Документ 261-2002-п, поточна редакція — Редакція від 28.12.2002, підстава - v0382569-02

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 березня 2002 р. N 261
Київ
Про державне замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг
для державних потреб на 2002 рік
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Накази Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 216 ( v0216569-02 ) від 19.07.2002 N 342 ( v0342569-02 ) від 25.11.2002 N 382 ( v0382569-02 ) від 28.12.2002 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб та
перелік державних замовників на 2002 рік, що додаються.
2. Установити, що погашення заборгованості за виконане у
минулі роки державне замовлення здійснюється державними
замовниками за рахунок бюджетних асигнувань, визначених
відповідними бюджетними програмами на 2002 рік.
Державним замовникам у двомісячний термін внести Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції пропозиції щодо
уточнення показників державного замовлення на 2002 рік з
урахуванням обсягів погашення заборгованості за виконане у минулі
роки державне замовлення.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2002 р. N 261
ОБСЯГИ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ
ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ НА 2002 РІК

ПЕРЕЛІК
державних замовників на 2002 рік
Державне управління справами
Управління справами Верховної Ради України
Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України
Верховний Суд України
Вищий господарський суд
Генеральна прокуратура
МВС
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Держбуд
Держстандарт
Держкоменергозбереження
МЗС
Держкомінформ
Мінкультури
Міноборони
МОН
МОЗ
Мінекоресурсів
Мінпраці
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Держкомстат
Мінтранс
МНС
Мінфін
Мін'юст
Державний комітет з питань фізичної культури і спорту
Держмитслужба
Держкомкордон
Держкомзв'язку
Головдержслужба
Державна податкова адміністрація
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
НКАУ
СБУ
Національна академія наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Українська академія аграрних наук

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті на фінансування
державного замовлення в 2001 році у
розрізі замовників
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Державний замовник | Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- | |підготовка|підвищен-|завдання | випуск |поставка|одержання|поставка | прове- | найважливіші | |фахівців, |ня квалі-| у сфері |друкова- |дорого- |приросту |продукції| дення | новітні техно- | |науково- | фікації |культури | ної |цінних |запасів |медичного|земельної| логії за пріори- | |педагогіч-|та пере- | |продукції|металів |корисних |та соціа-| реформи | тетними напрямами | | них та |підготов-| | | |копалин, |льного |та забез-| розвитку науки | |робітничих|ка кадрів| | | |топогра- |призна- | печення | і техніки та | | кадрів |(після- | | | |фогеоде- |чення | охорони |фінансова підтримка | | |дипломна | | | |зичні | |земельних| технічного | | |освіта) | | | |роботи | |і водних | забезпечення | | | | | | | | |ресурсів | наукової бази --------------------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього 3741903,6 2483725,7 91734,9 198187,9 125552,9 2700 346500 360783,9 96545 36173,3
Державне управління
справами 24245 23394,2 850,8
Управління справами
Верховної Ради 2523,4 2523,4
України
Господарське
управління
Секретаріату 12 12
Кабінету Міністрів
України
Верховний Суд
України 59,6 59,6
Вищий господарський
суд 90,1 90,1
Генеральна
прокуратура 720,6 720,6
МВС 112804,4 112140,8 663,6
Мінпаливенерго 5461,3 5071,3 390
Мінекономіки 3860,1 1291,6 1258,1 1310,4
Держбуд 13535 13250 285
Держстандарт 300 300
Держкоменерго-
збереження 259,8 259,8
МЗС 880,6 745,1 135,5
Держкомінформ 121691 448,3 107392,7 13850
Мінкультури 71312,7 38865,8 1083,1 29688,8 1675
Міноборони 169869 144199,8 25669,2
МОН 1762632,3 1652236,2 3085,6 101143,9 6166,6
МОЗ 300697,4 72926,1 34873,3 1000 191133 765
Мінекоресурсів 449419,7 5901,5 473,2 346500 96545
Мінпраці 173161,6 2952,1 261,9 169647,6 300
Мінпромполітики 2453,3 3,3 2450
Мінагрополітики 241597,5 236827,3 2670,2 750 1350
Держкомстат 40,1 19,7 20,4
Мінтранс 22382,2 22200,7 111,5 70
МНС 210 150 60
Мінфін 11880 8630,9 549,1 2700
Мін'юст 1575,2 26,5 1348,7 200
Державний комітет 14598 14346,7 51,3 200 з питань фізичної
культури і спорту
Держмитслужба 7092,7 5219,5 1873,2
Держкомкордон 12081,6 8391,6 3690
Держкомзв'язку 52319 7456 30 44833
Головдержслужба 2100 2100
Державна податкова 30336,3 20969,2 9367,1
адміністрація
Комісія з цінних 51 51
паперів та
фондового ринку
НКАУ 300 300
СБУ 26620 24482,5 2137,5
Національна 33270,6 5933,1 500 6934 19903,5 академія наук
Київський 67610,5 67397,5
національний
університет імені 213 Тараса Шевченка
Українська академія
аграрних наук 1850 1850

Таблиця 1
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів
------------------------------------------------------------------------------- Замовник, | Випуск, чоловік | Прийом, чоловік | Загальні освітньо-кваліфікаційні |-----------------+-----------------| обсяги рівні, аспірантура, | усього |у тому | усього |у тому | фінансу- докторантура | |числі за| |числі за| вання, | |денною | |денною | тис. | |формою | |формою | гривень | |навчання| |навчання| --------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ------------------------------------------------------------------------------- Усього 2483725,7
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів 1900037,7
Молодший спеціаліст 78099 60785 83500 65600
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта 943 749 1170 0975
