Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016265
Документ 265-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.04.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. № 265
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 265

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 418 “Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу” (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 209; 1996 р., № 12, ст. 341; Офіційний вісник України, 2005 р., № 32, ст. 1928; 2015 р., № 62, ст. 2021):

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова “незалежно від віку” замінити словами і цифрами “після досягнення 50 років”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“До досягнення віку, встановленого абзацом другим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають працівники льотно-випробного складу:

які в період до 1 січня 2016 р. мали вислугу років на відповідних посадах не менше від тривалості, передбаченої абзацами другим і третім цього пункту;

1976 року народження і старші за наявності вислуги років на цих посадах, передбаченої абзацами третім - дванадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:

45 років - які народилися з 1 січня 1971 р. по 30 червня 1971 р.;

45 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1971 р. по 31 грудня 1971 р.;

46 років - які народилися з 1 січня 1972 р. по 30 червня 1972 р.;

46 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1972 р. по 31 грудня 1972 р.;

47 років - які народилися з 1 січня 1973 р. по 30 червня 1973 р.;

47 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1973 р. по 31 грудня 1973 р.;

48 років - які народилися з 1 січня 1974 р. по 30 червня 1974 р.;

48 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1974 р. по 31 грудня 1974 р.;

49 років - які народилися з 1 січня 1975 р. по 30 червня 1975 р.;

49 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1975 р. по 31 грудня 1975 р.;

50 років - які народилися з 1 січня 1976 року.”;

2) у пункті 2 слова “абзацами третім - дванадцятим” замінити словами “абзацами другим - дванадцятим, а після слів “відпрацьованому часу” доповнити словами і цифрою “та після досягнення віку, визначеного пунктом 1 цього Порядку”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення” (ЗП України, 1992 р., № 11, ст. 271; Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 598; 2015 р., № 62, ст. 2021):

1) в абзаці першому пункту 1 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років заслуженим майстрам спорту, майстрам спорту міжнародного класу - членам збірних команд України, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри “станом на 1 квітня 2015 р.” виключити;

2) у Переліку посад артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Переліку слова “незалежно від віку” виключити;

у пункті 1:

в абзаці першому слова “При стажі” замінити словами і цифрами “При досягненні 55 років за наявності стажу”;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“артисти балету та балету на льоду;”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів:

які в період до 1 січня 2016 р. мали вислугу років на відповідних посадах не менше від тривалості, передбаченої абзацами першим і другим цього пункту;

1971 року народження і старші за наявності стажу творчої діяльності, передбаченого абзацами другим - одинадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:

50 років - які народилися з 1 січня 1966 р. по 30 червня 1966 р.;

50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 р. по 31 грудня 1966 р.;

51 рік - які народилися з 1 січня 1967 р. по 30 червня 1967 р.;

51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 р. по 31 грудня 1967 р.;

52 роки - які народилися з 1 січня 1968 р. по 30 червня 1968 р.;

52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 р. по 31 грудня 1968 р.;

53 роки - які народилися з 1 січня 1969 р. по 30 червня 1969 р.;

53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 р. по 31 грудня 1969 р.;

54 роки - які народилися з 1 січня 1970 р. по 30 червня 1970 р.;

54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1970 р. по 31 грудня 1970 р.;

55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.”;

у пункті 2:

в абзаці першому слова “При стажі” замінити словами і цифрами “При досягненні 55 років за наявності стажу”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів:

які в період до 1 січня 2016 р. мали вислугу років на відповідних посадах не менше від тривалості, передбаченої абзацами першим і другим цього пункту;

1971 року народження і старші за наявності стажу творчої діяльності, передбаченого абзацами другим - одинадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:

50 років - які народилися з 1 січня 1966 р. по 30 червня 1966 р.;

50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 р. по 31 грудня 1966 р.;

51 рік - які народилися з 1 січня 1967 р. по 30 червня 1967 р.;

51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 р. по 31 грудня 1967 р.;

52 роки - які народилися з 1 січня 1968 р. по 30 червня 1968 р.;

52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 р. по 31 грудня 1968 р.;

53 роки - які народилися з 1 січня 1969 р. по 30 червня 1969 р.;

53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 р. по 31 грудня 1969 р.;

54 роки - які народилися з 1 січня 1970 р. по 30 червня 1970 р.;

54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1970 р. по 31 грудня 1970 р.;

55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.”;

у пункті 3:

в абзаці першому слова “при стажі” замінити словами і цифрами “при досягненні 55 років за наявності стажу”;

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новими абзацами такого змісту:

“До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів:

які в період до 1 січня 2016 р. мали вислугу років на відповідних посадах не менше від тривалості, передбаченої абзацами першим і другим цього пункту;

