Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво
Німеччина, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 20.02.2004
Документ 276_051, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.12.2011, підстава - 276_086

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Федеративної Республіки Німеччина
про фінансове співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом
N 2359-IV ( 2359-15 ) від 19.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.192 )
{ Додатково див. Угоду ( 276_086 ) від 30.12.2011 }

Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки
Німеччина в дусі існуючих дружніх зв'язків між Україною і Федеративною
Республікою Німеччина, прагнучи до зміцнення і поглиблення цих дружніх зв'язків
шляхом партнерського фінансового співробітництва, усвідомлюючи, що збереження зазначених зв'язків є основою
цієї Угоди, маючи намір сприяти соціальному та економічному розвитку в
Україні, посилаючись на переговори, проведені 1 та 2 жовтня 2002 р. і
10 та 13 листопада 2003 р. в м. Києві, домовилися про таке:
Стаття 1
(1). Уряд Федеративної Республіки Німеччина відповідно до
своїх зобов'язань, прийнятих у 2002 та 2003 роках, щодо асигнувань
надає можливість Кабінету Міністрів України та іншим бенефіціарам,
яких мають спільно вибрати Кабінет Міністрів України та Уряд
Федеративної Республіки Німеччина, отримати від Кредитної Установи
для Відбудови, Франкфурт-на-Майні, такі кошти:
1). Позички (умови: термін погашення - 40 років, у тому числі
пільговий період 10 років; процентна ставка - 0,75% річних) на
загальну суму до 11000000 євро (одинадцять мільйонів євро) для
реалізації таких проектів: a) до 4000000 євро (чотирьох мільйонів євро) для проекту
"Підтримка сільськогосподарських підприємств і приватних
підприємств у сільській місцевості в Україні"; b) до 3000000 євро (трьох мільйонів євро) для проекту
"Розвиток системи кредитування у сільській місцевості України"; c) до 4000000 євро (чотирьох мільйонів євро) для проекту
"Підтримка ефективного використання енергії малими та середніми
підприємствами України"; якщо після перевірки, проведеної за дорученням Уряду
Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що ці проекти
заслуговують на сприяння. 2). Гранти (на безоплатній та безповоротній основі) на
загальну суму до 3000000 євро (трьох мільйонів євро) на супровідні
заходи, необхідні для реалізації проектів, зазначених у підпункті
1, та опікування ними: a) підпункт 1 "a" - до 1000000 євро (одного мільйона євро); b) підпункт 1 "b" - до 1000000 євро (одного мільйона євро); c) підпункт 1 "c" - до 1000000 євро (одного мільйона євро). (2). Проекти, зазначені в пункті 1, можуть бути замінені
іншими проектами за взаємним погодженням між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина.
(3). Якщо Уряд Федеративної Республіки Німеччина надалі
надаватиме Кабінету Міністрів України можливість отримати від
Кредитної Установи для Відбудови подальші позички для реалізації
проектів, зазначених у пункті 1, або гранти для необхідних
супровідних заходів для здійснення проектів, зазначених у пункті
1, та опікування ними, то застосовуватимуться положення цієї
Угоди.
(4). Якщо гранти для супровідних заходів, надані згідно з
підпунктом 2 пункту 1, використовуються не за призначенням, то
вони зараховуються до основної суми позички.
Стаття 2
(1). Використання сум, зазначених у статті 1, умови, за яких
вони надаються, та порядок розміщення підрядів визначатимуть
договори, які укладатимуться між бенефіціарами позичок/грантів та
Кредитною Установою для Відбудови і складатимуться відповідно до
українського та німецького законодавства. Розгляд спорів за цими
договорами підлягає правовим приписам, чинним у Федеративній
Республіці Німеччина.
(2). Зобов'язання про надання сум, зазначених у підпунктах 1
і 2 пункту 1 статті 1, втрачають чинність, якщо протягом терміну у
8 років від року прийняття зобов'язань щодо асигнувань не були
укладені відповідні договори про позички та гранти.
Стосовно сум щодо асигнувань за зобов'язаннями, прийнятими у
2002 році (підпункти 1 "a", 2 "a" пункту 1 статті 1), цей термін
закінчується в момент завершення 2010 року. Стосовно сум щодо
асигнувань за зобов'язаннями, прийнятими у 2003 році (підпункти 1
"b" і 1 "c", 2 "b" і 2 "c" пункту 1 статті 1), цей термін
закінчується в момент завершення 2011 року.
Стаття 3
Кредитна Установа для Відбудови звільняється від усіх
податків та інших зборів, що стягуються в Україні у зв'язку з
укладенням і виконанням договорів, зазначених у статті 2.
Стаття 4
(1). Спори між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Федеративної Республіки Німеччина за цією Угодою стосовно
тлумачення та застосування її положень будуть вирішуватися шляхом
проведення консультацій і переговорів.
(2). За взаємною домовленістю між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Федеративної Республіки Німеччина до цієї Угоди можуть
будь-коли вноситися зміни та доповнення. Вони оформлюватимуться
шляхом обміну нотами та становитимуть невід'ємну частину цієї
Угоди.
Стаття 5
Ця Угода набуває чинності з дати отримання Урядом
Федеративної Республіки Німеччина письмового повідомлення Кабінету
Міністрів України про виконання всіх внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності.
Укладено в м. Берліні 20 лютого 2004 р. у двох примірниках,
кожний українською і німецькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд Федеративної
України Республіки Німеччинавгору