Угода між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво з прикордонних питань
Угода Кабінету Міністрів України; Грузія; Міжнародний документ від 31.08.1996
Документ 268_009, поточна редакція — Затвердження від 01.02.1997, підстава - 133-97-п


Угода
між Урядом України і Урядом Грузії
про співробітництво з прикордонних питань
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 133 ( 133-97-п ) від 01.02.97 )

Уряд України і Уряд Грузії, далі "Договірні Сторони", керуючись загальновизнаними нормами і принципами міжнародного
права, бажанням розвивати дружні добросусідські відносини і
сприяти взаємному забезпеченню безпеки на державних кордонах
України і Грузії, підтверджуючи свою прихильність положенням Статуту ООН,
Гельсінського Заключного акта про недоторканність державних
кордонів і територіальну цілісність держав, Договору про дружбу,
співробітництво і взаємодопомогу між Україною і Республікою Грузія
( 268_005 ) від 13 квітня 1993 року, а також принципам ОБСЄ, враховуючи активність на державних кордонах нелегальної
міграції, контрабанди зброї, наркотиків та інших заборонених до
переміщення через кордон товарів і предметів, висловлюючи заінтересованість у ефективному співробітництві з
прикордонних питань, домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони будуть здійснювати і розвивати між собою
рівноправні партнерські відносини, спрямовані на ефективне
вирішення завдань щодо зміцнення охорони своїх державних кордонів.
Стаття 2
Для конкретної реалізації заходів щодо виконання цієї Угоди
Договірні Сторони доручають командуючому Прикордонними військами
України і командуючому Прикордонними військами Грузії за взаємною
згодою підписати відповідні протоколи, що сприятимуть розширенню
взаємодії і співпраці прикордонних відомств. Співробітництво з прикордонних питань Договірні Сторони
будуть здійснювати через Державний комітет у справах охорони
державного кордону України і Державний департамент охорони
державного кордону Грузії.
Стаття 3
Договірні Сторони будуть сприяти припиненню спроб проникнення
через свій державний кордон терористичних груп, нелегальних
мігрантів та інших злочинних елементів, незаконного переміщення
зброї та боєприпасів, вибухових, запалювальних, отруйних,
радіоактивних, психотропних, наркотичних речовин та інших
заборонених до ввозу (вивозу) товарів і вантажів.
Стаття 4
Договірні Сторони самостійно визначають порядок в'їзду
(виїзду) на свою територію громадян інших держав, осіб без
громадянства.
Стаття 5
Договірні Сторони визначають окремою угодою порядок приймання
та передачі осіб, які незаконно прибули на територію однієї
Договірної Сторони з території другої Договірної Сторони.
Стаття 6
Договірні Сторони забезпечать своєчасний обмін інформацією,
що становить взаємний інтерес, про обстановку, яка складається на
державних кордонах, і про нові законодавчі акти з прикордонних
питань.
Стаття 7
Договірні Сторони будуть здійснювати співробітництво з метою
захисту громадян, державної та іншої власності від злочинних
посягань в морських просторах, що перебувають під їхньою
юрисдикцією.
Стаття 8
Договірні Сторони беруть на себе зобов'язання не передавати
будь-кому одержані одна від одної матеріали та інформацію
службового й секретного характеру без письмової згоди Договірної
Сторони, від якої ці матеріали й інформація одержані.
Стаття 9
Договірні Сторони здійснюють співробітництво в питаннях
проведення оперативно-розшукової діяльності в інтересах
забезпечення охорони державних кордонів відповідно до
законодавства своїх держав уповноваженими на те органами
Прикордонних військ.
Стаття 10
Договірні Сторони при необхідності будуть сприяти одна одній
у підготовці офіцерських кадрів та молодших спеціалістів
Прикордонних військ, виходячи з можливостей кожної Договірної
Сторони.
Стаття 11
Договірні Сторони будуть подавати одна одній допомогу в
матеріально-технічному забезпеченні, технічному оснащенні, в
розміщенні замовлень, розробці, виготовленні, впровадженні та
ремонті технічних засобів охорони кордону, озброєння і кораблів
(катерів).
Стаття 12
Договірні Сторони на підставі окремих угод забезпечать
приймання до своїх лікувально-профілактичних установ на
обстеження, лікування (госпіталізацію) військовослужбовців та
пенсіонерів Прикордонних військ України і Грузії, членів їхніх
сімей, а також виділення путівок до відомчих санаторіїв і будинків
відпочинку за рахунок направляючої Договірної Сторони.
Стаття 13
Для забезпечення виконання взаємних зобов'язань, передбачених
цією Угодою, а також розв'язання питань, що виникають у процесі
співробітництва та взаємодії, Договірні Сторони будуть у разі
необхідності проводити консультації або організовувати спільні
робочі групи.
Стаття 14
У разі необхідності Договірні Сторони за взаємною згодою
можуть вносити до тексту Угоди зміни та доповнення.
Стаття 15
Кожна з Договірних Сторін може тимчасово припинити дію
положень цієї Угоди повністю або частково. Про прийняття або
скасування такого рішення, його причини і терміни друга Договірна
Сторона буде поінформована дипломатичним шляхом не пізніше ніж за
30 днів до моменту прийняття відповідного рішення.
Стаття 16
Ця Угода набуває чинності з дати останнього повідомлення про
виконання необхідних внутрішньодержавних процедур. Угода буде
діяти протягом п'яти років. Її дія автоматично продовжується на
наступний п'ятирічний період, якщо жодна з Договірних Сторін не
заявить про своє бажання припинити дію Угоди, про що вона повинна
письмово повідомити другу Договірну Сторону не пізніше ніж за
шість місяців до дня закінчення строку дії цієї Угоди.
Вчинено в м.Києві 31 серпня 1996 року у трьох примірниках
українською, грузинською і російською мовами, причому всі тексти є
автентичними.вгору