Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План від 30.03.2016271-р
Документ 271-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 березня 2016 р. № 271-р
Київ

Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

1. Затвердити Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, що додається.

2. Органам, відповідальним за виконання Національного плану дій, затвердженого цим розпорядженням, подавати щороку до 31 березня Міністерству екології та природних ресурсів інформацію про хід його виконання.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2016 р. № 271-р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

1. Розроблення проектів Законів України:Про внесення змін до Водного кодексу України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом

Мінприроди
Держводагентство
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2016

Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості

Мінагрополітики
Мінприроди
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)

-"-

2. Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України:Про нормативи якісного стану ґрунтів

Мінагрополітики
Мінприроди
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)

-"-

Про внесення змін до Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель
Про утворення Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Мінприроди
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)

2018

3. Розроблення проекту Концепції реформування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

Мінприроди
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)

2016

4. Розроблення наказу Мінприроди “Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру постів (пунктів, станцій, моніторингових ділянок) спостережень за об’єктами довкілля з урахуванням потреб забезпечення інформацією про деградацію земель, опустелювання та посухи”

-"-

-"-

5. Розроблення наказів Мінагрополітики:Про Порядок ведення лісовпорядкування

Мінагрополітики
Держлісагентство
інші заінтересовані органи виконавчої влади

-"-

Про визначення нормативів створення захисних лісових насаджень з урахуванням типів ґрунтів та природних зон

-"-

2018

6. Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом шляхом розроблення та виконання планів управління басейнами річок, що включають заходи або окремі плани управління посухами

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінприроди
Мінагрополітики
Держводагентство
басейнові ради
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою) за участю громадськості

2016-2020

7. Створення, відновлення та охорона лісів, у тому числі полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов, забезпечення лісовпорядкування, інвентаризації, обстеження, моніторингу та обліку

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінагрополітики
Держлісагентство
Держгеокадастр
Мінприроди
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою) за участю громадськості

2016-2020

8. Створення і відновлення сіножатей та пасовищ відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінагрополітики
Мінприроди
Держгеокадастр
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою) за участю громадськості

-"-

9. Упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу схилів, земель водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та інших не придатних для розорювання угідь

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінагрополітики
Мінприроди
Держгеокадастр
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою) за участю громадськості

2016-2020

10. Прискорення робіт з консервації деградованих, техногенно забруднених та малопродуктивних земель, рекультивації порушених земель

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінагрополітики
Держгеокадастр
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою) за участю громадськості

-"-

11. Здійснення протипаводкових, берегоукріплювальних, протиселевих і протизсувних заходів, захисту територій від підтоплення

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінагрополітики
Мінприроди
Держгеокадастр
Держводагентство
інші заінтересовані органи виконавчої влади

-"-

12. Створення сприятливих умов для розвитку виробництва органічної продукції та сировини на землях сільськогосподарського призначення

Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
за участю громадськості

2016-2020

13. Встановлення спеціальних сировинних зон

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації
Мінагрополітики
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
за участю громадськості

-"-

14. Створення (оголошення) нових та розширення площі існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Мінприроди
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
за участю громадськості

-"-

15. Вивчення питання щодо надання окремим водно-болотним угіддям статусу міжнародного значення та впровадження заходів щодо охорони, збалансованого використання та відновлення природних ресурсів в їх межах

Мінприроди
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінагрополітики 
Держгеокадастр
Держлісагентство
Держводагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2016-2020

16. Розроблення регіональних схем та програм розвитку екомережі, а також пілотних проектів землеустрою щодо впорядкування землеволодінь і землекористувань територій та об’єктів екомережі з урахуванням досвіду Європейського Союзу у сфері ландшафтного планування

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінприроди
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
за участю громадськості

-"-

17. Проведення ґрунтово-агрохімічного  обстеження та агрохімічної паспортизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
за участю громадськості

-"-

18. Проведення суцільних ґрунтових обстежень земель України

Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
за участю громадкості

2016-2020

19. Здійснення природно-сільськогосподарського, протиерозійного, еколого-економічного та інших видів районування (зонування) земель з урахуванням наслідків змін клімату

Мінприроди
Мінагрополітики
Мінрегіон
Держгеокадастр
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
за участю громадськості

-"-

20. Розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо відновлення та розвитку зрошення в Україні

Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Держводагентство
Мінприроди
Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади

-"-

21. Вивчення питання щодо визначення шляхів досягнення в Україні нейтрального рівня деградації земель відповідно до § 206 підсумкового документа конференції ООН зі сталого розвитку “Ріо+20” “Майбутнє, якого ми прагнемо” та цілі № 15 сталого розвитку, визначеної документом “Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку на період до 2030 року”, затвердженим резолюцією № 70/1 Генеральної асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року

Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Мінприроди
Мінагрополітики
Держгеокадастр
Держлісагентство
Держводагентство
інші заінтересовані органи виконавчої влади
за участю громадськості

2016-2020

22. Забезпечення технологічної цілісності інженерної інфраструктури зрошувальних систем відповідно до вимог Закону України "Про меліорацію земель"

Держводагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади
за участю громадськості

2016-2017

23. Створення та впровадження у виробництво посухостійких сортів сільськогосподарських культур

Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Мінагрополітики
інші заінтересовані органи виконавчої влади
за участю громадськості