Фізичне виховання і спорт 449 389 470 410
Культура 271 252 300 275
Мистецтво 535 511 550 500
Журналістика 40 28 75 50
Соціологія 190 55 265 185
Економіка і підприємництво 12599 9187 13050 9510
Менеджмент 863 746 1315 1020
Торгівля 4163 3260 3385 2625
Право 2561 1724 1675 1255
Хімія 113 80 140 100
Гідрометеорологія 167 148 190 170
Геологія 61 61 280 250
Екологія 202 202 615 540
Прикладна математика - - 50 50
Геодезія, картографія та 1140 914 1305 940
землевпорядкування
Комп'ютерні науки 601 557 1050 1000
Інженерна механіка 9056 7357 9665 7890
Гірництво 2908 2217 3120 2390
Металургія 1018 876 1165 1015
Енергетика 866 696 880 710
Електротехніка 2612 2087 2910 2285
Радіотехніка 1265 1167 1295 1175
Електроніка 808 773 500 475
Електронні апарати - - 155 155
Лазерна та оптоелектронна 68 47 75 50
техніка
Акустотехніка 60 35 50 25
Метрологія та вимірювальна 290 195 320 220
техніка
Комп'ютеризовані системи, 105 105 205 205
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 534 482 1085 1015
Хімічна технологія та інженерія 1073 874 1215 995
Харчова технологія та інженерія 4123 3195 4445 3305
Легка промисловість 1344 998 1445 1080
Механізація та електрифікація 4456 3439 4860 3650
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 524 390 585 430
Будівництво 5630 3986 5475 4375
Електромеханіка 944 702 1125 920
Зварювання 776 708 795 675
Телекомунікації 1035 663 1095 700
Автоматизація та комп'ютерно- 1551 1276 1800 1375
інтегровані технології
Водні ресурси 449 353 495 390
Авіація та космонавтика 446 396 515 435
Кораблі та океанотехніка 85 72 125 100
Судноводіння і енергетика суден 373 274 505 395
Транспортні технології 1323 952 1565 1145
Залізниці та залізнична техніка 1193 819 1370 965
Медицина 121 121 90 90
Фармація 60 60 60 60
Архітектура 120 120 125 125
Агрономія 3433 2598 3690 2805
Зооінженерія 1483 1023 1575 1125
Водні біоресурси 139 95 140 100
Лісове і садово-паркове 894 735 955 835
господарство
Ветеринарна медицина 2036 2036 1940 1940
Специфічні категорії - - 200 120
Бакалавр 110996 89883 124000 102300
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта 14758 12338 17500 13500
Фізичне виховання і спорт 752 560 1850 1600
Культура 513 348 814 609
Мистецтво 733 550 700 600
Філософія 265 190 270 205
Журналістика 365 270 320 275
Історія 2178 1442 1304 1104
Міжнародні відносини 418 418 375 375
Філологія 6515 4936 4686 3901
Психологія 671 671 1075 875
Соціологія 545 502 830 630
Політологія 390 270 439 379
Економіка і підприємництво 14741 11365 13678 10063
Менеджмент 5872 4553 5860 4560
Торгівля 394 257 450 300
Право 10181 6329 11095 8070
Фізика 988 969 935 910
Прикладна фізика 521 521 725 675
Хімія 660 660 625 625
Біологія 1674 990 1195 995
Географія 744 422 680 575
Гідрометеорологія 135 135 180 155
Геологія 399 351 395 345
Екологія 1533 1387 1875 1625
Геодезія, картографія та 633 505 750 575
землевпорядкування
Математика 1065 930 1095 980
Прикладна математика 1100 1056 1470 1395
Механіка 247 247 225 225
Комп'ютерні науки 1736 1681 2910 2760
Інженерне матеріалознавство 424 405 600 550
Інженерна механіка 7009 6170 7400 6475
Гірництво 1036 953 1000 925
Металургія 1897 778 900 850
Енергетика 1400 1314 1800 1660
Електротехніка 1009 904 1555 1350
Радіотехніка 790 706 975 850
Електроніка 902 856 1145 1070
Прилади 456 437 685 625
Електронні апарати 827 790 1000 950
Лазерна та оптоелектронна 145 145 270 270
техніка
Акустотехніка 84 74 145 135
Метрологія та вимірювальна 420 387 635 560
техніка
Комп'ютеризовані системи, 822 720 1325 1150
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 1022 989 1375 1275
Хімічна технологія та інженерія 1682 1590 1850 1650
Харчова технологія та інженерія 835 816 1175 1025
Легка промисловість 429 419 650 600
Механізація та електрифікація 2205 1647 2320 1780
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 107 97 175 150
Будівництво 3373 3225 3800 3195
Електромеханіка 1309 1230 1650 1445
Зварювання 576 571 700 650
Телекомунікації 818 657 1305 1130
Автоматизація та комп'ютерно- 1246 1182 1810 1610
інтегровані технології
Водні ресурси 647 596 755 670
Авіація та космонавтика 460 460 900 850
Кораблі та океанотехніка 198 198 225 225
Судноводіння і енергетика суден 405 315 615 450
Транспортні технології 734 644 960 830
Залізниці та залізнична техніка 647 492 730 595
Медицина 500 500 320 320
Фармація 19 19 - -
Архітектура 366 366 520 520
Агрономія 2022 1491 2205 1630
Зооінженерія 1248 767 1275 850
Водні біоресурси 70 45 100 75
Лісове і садово-паркове 306 250 350 275
господарство
Інформаційна безпека - - 650 525
Військові науки 1686 1686 1830 1830
Державне управління 19 19 - -
Специфічні категорії 120 120 2014 1839
Спеціаліст 118116 93244 101400 81400
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта 18425 13275 14225 11125
Фізичне виховання і спорт 2259 1725 285 260
Культура 537 297 441 216
Мистецтво 1874 1493 2070 1610
Філософія 210 180 210 175
Журналістика 318 258 310 250
Історія 1134 944 929 734
Міжнародні відносини 376 371 340 330
Філологія 4333 3513 3618 2738
Психологія 608 548 565 500
Соціологія 311 291 255 235
Політологія 195 160 215 190
Економіка і підприємництво 11549 7634 8987 6317
Менеджмент 5250 3682 4215 3085
Торгівля 335 205 335 205
Право 8928 5975 10017 6747
Фізика 917 817 716 711
Прикладна фізика 545 505 385 345
Хімія 630 630 400 400
Біологія 1255 965 1020 695
Географія 500 415 455 355
Гідрометеорологія 236 206 215 190
Геологія 365 320 320 270
Екологія 1384 1269 1905 1780
Геодезія, картографія та 822 622 720 540
землевпорядкування
Математика 1070 825 700 595
Прикладна математика 1110 1030 980 935
Механіка 195 195 145 140
