Документ 290-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо дитячих будинків сімейного типу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 27-28, ст.251 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39,
ст.380 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:

{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

2) абзац одинадцятий частини першої статті 12 Закону України
"Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 49, ст. 259) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 травня 2008 року
N 290-VIвгору