-"-

24. Створення насіннєвих банків для збереження насіння аборигенних деревних порід та чагарників, придатних для лісорозведення у посушливих умовах

Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Мінагрополітики
Держлісагентство
інші заінтересовані органи виконавчої влади
за участю громадськості

2016-2020

25. Розроблення та впровадження сучасних екологічно безпечних, ландшафтно-адаптивних, ґрунтозахисних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій щодо збалансованого використання, охорони і відновлення земель та ґрунтів, запобігання їх деградації

Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
МОН
Мінагрополітики
Мінприроди
Держводагентство
Держлісагентство
ДСНС
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2016-2020

26. Проведення аналізу використання ґрунтозахисних агротехнологій, зокрема традиційних, No-Till та плоскорізного обробітку, в зонах дії водної та вітрової ерозії ґрунтів та розроблення плану заходів щодо їх ширшого застосування

Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Мінагрополітики
інші заінтересовані органи виконавчої влади

-"-

27. Забезпечення належного функціонування і вдосконалення:системи раннього оповіщення, моніторингу та  довгострокового прогнозування посух, а також державної мережі гідрометеорологічних спостережень

ДСНС
Держводагентство
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
за участю громадськості

-"-

системи моніторингу земель та ґрунтів

Мінприроди
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ДСНС
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
за участю громадськості

-"-

28. Науково-методичне забезпечення застосування ГІС-технологій та технологій дистанційного зондування Землі для вирішення питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Національна академія наук (за згодою)
ДКА
Мінприроди
Мінагрополітики
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)

2016-2020

29. Розміщення в засобах масової інформації матеріалів з питань охорони і раціонального використання земельних та інших природних ресурсів, боротьби з деградацією земель, опустелюванням та пом’якшенням наслідків посух

Мінприроди
Мінагрополітики
Мінрегіон
Держкомтелерадіо (Національна суспільна телекомпанія)
Держгеокадастр
Держлісагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
за участю громадськості

-"-

30. Проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням


щороку

31. Створення і підтримка відкритої бази даних наявних ґрунтозахисних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій і передових практик

Національна академія аграрних наук
(за згодою)
інші заінтересовані органи виконавчої влади
за участю громадськості

2016-2020

32. Затвердження методичних рекомендацій для сільськогосподарських товаровиробників щодо впровадження новітніх ресурсоенергоощадних технологій, сучасних технічних засобів та обладнання

Мінагрополітики 
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Мінприроди
Держгеокадастр
Держводагентство
інші заінтересовані органи виконавчої влади
за участю громадськості

2016-2017

33. Підготовка навчальних, науково-популярних та наукових видань з питань охорони та невиснажливого використання земель і ґрунтів, боротьби з їх деградацією та опустелюванням

Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Мінагрополітики
Мінприроди
Держгеокадастр
інші заінтересовані органи виконавчої влади
за участю громадськості

2016-2020

34. Підготовка періодичної доповіді про стан родючості ґрунтів України

Мінагрополітики
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
інші заінтересовані органи виконавчої влади
за участю громадськості

-"-

35. Розроблення стандартів освітньої діяльності та стандартів освіти, які передбачають питання охорони і раціонального використання земельних та інших природних ресурсів, боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
МОН
Мінприроди
Мінагрополітики
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
за участю громадськості

2016-2020

36. Створення та підтримка діяльності рекреаційно-освітницьких об’єктів та шкільних лісництв

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінагрополітики
Держлісагентство
Держгеокадастр
Мінприроди
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою) за участю громадськості

-"-

37. Опрацювання питання боротьби з деградацією земель та опустелюванням у рамках роботи Міжвідомчої комісії  із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Мінприроди
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою) за участю громадськості

-"-

38. Підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, боротьби з деградацією земель та опустелюванням шляхом проведення тренінгів, семінарів, курсів та інших  відповідних заходів

Мінприроди
Мінагрополітики
Мінрегіон
МОН
Держгеокадастр
Держлісагентство
Держводагентство
ДКА
ДСНС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
за участю громадськості

2016-2020

39. Включення питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням під час підготовки договорів, програмних і проектних документів з питань технічного та фінансового співробітництва з міжнародними організаціями, донорами та Європейським Союзом

Мінекономрозвитку
Мінприроди
Мінагрополітики
Мінрегіон
МОН
Держгеокадастр
Держлісагентство
Держводагентство
ДКА
ДСНС

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук
(за згодою)

-"-

40. Забезпечення підготовки та реалізації проектних пропозицій у рамках шостого та сьомого циклів поповнення Глобального екологічного фонду за відповідними тематичними напрямами

Мінприроди (політичний та операційний координатори при Глобальному екологічному фонді)
інші заінтересовані органи виконавчої влади
за участю громадськості

2016-2020

41. Розроблення техніко-економічних розрахунків та  інвестиційних проектів відновлення зрошуваних земель

Держводагентство
Мінприроди
Мінарополітики
Держгеокадастр
Мінфін
Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
за участю громадськості

-"-

42. Здійснення заходів щодо залучення фінансових та інших ресурсів для потреб боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мінприроди
Держлісагентство
Держводагентство
ДСНС
інші заінтересовані органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук
(за згодою)
за участю громадськості

2016-2020
вгору