Комп'ютерні науки 2054 1864 1880 1715
Інженерне матеріалознавство 460 445 385 360
Інженерна механіка 7374 6551 6650 5740
Гірництво 1000 880 915 790
Металургія 1040 870 1000 825
Енергетика 1361 1141 1260 1110
Електротехніка 1503 1201 1325 1140
Радіотехніка 1862 1703 1430 1265
Електроніка 1033 858 850 785
Прилади 510 470 515 465
Електронні апарати 1090 990 870 800
Лазерна та оптоелектронна
техніка 126 126 140 135
Акустотехніка 80 65 95 80
Метрологія та вимірювальна
техніка 422 397 417 382
Комп'ютеризовані системи, 1146 1011 1055 900
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 1279 1122 990 935
Хімічна технологія та інженерія 1503 1259 1510 1260
Харчова технологія та інженерія 999 818 880 775
Легка промисловість 535 455 525 450
Механізація та електрифікація 2426 1793 2120 1585
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 135 115 125 100
Будівництво 4284 3458 3295 2625
Електромеханіка 1731 1409 1550 1310
Зварювання 600 545 600 550
Телекомунікації 1227 1007 930 725
Автоматизація та комп'ютерно- 1291 1127 1345 1160
інтегровані технології
Водні ресурси 965 704 715 555
Авіація та космонавтика 991 876 875 775
Кораблі та океанотехніка 165 155 100 100
Судноводіння і енергетика суден 652 417 610 400
Транспортні технології 822 639 855 665
Залізниці та залізнична техніка 569 433 650 495
Медицина 4909 4909 3820 3820
Фармація 380 380 375 375
Архітектура 355 355 340 340
Агрономія 2200 1505 2055 1425
Зооінженерія 1378 933 1220 760
Водні біоресурси 80 50 70 45
Лісове і садово-паркове 192 162 240 215
господарство
Ветеринарна медицина 1315 1315 1320 1320
Інформаційна безпека 97 97 130 130
Військові науки 249 229 220 205
Специфічні категорії 55 55 170 135
Магістр 13292 11334 13700 11400
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта 300 300 250 250
Фізична культура і спорт 220 220 200 200
Культура 54 54 30 30
Мистецтво 25 20 - -
Філософія 27 27 40 40
Журналістика 50 50 92 92
Історія 186 146 197 155
Міжнародні відносини 203 176 207 180
Філологія 447 437 451 440
Психологія 100 100 99 98
Соціологія 80 80 68 67
Політологія 48 48 47 45
Економіка і підприємництво 2490 2209 2077 1780
Менеджмент 644 579 761 640
Торгівля 3 3 - -
Право 592 407 692 505
Фізика 150 150 155 155
Прикладна фізика 64 64 95 95
Хімія 105 105 110 110
Біологія 148 143 158 155
Географія 70 70 65 65
Гідрометеорологія 20 20 15 15
Геологія 50 50 50 50
Екологія 132 131 150 150
Геодезія, картографія та 60 60 85 85
землевпорядкування
Математика 130 130 120 120
Прикладна математика 194 194 195 195
Механіка 35 35 35 35
Комп'ютерні науки 394 389 295 290
Інженерне матеріалознавство 49 49 65 65
Інженерна механіка 157 157 752 725
Гірництво 125 100 100 55
Металургія 145 100 195 140
Енергетика 270 210 253 250
Електротехніка 235 235 175 160
Радіотехніка 160 150 103 95
Електроніка 130 120 155 145
Прилади 150 140 92 90
Електронні апарати 85 85 137 135
Лазерна та оптоелектронна 140 140 47 45
техніка
Акустотехніка 30 30 23 20
Метрологія та вимірювальна
техніка 25 20 70 70
Комп'ютеризовані системи, 100 100 135 130
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 145 140 200 195
Хімічна технологія та інженерія 180 180 248 240
Харчова технологія та інженерія 255 245 35 35
Легка промисловість 35 35 35 35
Механізація та електрифікація 215 202 210 200
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 225 225 - -
Будівництво 223 218 265 260
Електромеханіка 123 118 207 200
Зварювання 50 45 80 80
Телекомунікації 179 174 103 95
Автоматизація та комп'ютерно- 72 72 198 185
інтегровані технології
Водні ресурси 70 70 45 40
Авіація та космонавтика 20 20 87 80
Кораблі та океанотехніка 35 35 20 20
Судноводіння і енергетика суден 50 50 35 35
Транспортні технології 61 42 75 65
Залізниці та залізнична техніка 55 45 45 30
Медицина 18 18 - -
Фармація 5 5 - -
Архітектура 65 65 70 70
Агрономія 250 246 215 210
Зооінженерія 170 170 100 95
Лісове і садово-паркове 22 16 35 30
господарство
Ветеринарна медицина 167 167 175 175
Інформаційна безпека - - 50 50
Державне управління 1670 588 1785 590
Специфічні категорії 110 110 341 218
Магістратура 234 3 250 -
Аспірантура 6498 4727 7980 5630
У тому числі за напрямами
підготовки:
Фізико-математичні науки 626 506 728 581
Хімічні науки 161 141 176 149
Біологічні науки 321 261 368 278
Геологічні науки 67 48 84 59
Технічні науки 1324 994 1916 1370
Сільськогосподарські науки 268 189 370 217
Історичні науки 254 155 261 173
Економічні науки 1053 654 1174 745
Філософські науки 142 111 164 124
Філологічні науки 488 370 481 342
Географічні науки 91 58 99 72
Юридичні науки 317 200 338 211
Педагогічні науки 268 194 333 234
Медичні науки 388 266 456 305
Фармацевтичні науки 21 13 24 19
Ветеринарні науки 40 30 80 60
Мистецтвознавство 132 111 154 123
Архітектура 23 17 37 29
Психологічні науки 123 94 102 68
Військові науки 129 129 196 192
Національна безпека 57 35 82 44
Соціологічні науки 58 42 72 47
Політичні науки 55 48 102 71
Фізичне виховання і спорт 54 37 72 53
Державне управління 38 24 101 55
Інші - - 10 9
Докторантура 363 363 535 535
У тому числі за напрямами
підготовки:
Фізико-математичні науки 43 43 54 54
Хімічні науки 8 8 8 8
Біологічні науки 8 8 13 13
Геологічні науки 2 2 3 3
Технічні науки 107 107 143 143
Сільськогосподарські науки 8 8 19 19
Історичні науки 20 20 29 29
Економічні науки 31 31 71 71
Філософські науки 16 16 8 8
Філологічні науки 22 22 25 25
Географічні науки 1 1 21 21
Юридичні науки 15 15 13 13
Педагогічні науки 22 22 24 24
Медичні науки 10 10 16 16
Фармацевтичні науки 1 1 1 1
Ветеринарні науки 5 5 4 4
Мистецтвознавство 10 10 9 9
Архітектура 1 1 2 2
Психологічні науки 11 11 8 8
Військові науки 6 6 26 26
Національна безпека - - 4 4
