Document 274-2013-п, valid, current version — Revision on November 18, 2015, on the basis - 884-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2013 р. № 274
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 884 від 28.10.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 274

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710; 2012 р., № 27, ст. 1014; 2013 р., № 26, ст. 862):

1) абзац другий підпункту 1 пункту 7 виключити;

2) у підпункті 1 пункту 9:

абзац другий виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід), затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;”;

3) абзац другий пункту 10 виключити.

2. У пункті 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 893 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 74, ст. 2636; 2011 р., № 11, ст. 486; 2012 р., № 47, ст. 1847):

1) підпункт 2 виключити;

2) доповнити пункт підпунктами 8 і 9 такого змісту:

“8) завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

9) копії документів, що підтверджують понесені витрати, завірені юридичною особою.”.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 884 від 28.10.2015}

4. У пункті 6 Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 23, ст. 961, № 75, ст. 2800, № 91, ст. 3300; 2012 р., № 39, ст. 1462):

1) підпункт 3 виключити;

2) абзац третій підпункту 9 викласти в такій редакції:

“проектної документації на будівництво об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;”.on top