1971 року народження і старші за наявності стажу творчої діяльності, передбаченого абзацами другим - одинадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:

50 років - які народилися з 1 січня 1966 р. по 30 червня 1966 р.;

50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 р. по 31 грудня 1966 р.;

51 рік - які народилися з 1 січня 1967 р. по 30 червня 1967 р.;

51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 р. по 31 грудня 1967 р.;

52 роки - які народилися з 1 січня 1968 р. по 30 червня 1968 р.;

52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 р. по 31 грудня 1968 р.;

53 роки - які народилися з 1 січня 1969 р. по 30 червня 1969 р.;

53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 р. по 31 грудня 1969 р.;

54 роки - які народилися з 1 січня 1970 р. по 30 червня 1970 р.;

54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1970 р. по 31 грудня 1970 р.;

55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.”.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом двадцять шостим;

у пункті 4:

у підпункті “а”:

в абзаці першому слова “при стажі” замінити словами і цифрами “при досягненні 55 років за наявності стажу”;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього підпункту, право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів:

які в період до 1 січня 2016 р. мали вислугу років на відповідних посадах не менше від тривалості, передбаченої абзацами першим і другим цього підпункту;

1971 року народження і старші за наявності стажу творчої діяльності, передбаченого абзацами другим - одинадцятим цього підпункту, та після досягнення ними такого віку:

50 років - які народилися з 1 січня 1966 р. по 30 червня 1966 р.;

50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 р. по 31 грудня 1966 р.;

51 рік - які народилися з 1 січня 1967 р. по 30 червня 1967 р.;

51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 р. по 31 грудня 1967 р.;

52 роки - які народилися з 1 січня 1968 р. по 30 червня 1968 р.;

52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 р. по 31 грудня 1968 р.;

53 роки - які народилися з 1 січня 1969 р. по 30 червня 1969 р.;

53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 р. по 31 грудня 1969 р.;

54 роки - які народилися з 1 січня 1970 р. по 30 червня 1970 р.;

54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1970 р. по 31 грудня 1970 р.;

55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.”;

у підпункті “б”:

в абзаці першому слова “при стажі” замінити словами і цифрами “при досягненні 55 років за наявності стажу”;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього підпункту, право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів:

які в період до 1 січня 2016 р. мали вислугу років на відповідних посадах не менше від тривалості, передбаченої абзацами першим і другим цього підпункту;

1971 року народження і старші за наявності стажу творчої діяльності, передбаченого абзацами другим - одинадцятим цього підпункту та після досягнення ними такого віку:

50 років - які народилися з 1 січня 1966 р. по 30 червня 1966 р.;

50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 р. по 31 грудня 1966 р.;

51 рік - які народилися з 1 січня 1967 р. по 30 червня 1967 р.;

51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 р. по 31 грудня 1967 р.;

52 роки - які народилися з 1 січня 1968 р. по 30 червня 1968 р.;

52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 р. по 31 грудня 1968 р.;

53 роки - які народилися з 1 січня 1969 р. по 30 червня 1969 р.;

53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 р. по 31 грудня 1969 р.;

54 роки - які народилися з 1 січня 1970 р. по 30 червня 1970 р.;

54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1970 р. по 31 грудня 1970 р.;

55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.”.

3. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років” (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 70; Офіційний вісник України, 2012 р., № 97, ст. 3924; 2015 р., № 62, ст. 2021):

1) абзац другий після слів “соціального захисту призначаються” доповнити словами і цифрами “після досягнення 55 років”;

2) доповнити абзацами такого змісту:

“До досягнення віку, встановленого абзацом другим постановляючої частини, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального захисту:

які в період до 1 січня 2016 р. мали вислугу років на відповідних посадах не менше від тривалості, передбаченої абзацами другим і третім постановляючої частини;

1971 року народження і старші за наявності вислуги років на цих посадах, передбаченої абзацами третім - дванадцятим постановляючої частини, та після досягнення ними такого віку:

50 років - які народилися з 1 січня 1966 р. по 30 червня 1966 р.;

50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 р. по 31 грудня 1966 р.;

51 рік - які народилися з 1 січня 1967 р. по 30 червня 1967 р.;

51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 р. по 31 грудня 1967 р.;

52 роки - які народилися з 1 січня 1968 р. по 30 червня 1968 р.;

52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 р. по 31 грудня 1968 р.;

53 роки - які народилися з 1 січня 1969 р. по 30 червня 1969 р.;

53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 р. по 31 грудня 1969 р.;

54 роки - які народилися з 1 січня 1970 р. по 30 червня 1970 р.;

54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1970 р. по 31 грудня 1970 р.;

55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.”.вгору