Соціологічні науки 5 5 4 4
Політичні науки - - 3 3
Фізичне виховання і спорт 1 1 4 4
Державне управління 10 10 20 20
Інші - - 3 3
За замовниками
МОН 1072798,2
Молодший спеціаліст 49293 40006 53580 43480
Педагогічна освіта 943 749 1170 975
Фізичне виховання і спорт 49 49 50 50
Культура 271 252 300 275
Мистецтво 511 487 500 450
Журналістика 40 28 75 50
Соціологія - - 145 125
Економіка і підприємництво 7828 6142 8145 6335
Менеджмент 531 459 905 705
Торгівля 3583 2790 3115 2395
Право 1223 896 1000 800
Хімія 113 80 140 100
Гідрометеорологія 167 148 190 170
Геологія 61 61 280 250
Екологія 177 177 460 425
Геодезія, картографія та 401 324 325 250
землевпорядкування
Прикладна математика - - 50 50
Комп'ютерні науки 601 557 990 950
Інженерна механіка 8230 6745 8735 7205
Гірництво 2908 2217 3120 2390
Металургія 1018 876 1165 1015
Енергетика 725 573 735 585
Електротехніка 2452 1991 2650 2100
Радіотехніка 1231 1133 1195 1075
Електроніка 808 773 500 475
Електронні апарати - - 155 155
Лазерна та оптоелектронна 68 47 75 50
техніка
Метрологія та вимірювальна 290 195 320 220
техніка
Комп'ютеризовані системи, 84 84 150 150
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 524 472 945 900
Хімічна технологія та інженерія 1073 874 1215 995
Харчова технологія та інженерія 2819 2205 3000 2280
Легка промисловість 1344 998 1445 1080
Механізація та електрифікація 199 184 75 50
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 396 298 460 335
Будівництво 3518 2844 3960 3200
Електромеханіка 896 664 1040 850
Зварювання 757 689 755 635
Телекомунікації 312 265 345 300
Автоматизація та комп'ютерно- 1154 995 1285 1050
інтегровані технології
Водні ресурси 114 98 125 100
Авіація та космонавтика 392 342 485 405
Кораблі та океанотехніка 61 61 75 75
Судноводіння і енергетика суден 200 181 250 220
Транспортні технології 832 652 985 780
Залізниці та залізнична техніка 179 179 200 200
Архітектура 120 120 125 125
Агрономія 42 27 45 25
Лісове і садово-паркове 48 25 125 100
господарство
Бакалавр 84558 70092 92495 77330
Педагогічна освіта 14758 12338 17500 13500
Фізичне виховання і спорт 742 550 400 350
Культура 96 96 150 125
Мистецтво 733 550 700 600
Філософія 170 120 170 130
Журналістика 215 145 170 150
Історія 1936 1250 1050 900
Міжнародні відносини 253 253 200 200
Філологія 5996 4502 4150 3450
Психологія 552 552 930 730
Соціологія 352 309 580 430
Політологія 279 169 300 250
Економіка і підприємництво 10959 8950 10130 7530
Менеджмент 4339 3503 4550 3500
Торгівля 394 257 450 300
Право 4162 2042 3970 2725
Фізика 847 828 780 755
Прикладна фізика 396 396 600 550
Хімія 560 560 500 500
Біологія 1484 800 1000 800
Географія 614 322 550 475
Гідрометеорологія 120 120 165 140
Геологія 299 276 295 270
Екологія 1368 1222 1625 1400
Геодезія, картографія та 253 230 300 250
землевпорядкування
Математика 930 815 970 870
Прикладна математика 900 881 1270 1220
Механіка 207 207 185 185
Комп'ютерні науки 1607 1561 2775 2625
Інженерне матеріалознавство 424 405 600 550
Інженерна механіка 6265 5483 6800 5900
Гірництво 1036 953 1000 925
Металургія 1897 778 900 850
Енергетика 1312 1247 1675 1550
Електротехніка 916 828 1400 1215
Радіотехніка 755 686 900 800
Електроніка 902 856 1145 1070
Прилади 456 437 685 625
Електронні апарати 827 790 1000 950
Лазерна та оптоелектронна 125 125 250 250
техніка
Акустотехніка 84 74 145 135
Метрологія та вимірювальна
техніка 418 385 625 550
Комп'ютеризовані системи, 822 720 1325 1150
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 1009 976 1350 1250
Хімічна технологія та інженерія 1672 1580 1800 1600
Харчова технологія та інженерія 695 681 975 850
Легка промисловість 429 419 650 600
Механізація та електрифікація 46 46 50 50
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 107 97 150 125
Будівництво 2594 2594 3000 2625
Електромеханіка 1118 1108 1400 1250
Зварювання 576 571 700 650
Телекомунікації 230 230 725 650
Автоматизація та комп'ютерно- 1010 1000 1450 1300
інтегровані технології
Водні ресурси 495 495 600 550
Авіація та космонавтика 460 460 900 850
Кораблі та океанотехніка 198 198 225 225
Судноводіння і енергетика суден 355 272 555 400
Транспортні технології 347 337 550 500
Залізниці та залізнична техніка 37 37 50 50
Медицина 253 253 100 100
Фармація 19 19 - -
Архітектура 346 346 500 500
Агрономія 37 37 50 50
Лісове і садово-паркове 120 120 150 125
господарство
Державне управління 19 19 - -
Інформаційна безпека - - 600 500
Військові науки 506 506 1000 1000
Специфічні категорії 120 120 100 100
Спеціаліст 82549 64951 69525 56165
Педагогічна освіта 18300 13200 14100 11050
Фізичне виховання і спорт 535 401 275 250
Культура 70 50 50 25
Мистецтво 730 615 600 450
Філософія 155 150 135 125
Журналістика 210 180 215 180
Історія 960 830 750 605
Міжнародні відносини 275 270 285 275
Філологія 3980 3200 3215 2420
Психологія 475 415 385 320
Соціологія 240 220 190 170
Політологія 100 90 85 70
Економіка і підприємництво 8405 5500 6150 4250
Менеджмент 3575 2640 2955 2240
Торгівля 335 205 335 205
Право 3350 1960 3170 1710
Фізика 835 735 640 635
Прикладна фізика 475 435 320 280
Хімія 465 465 315 315
Біологія 1080 790 895 570
Географія 420 360 370 300
Гідрометеорологія 190 160 195 170
Геологія 295 270 245 220
Екологія 1245 1130 1775 1650
Геодезія, картографія та 315 255 325 250
землевпорядкування
Математика 900 730 595 510
Прикладна математика 990 910 840 820
Механіка 175 175 120 115
Комп'ютерні науки 1900 1710 1730 1580
Інженерне матеріалознавство 460 445 385 360
Інженерна механіка 6655 5845 6005 5155
Гірництво 1000 880 900 775
Металургія 1040 870 1000 825
Енергетика 1255 1060 1175 1050
Електротехніка 1400 1110 1190 1020
Радіотехніка 880 735 900 750
