажно-розвантажувальних, | | | | | | | |реставраційних та | | | | | | | |будівельно-монтажних роботах | | | | | | | |(електромонтери, слюсарі, | | | | | | | |теслярі, столярі, | | | | | | | |акумуляторники, | | | | | | | |електрогазозварники, | | | | | | | |шліфувальники, токарі, | | | | | | | |рихтувальники кузовів, | | | | | | | |малярі, штукатури, оператори:| | | | | | | |заправних станцій, котельні | | | | | | | |та інші); | | | | | | | |шеф-кухар, кондитер, кухар, | | | | | | | |буфетник, офіціант | | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору