Документ 2739-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про деякі питання ввезення на митну
територію України та проведення першої
державної реєстрації транспортних засобів
{ Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2612-VIII ( 2612-19 ) від 08.11.2018 }
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.435 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3151-IV ( 3151-15 ) від 30.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.93
N 427-V ( 427-16 ) від 06.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.68
N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.219 -
Закон визнано неконституційним згідно
з Рішенням Конституційного Суду
N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від 14.07.2009
N 5177-VI ( 5177-17 ) від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 31, ст.360
N 2098-VIII ( 2098-19 ) від 08.06.2017, ВВР, 2017, N 32, ст.344
N 2301-VIII ( 2301-19 ) від 27.02.2018, ВВР, 2018, N 21, ст.192
N 2612-VIII ( 2612-19 ) від 08.11.2018, ВВР, 2018, N 48, ст.380
N 2628-VIII ( 2628-19 ) від 23.11.2018, ВВР, 2018, N 49, ст.399 }

З метою регулювання відносин щодо ввезення на митну територію
України та проведення першої державної реєстрації ввезених або
виготовлених в Україні транспортних засобів, а також поетапного
запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до
транспортних засобів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законами N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005, N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008 -
Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від 14.07.2009; в редакції
Закону N 2098-VIII ( 2098-19 ) від 08.06.2017 }

{ Стаття 1 втратила чинність у зв'язку із вступом України до
СОТ. Додатково див. статтю 3-1 цього Закону }

2. Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну
реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких,
що були в користуванні, або виготовлених в Україні здійснюють за
умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2"
згідно з технічними регламентами та національними стандартами
(щонайменше за умови відповідності вимогам рівня "B" ДСТУ UN/ECE R
49-02A, B:2002 або "B","C","D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, які
застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних
засобів): { Абзац перший частини першої статті 2 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2098-VIII ( 2098-19 ) від
08.06.2017, N 2301-VIII ( 2301-19 ) від 27.02.2018 }
- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів
(сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди
товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 згідно з УКТ ЗЕД
( 2371г-14 ) - з 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1
липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на
митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня
2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005
року включно видано сертифікати відповідності; { Абзац другий
частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5177-VI ( 5177-17 ) від 06.07.2012 }
- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального
призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД
( 2371г-14 ) - з 1 січня 2007 року. { Абзац третій частини першої
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5177-VI
( 5177-17 ) від 06.07.2012 }
Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну
реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних
позицій 8701 20, 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД ( 584б-18 ), як
вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України,
нових і таких, що були в користуванні, а нових транспортних
засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, як
вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України,
здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам: { Абзац
перший частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2098-VIII ( 2098-19 ) від 08.06.2017, N 2301-VIII
( 2301-19 ) від 27.02.2018; в редакції Закону N 2612-VIII
( 2612-19 ) від 08.11.2018 }
не нижче рівня "ЄВРО-3" - з 1 січня 2013 року, за винятком
транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну
територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня
"ЄВРО-3" як обов'язкових;
не нижче рівня "ЄВРО-4" - з 1 січня 2014 року, за винятком
транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну
територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня
"ЄВРО-4" як обов'язкових;
не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком
транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну
територію України до 31 грудня 2015 року включно;
не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2020 року, за винятком
транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну
територію України до 31 грудня 2019 року включно. { Абзац п'ятий
частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2098-VIII ( 2098-19 ) від 08.06.2017 } { Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 694-VI
( 694-17 ) від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від
14.07.2009; в редакції Закону N 5177-VI ( 5177-17 ) від
06.07.2012 }
{ Стаття 2 в редакції Закону N 3151-IV ( 3151-15 ) від
30.11.2005 }
2-1. Екологічні норми, методи випробувань, позначення рівня
екологічних норм, процедури підтримання відповідного екологічного
рівня колісних транспортних засобів протягом всього терміну їх
експлуатації визначаються згідно з особливостями конструкції
транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних
технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів
обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або
використані на колісних транспортних засобах, і про умови
взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих
приписів, укладеної у 1958 році, з поправками 1995 року та доданих
до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку,
визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері
транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури. { Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 694-VI
( 694-17 ) від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від
14.07.2009; в редакції Закону N 5177-VI ( 5177-17 ) від
06.07.2012 }
3. Документом, що засвідчує відповідність транспортних
засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів,
є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності,
виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме
рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний
засіб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-6" або іншому рівню). Позначення рівня
екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути
внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. { Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005, N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008 -
Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від 14.07.2009; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5177-VI ( 5177-17 ) від 06.07.2012 }
3-1. Стаття 1 цього Закону втрачає чинність з дня вступу
України до Світової організації торгівлі. { Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 427-V ( 427-16 ) від 06.12.2006 }
3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на
транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України
тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на
постійне місце проживання до України, а також на:
автомобілі швидкої медичної допомоги, транспортні засоби
спеціального призначення - пересувні медичні клініки, визнані
гуманітарною допомогою згідно із Законом України "Про гуманітарну
допомогу" ( 1192-14 ), що ввозяться з метою вільного обігу та
класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД ( 584б-18 ): 8703
23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90
31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30,
8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8703
33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90;
автомобілі пожежні, визнані гуманітарною допомогою згідно із
Законом України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ), що
ввозяться з метою вільного обігу та класифікуються за кодами 8705
30 00 10 та 8705 30 00 90 згідно з УКТ ЗЕД ( 584б-18 );
транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України в
митному режимі імпорту для використання у виробництві продукції
оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є
державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України та/або
для експлуатації таким замовником, що класифікуються за такими
кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8701 30 00 00, 8703 33 (крім 8703 33 11
00), 8704 (крім товарних підкатегорій 8704 10 10 10, 8704 21 10
00, 8704 22 10 00, 8704 23 10 00, 8704 31 10 00, 8704 32 10 00 та
товарної категорії 8704 10 90). { Статтю 3-2 доповнено абзацом
четвертим згідно із Законом N 2628-VIII ( 2628-19 ) від
23.11.2018 } { Закон доповнено статтею 3-2 згідно із Законом N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2301-VIII ( 2301-19 ) від 27.02.2018; в редакції Закону
N 2612-VIII ( 2612-19 ) від 08.11.2018 }

{ Статтю 4 виключено на підставі Закону N 3151-IV ( 3151-15 )
від 30.11.2005 }

{ Статтю 5 виключено на підставі Закону N 3151-IV ( 3151-15 )
від 30.11.2005 }

6. Пункт 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
регулювання ринку автомобілів в Україні" ( 2134-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 16) виключити.
7. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України" ( 1637-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 368)
виключити.
8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. { Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005 }

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 липня 2005 року
N 2739-IVвгору