Електроніка 995 820 830 765
Прилади 510 470 515 465
Електронні апарати 1090 990 870 800
Лазерна та оптоелектронна 100 100 130 125
техніка
Акустотехніка 80 65 95 80
Метрологія та вимірювальна
техніка 390 365 400 365
Комп'ютеризовані системи, 835 700 905 750
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 1259 1102 980 925
Хімічна технологія та інженерія 1477 1233 1500 1250
Харчова технологія та інженерія 849 673 740 640
Легка промисловість 535 455 525 450
Механізація та електрифікація 10 10 - -
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 135 115 125 100
Будівництво 3339 2692 2375 1925
Електромеханіка 1510 1255 1345 1180
Зварювання 600 545 600 550
Телекомунікації 230 194 295 245
Автоматизація та комп'ютерно- 1090 980 1130 1000
інтегровані технології
Водні ресурси 760 569 510 420
Авіація та космонавтика 835 720 825 725
Кораблі та океанотехніка 165 155 100 100
Судноводіння і енергетика суден 530 302 525 325
Транспортні технології 505 400 450 350
Залізниці та залізнична техніка 40 40 45 45
Медицина 250 250 100 100
Фармація 50 50 - -
Архітектура 335 335 325 325
Агрономія 50 50 25 25
Лісове і садово-паркове 100 100 100 100
господарство
Специфічні категорії 55 55 75 75
Інформаційна безпека - - 100 100
Військові науки 170 165 170 165
Магістр 8551 7836 8229 7467
Педагогічна освіта 300 300 250 250
Фізичне виховання і спорт 20 20 - -
Культура 30 30 - -
Мистецтво 25 20 - -
Філософія 20 20 20 20
Журналістика 10 10 2 2
Історія 110 70 112 70
Міжнародні відносини 7 7 7 5
Філологія 285 275 291 280
Психологія 55 55 59 58
Соціологія 20 20 13 12
Політологія 25 25 22 20
Економіка і підприємництво 2150 1950 1612 1410
Менеджмент 500 500 511 470
Торгівля 3 3 - -
Право 310 145 317 150
Фізика 90 90 90 90
Прикладна фізика 15 15 20 20
Хімія 65 65 65 65
Біологія 85 80 83 80
Географія 25 25 20 20
Гідрометеорологія 10 10 10 10
Геологія 25 25 25 25
Екологія 100 100 105 105
Геодезія, картографія та 50 50 55 55
землевпорядкування
Математика 90 90 90 90
Прикладна математика 115 115 120 120
Механіка 20 20 20 20
Комп'ютерні науки 365 360 275 270
Інженерне матеріалознавство 40 40 55 55
Інженерна механіка 150 150 737 710
Гірництво 125 100 100 55
Металургія 145 100 195 140
Енергетика 260 200 243 240
Електротехніка 230 230 165 155
Радіотехніка 160 150 103 95
Електроніка 130 120 155 145
Прилади 150 140 92 90
Електронні апарати 85 85 137 135
Лазерна та оптоелектронна
техніка 130 130 37 35
Акустотехніка 30 30 23 20
Метрологія та вимірювальна
техніка 25 20 70 70
Комп'ютеризовані системи, 100 100 135 130
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 135 130 185 185
Хімічна технологія та інженерія 180 180 248 240
Харчова технологія та інженерія 255 245 35 35
Легка промисловість 35 35 35 35
Механізація та електрифікація 3 3 - -
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 225 225 - -
Будівництво 185 185 225 225
Електромеханіка 100 100 187 185
Зварювання 50 45 80 80
Телекомунікації 155 150 63 55
Автоматизація та комп'ютерно- 35 35 168 160
інтегровані технології
Водні ресурси 65 65 35 35
Авіація та космонавтика 20 20 87 80
Кораблі та океанотехніка 35 35 20 20
Судноводіння і енергетика суден 50 50 35 35
Транспортні технології 15 15 45 45
Медицина 18 18 - -
Фармація 5 5 - -
Архітектура 65 65 70 70
Державне управління 125 30 105 25
Інформаційна безпека - - 50 50
Специфічні категорії 110 110 115 115
Аспірантура 3725 2674 4659 3256
Фізико-математичні науки 309 253 422 348
Хімічні науки 89 80 95 83
Біологічні науки 122 104 133 101
Геолого-мінералогічні науки 28 20 46 31
Технічні науки 1089 800 1603 1134
Сільськогосподарські науки 16 15 21 17
Історичні науки 153 97 162 105
Економічні науки 723 449 821 513
Філософські науки 86 66 107 80
Філологічні науки 380 282 363 257
Географічні науки 59 38 60 46
Юридичні науки 174 101 176 102
Педагогічні науки 233 170 305 215
Медичні науки 16 10 21 13
Фармацевтичні науки 1 1 - -
Мистецтвознавство 32 24 48 32
Архітектура 17 12 30 22
Психологічні науки 97 80 75 50
Військові науки - - 3 2
Національна безпека 20 13 35 23
Соціологічні науки 32 20 44 26
Політичні науки 31 26 53 33
Фізичне виховання і спорт 14 11 17 13
Державне управління 4 2 19 10
Докторантура 220 220 275 275
Фізико-математичні науки 18 18 26 26
Хімічні науки 6 6 6 6
Біологічні науки 2 2 3 3
Технічні науки 86 86 109 109
Сільськогосподарські науки 2 2 2 2
Історичні науки 13 13 18 18
Економічні науки 20 20 45 45
Філософські науки 12 12 2 2
Філологічні науки 14 14 10 10
Географічні науки 1 1 18 18
Юридичні науки 11 11 3 3
Педагогічні науки 20 20 21 21
Медичні науки 1 1 - -
Мистецтвознавство 1 1 - -
Архітектура 1 1 2 2
Психологічні науки 10 10 5 5
Військові науки - - 1 1
Національна безпека - - 1 1
Соціологічні науки 2 2 1 1
Політичні науки - - 1 1
Фізичне виховання і спорт - - 1 1
Київський національний університет 67397,5 імені Тараса Шевченка
Бакалавр 2900 2375 2755 2340
Філософія 75 50 75 50
Журналістика 150 125 150 125
Історія 200 150 200 150
Міжнародні відносини 165 165 150 150
Філологія 400 315 400 315
Психологія 40 40 35 35
Соціологія 50 50 50 50
Політологія 45 35 45 35
Економіка і підприємництво 190 115 110 110
Менеджмент 70 35 50 25
Право 320 205 310 210
Фізика 130 130 130 130
Прикладна фізика 125 125 125 125
Хімія 100 100 100 100
Біологія 170 170 170 170
Географія 130 100 130 100
Гідрометеорологія 15 15 15 15
Геологія 100 75 100 75
Геодезія, картографія та 30 25 25 25
землевпорядкування
Математика 135 115 125 110
Прикладна математика 200 175 200 175
Механіка 40 40 40 40
Лазерна та оптоелектронна
техніка 20 20 20 20
Спеціаліст 2050 1625 1865 1425
Філософія 55 30 75 50
Журналістика 85 55 85 60
Історія 150 90 155 105
Міжнародні відносини 60 60 50 50
Філологія 260 220 260 175
Психологія 30 30 25 25
Соціологія 40 40 35 35
Політологія 80 55 45 35
Економіка і підприємництво 70 55 75 45
Менеджмент 30 20 30 15
Право 290 200 250 155
Фізика 70 70 65 65
Прикладна фізика 70 70 65 65
Хімія 60 60 55 55
Біологія 175 175 125 125
Географія 80 55 85 55
Гідрометеорологія 20 20 10 10
Геологія 70 50 75 50
Геодезія, картографія та 30 20 20 15
землевпорядкування
Математика 170 95 105 85
Прикладна математика 120 120 140 115
Механіка 20 20 25 25
Лазерна та оптоелектронна
техніка 15 15 10 10
Магістр 1045 955 1035 950
Журналістика 40 40 65 65
Історія 40 40 45 45
Міжнародні відносини 130 130 115 115
Філологія 140 140 140 140
Психологія 20 20 15 15
Соціологія 25 25 15 15
Економіка і підприємництво 125 75 115 70
Менеджмент 45 25 40 20
Право 75 55 70 50
Фізика 60 60 65 65
Прикладна фізика 45 45 60 60
Хімія 40 40 45 45
Біологія 45 45 45 45
Географія 45 45 45 45
Гідрометеорологія 10 10 5 5
Геологія 25 25 25 25
Геодезія, картографія та 10 10 10 10
землевпорядкування
Математика 40 40 30 30
Прикладна математика 60 60 60 60
Механіка 15 15 15 15
Лазерна та оптоелектронна
техніка 10 10 10 10
Аспірантура 537 388 520 381
Фізико-математичні науки 126 93 106 86
Хімічні науки 22 17 24 20
Біологічні науки 26 22 26 24
Геолого-мінералогічні науки 9 7 6 4
Технічні науки 5 4 2 1
Історичні науки 51 27 46 30
Економічні науки 66 43 50 34
Філософські науки 41 31 41 29
Філологічні науки 71 59 85 63
Географічні науки 25 15 24 14
Юридичні науки 37 26 38 25
Педагогічні науки 8 6 7 4
Медичні науки 5 5 3 3
Психологічні науки 15 8 15 10
Соціологічні науки 12 9 14 10
Політичні науки 18 16 33 24
Докторантура 25 25 50 50
Фізико-математичні науки 7 7 9 9
Хімічні науки 2 2 2 2
Біологічні науки - - 2 2
Історичні науки 6 6 4 4
Геологічні науки - - 1 1
Економічні науки 1 1 5 5
Філософські науки 3 3 4 4
Філологічні науки 3 3 11 11
Географічні науки - - 2 2
Юридичні науки 1 1 4 4
Педагогічні науки - - 2 2
Психологічні науки 1 1 2 2
Соціологічні науки 1 1 1 1
Політичні науки - - 1 1
Державне управління справами 23394,2
Бакалавр 692 692 896 896
Культура 53 53 74 74
Філософія 20 20 25 25
Історія 42 42 54 54
Філологія 72 72 111 111
Соціологія 52 52 70 70
Політологія 66 66 94 94
Економіка і підприємництво 132 132 148 148
Право 85 85 115 115
Фізика 11 11 25 25
Хімія - - 25 25
Біологія 20 20 25 25
Екологія 53 53 45 45
Комп'ютерні науки 86 86 85 85
У тому числі:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Бакалавр 545 545 665 665
Культура 31 31 25 25
Філософія 20 20 25 25
Історія 19 19 30 30
Філологія 51 51 65 65
Соціологія 52 52 70 70
Політологія 66 66 70 70
Економіка і підприємництво 90 90 100 100
Право 46 46 75 75
Фізика 11 11 25 25
Хімія - - 25 25
Біологія 20 20 25 25
Екологія 53 53 45 45
Комп'ютерні науки 86 86 85 85
Національний університет "Острозька академія"
Бакалавр 147 147 231 231
Філологія 21 21 46 46
Право 39 39 40 40
Політологія - - 24 24
Економіка і підприємництво 42 42 48 48
Історія 23 23 24 24
Культура 22 22 49 49
Спеціаліст 324 324 453 453
Культура 24 24 26 26
Історія 24 24 24 24
Філологія - - 53 53
Політологія 15 15 40 40
Економіка і підприємництво 122 122 112 112
Право 87 87 92 92
Фізика 12 12 11 11
Екологія 10 10 25 25
Комп'ютерні науки 30 30 70 70
У тому числі:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Спеціаліст 177 177 282 282
Філологія - - 25 25
Політологія 15 15 40 40
Економіка і підприємництво 70 70 65 65
Право 40 40 46 46
Фізика 12 12 11 11
Екологія 10 10 25 25
Комп'ютерні науки 30 30 70 70
Національний університет "Острозька академія"
Спеціаліст 147 147 171 171
Право 47 47 46 46
Економіка і підприємництво 52 52 47 47
Філологія - - 28 28
Історія 24 24 24 24
Культура 24 24 26 26
Магістр 1009 560 1285 685
Культура 24 24 30 30
Філософія 7 7 20 20
Журналістика - - 25 25
Історія 36 36 40 40
Право - - 10 10
Філологія 22 22 20 20
Соціологія 35 35 40 40
Політологія 23 23 25 25
Економіка і підприємництво 45 45 65 65
Екологія 19 19 25 25
Біологія 8 8 20 20
Комп'ютерні науки 25 25 15 15
Державне управління 765 316 950 350
У тому числі:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Магістр 224 224 295 295
Культура 14 14 20 20
Філософія 7 7 20 20
Журналістика - - 25 25
Історія 26 26 30 30
Філологія 22 22 20 20
Соціологія 35 35 40 40
Політологія 23 23 25 25
Економіка і підприємництво 45 45 55 55
Екологія 19 19 25 25
Біологія 8 8 20 20
Комп'ютерні науки 25 25 15 15
Національний університет "Острозька академія"
Магістр 20 20 40 40
Культура 10 10 10 10
Право - - 10 10
Економіка і підприємництво - - 10 10
Історія 10 10 10 10
Українська Академія державного управління при Президентові України
Магістр 765 316 950 350
Державне управління 765 316 950 350
Аспірантура 87 75 137 100
Фізико-математичні науки - - 1 1
Хімічні науки 2 2 2 2
Біологічні науки 6 6 6 6
Технічні науки 4 4 3 3
Історичні науки 4 4 9 9
Економічні науки 5 5 6 6
Філософські науки 5 5 5 5
Філологічні науки 8 8 6 6
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство 3 3 3 3
Соціологічні науки 8 8 6 6
Політичні науки 6 6 7 7
Юридичні науки 1 1 - -
Державне управління 34 22 82 45
У тому числі:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Аспірантура 52 52 52 52
Фізико-математичні науки - - 1 1
Хімічні науки 2 2 2 2
Біологічні науки 6 6 6 6
Технічні науки 4 4 3 3
Історичні науки 4 4 6 6
Економічні науки 5 5 6 6
Філософські науки 5 5 5 5
Філологічні науки 8 8 6 6
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство 3 3 3 3
Соціологічні науки 8 8 6 6
Політичні науки 6 6 7 7
Національний університет "Острозька академія"
Аспірантура - - 3 3
Історичні науки - - 3 3
Українська Академія державного управління при Президентові України
Аспірантура 35 23 82 45
Юридичні науки 1 1 - -
Державне управління 34 22 82 45
Докторантура 13 13 24 24
Технічні науки - - 1 1
Біологічні науки 1 1 - -
Соціологічні науки - - 1 1
Політичні науки - - 1 1
Філософські науки - - 1 1
Філологічні науки 1 1 - -
Педагогічні науки 1 1 - -
Державне управління 10 10 20 20
У тому числі:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Докторантура 3 3 4 4
Технічні науки - - 1 1
Біологічні науки 1 1 - -
Філософські науки - - 1 1
Філологічні науки 1 1 - -
Педагогічні науки 1 1 - -
Соціологічні науки - - 1 1
Політичні науки - - 1 1
Українська Академія державного управління при Президентові України
Докторантура 10 10 20 20
Державне управління 10 10 20 20
МВС 112140,8
Молодший спеціаліст 655 495 240 210
Право 480 320 90 90
Будівництво 175 175 150 120
Бакалавр 5390 4048 6520 4860
Психологія 79 79 110 110
Соціологія 31 31 30 30
Економіка і підприємництво 64 64 - -
Право 4465 3210 5675 4175
Інженерна механіка 262 262 125 125
Будівництво 489 402 580 420
Спеціаліст 5390 4048 6520 4860
Психологія 79 79 110 110
Соціологія 31 31 30 30
Економіка і підприємництво 64 64 - -
Право 4465 3210 5675 4175
Інженерна механіка 262 262 125 125
Будівництво 489 402 580 420
Магістр 225 225 225 225
Психологія 25 25 25 25
Право 175 175 175 175
Будівництво 25 25 25 25
Аспірантура 98 72 125 79
Економічні науки 1 1 5 2
Філософські науки 1 1 - -
Юридичні науки 77 56 92 63
Психологічні науки 6 4 5 3
Національна безпека 13 10 21 9
Політичні науки - - 1 1
Соціологічні науки - - 1 1
Докторантура 3 3 6 6
Юридичні науки 3 3 6 6
Держкомзв'язку 7456
Молодший спеціаліст 765 433 875 500
Економіка і підприємництво 15 15 - -
Менеджмент 27 20 25 25
Комп'ютерна інженерія - - 100 75
Телекомунікації 723 398 750 400
Бакалавр 668 438 700 550
Економіка і підприємництво 47 23 25 25
Менеджмент 78 48 25 25
Телекомунікації 508 347 500 400
Радіотехніка 35 20 75 50
Автоматизація та комп'ютерно- - - 25 25
інтегровані технології
Інформаційна безпека - - 50 25
Спеціаліст 580 382 555 385
Економіка і підприємництво 22 22 25 25
Менеджмент 29 29 25 25
Телекомунікації 485 301 475 320
Радіотехніка 44 30 30 15
Магістр 24 24 40 40
Телекомунікації 24 24 40 40
Аспірантура 20 13 23 12
Технічні науки 14 10 17 9
Економічні науки 6 3 6 3
Докторантура - - 3 3
Технічні науки - - 3 3
Мінкультури 38865,8
Молодший спеціаліст 84 59 100 75
Мистецтво 24 24 25 25
Комп'ютерна інженерія - - 25 25
Акустотехніка 60 35 50 25
Бакалавр 628 369 1065 730
Культура 364 199 590 410
Економіка і підприємництво - - 60 30
Менеджмент 196 117 270 195
Право 48 33 125 75
Архітектура 20 20 20 20
У тому числі:
Київський національний 407 240 835 585
університет культури і мистецтв
Культура 189 104 400 300
Економіка і підприємництво - - 60 30
Право 48 33 125 75
Менеджмент 170 103 250 180
Національна академія 20 20 20 20
образотворчого мистецтва і
архітектури
Архітектура 20 20 20 20
Спеціаліст 1802 1230 2120 1505
Культура 443 223 365 165
Мистецтво 1132 866 1465 1155
Право 60 39 80 50
Менеджмент 147 82 195 120
Архітектура 20 20 15 15
У тому числі:
Київський національний 581 327 840 555
університет культури і мистецтв
Культура 227 106 190 105
Мистецтво 182 115 400 300
Право 60 39 80 50
Менеджмент 112 67 170 100
Національна музична академія 240 232 190 180
Мистецтво 240 232 190 180
Національна академія 105 96 105 95
образотворчого мистецтва і
архітектури
Архітектура 20 20 15 15
Мистецтво 85 76 90 80
Аспірантура 128 112 142 118
Технічні науки 1 1 6 4
Історичні науки 10 7 16 12
Економічні науки 4 4 4 3
Педагогічні науки 19 14 13 9
Мистецтвознавство 89 81 98 85
Архітектура 5 5 5 5
У тому числі:
Київський національний 32 24 30 20
університет культури і мистецтв
Технічні науки - - 3 2
Історичні науки 8 5 11 8
Економічні науки 4 4 2 1
Педагогічні науки 9 7 8 5
Мистецтвознавство 11 8 6 4
Національна музична академія 42 42 41 36
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство 41 41 40 35
Національна академія 16 16 15 15
образотворчого мистецтва і
архітектури
Архітектура 5 5 5 5
Мистецтвознавство 11 11 10 10
Докторантура 10 10 14 14
Технічні науки 1 1 1 1
Історичні науки 1 1 4 4
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство 7 7 8 8
У тому числі:
Київський національний 1 1 5 5
університет культури і мистецтв
Історичні науки - - 3 3
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство - - 1 1
Національна музична академія 4 4 6 6
Мистецтвознавство 4 4 6 6
Мінекоресурсів 5901,5
Молодший спеціаліст 1048 815 975 810
Економіка і підприємництво 51 29 50 25
Інженерна механіка 79 35 80 40
Лісозаготівля та деревообробка 128 92 125 95
Лісове і садово-паркове 790 659 720 650
господарство
Аспірантура 3 1 13 10
Сільськогосподарські науки 3 1 7 4
Економічні науки - - 1 1
Географічні науки - - 5 5
Докторантура - - 1 1
Сільськогосподарські науки - - 1 1
МОЗ 72926,1
Молодший спеціаліст 150 150 150 150
Медицина 90 90 90 90
Фармація 60 60 60 60
У тому числі:
Національна фармацевтична 60 60 60 60
академія МОЗ
Фармація 60 60 60 60
Бакалавр 147 147 150 150
Медицина 147 147 145 145
Хімічна технологія та інженерія - - 5 5
У тому числі:
Національна фармацевтична - - 10 10
академія МОЗ
Хімічна технологія та інженерія - - 5 5
Медицина - - 5 5
Спеціаліст 4890 4890 4020 4020
Медицина 4560 4560 3650 3650
Фармація 330 330 370 370
У тому числі:
Медичний університет 612 612 695 695
Медицина 612 612 665 665
Фармація - - 30 30
Національна фармацевтична 281 281 150 150
академія
Фармація 281 281 150 150
Аспірантура 384 256 464 315
Біологічні науки 13 8 20 17
Педагогічні науки - - 2 2
Медичні науки 350 235 415 274
Фармацевтичні науки 20 12 24 19
Психологічні науки - - 2 2
Економічні науки 1 1 1 1
У тому числі:
Медичний університет 30 25 40 25
Біологічні науки 1 1 2 2
Педагогічні науки - - 2 2
Психологічні науки - - 2 2
Медичні науки 29 24 34 19
У тому числі:
Національна фармацевтична 22 15 22 15
академія
Медичні науки 3 3 5 3
Фармацевтичні науки 19 12 17 12
Докторантура 9 9 18 18
Медичні науки 8 8 16 16
Фармацевтичні науки 1 1 1 1
Біологічні науки - - 1 1
У тому числі:
Національна фармацевтична 2 2 2 2
академія
Медичні науки 1 1 1 1
Фармацевтичні науки 1 1 1 1
Медичний університет - - 3 3
Медичні науки - - 3 3
Магістратура 234 3 250 -
У тому числі:
Медичний університет 29 - 25 -
Національна фармацевтична 12 - 12 -
академія
Мінагрополітики 232577,3
Молодший спеціаліст 20939 15691 21905 16700
Економіка і підприємництво 2997 2102 3280 2275
Менеджмент 305 267 385 290
Торгівля 580 470 270 230
Право 630 440 385 285
Екологія 25 25 155 115
Геодезія, картографія та 739 590 980 690
землевпорядкування
Комп'ютерні науки - - 60 50
Харчова технологія та інженерія 1304 990 1445 1025
Автоматизація та комп'ютерно- 80 60 95 55
інтегровані технології
Інженерна механіка 373 288 420 325
Енергетика 141 123 145 125
Радіотехніка 12 12 25 25
Механізація та електрифікація 4257 3255 4785 3600
сільського господарства
Електромеханіка 31 21 65 50
Будівництво 1840 920 1315 1025
Зварювання 19 19 40 40
Кораблі та океанотехніка 24 11 50 25
Судноводіння і енергетика суден 173 93 230 150
Водні ресурси 335 255 370 290
Агрономія 3391 2571 3645 2780
Зооінженерія 1483 1023 1575 1125
Ветеринарна медицина 2036 2036 1940 1940
Водні біоресурси 139 95 140 100
Лісове і садово-паркове 25 25 80 60
господарство
Комп'ютеризовані системи, - - 25 25
автоматика і управління
У тому числі
Національний аграрний університет:
Молодший спеціаліст 1233 959 1350 1110
Економіка і підприємництво 417 342 440 375
Менеджмент 65 42 85 65
Торгівля 10 - 35 25
Геодезія, картографія та 49 30 60 40
землевпорядкування
Механізація та електрифікація 357 290 325 260
сільського господарства
Електромеханіка - - 25 25
Водні ресурси 15 15 - -
Агрономія 191 131 160 120
Зооінженерія 33 13 45 25
Ветеринарна медицина 96 96 100 100
Екологія - - 40 40
Лісове і садово-паркове - - 35 35
господарство
Бакалавр 9184 6704 9345 7110
Економіка і підприємництво 1282 992 1000 800
Менеджмент 969 684 800 675
Право - - 25 25
Екологія 100 100 175 150
Геодезія, картографія та 350 250 425 300
землевпорядкування
Харчова технологія та інженерія 140 135 200 175
Інженерна механіка 285 243 325 300
Механізація та електрифікація 2159 1601 2270 1730
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка - - 25 25
Будівництво 200 145 100 50
Електромеханіка 30 25 35 25
Автоматизація та комп'ютерно- - - 50 50
інтегровані технології
Водні ресурси 130 90 125 100
Судноводіння і енергетика суден 50 43 60 50
Агрономія 1985 1454 2155 1580
Зооінженерія 1248 767 1275 850
Водні біоресурси 70 45 100 75
Лісове і садово-паркове 186 130 200 150
господарство
У тому числі
Національний аграрний університет:
Бакалавр 1671 1365 2115 1665
Економіка і підприємництво 367 292 420 315
Менеджмент 169 144 170 135
Право - - 25 25
Екологія 25 25 50 35
Геодезія, картографія та 50 50 90 60
землевпорядкування
Інженерна механіка 37 37 45 45
Механізація та електрифікація 429 351 550 450
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка - - 25 25
Автоматизація та комп'ютерно- - - 30 30
інтегровані технології
Агрономія 305 274 385 305
Зооінженерія 128 87 130 95
Водні біоресурси - - 35 25
Лісове і садово-паркове 161 105 160 120
господарство
Спеціаліст 12140 8809 10585 8015
Педагогічна освіта 125 75 125 75
Економіка і підприємництво 1744 1115 1290 1020
Менеджмент 1398 875 905 625
Екологія 119 119 95 95
Геодезія, картографія та 428 298 350 250
землевпорядкування
Харчова технологія та інженерія 150 145 140 135
Інженерна механіка 209 205 285 240
Механізація та електрифікація 2416 1783 2120 1585
сільського господарства
Будівництво 275 190 200 145
Електромеханіка 30 25 35 25
Судноводіння і енергетика суден 50 43 60 50
Водні ресурси 185 125 185 125
Агрономія 2150 1455 2030 1400
Зооінженерія 1378 933 1220 760
Ветеринарна медицина 1311 1311 1315 1315
Водні біоресурси 80 50 70 45
Лісове і садово-паркове 92 62 140 115
господарство
Специфічні категорії - - 20 10
Утому числі
Національний аграрний університет:
Спеціаліст 1668 1326 1655 1350
Педагогічна освіта 125 75 125 75
Економіка і підприємництво 286 230 275 220
Менеджмент 108 85 105 85
Екологія 19 19 20 20
Геодезія, картографія та 48 48 50 50
землевпорядкування
Інженерна механіка 30 30 35 35
Механізація та електрифікація 386 313 390 335
сільського господарства
Агрономія 280 205 230 170
Зооінженерія 98 63 90 60
Лісове і садово-паркове 92 62 115 90
господарство
Ветеринарна медицина 196 196 200 200
Специфічні категорії - - 20 10
Магістр 965 935 1080 1020
Економіка і підприємництво 55 49 130 125
Менеджмент 34 34 105 105
Екологія 13 12 20 20
Геодезія, картографія та - - 20 20
землевпорядкування
Інженерна механіка - - 10 10
Механізація та електрифікація 212 199 210 200
сільського господарства
Агрономія 250 246 215 210
Зооінженерія 170 170 100 95
Лісове і садово-паркове 22 16 35 30
господарство
Ветеринарна медицина 167 167 175 175
Специфічні категорії - - 30 15
Державне управління 42 42 30 15
У тому числі
Національний аграрний університет:
Магістр 280 250 395 335
Економіка і підприємництво 55 49 60 55
Менеджмент 34 34 35 35
Екологія 8 7 15 15
Геодезія, картографія та - - 10 10
землевпорядкування
Інженерна механіка - - 10 10
Механізація та електрифікація 62 49 55 45
сільського господарства
Агрономія 40 36 65 60
Зооінженерія 15 15 25 20
Лісове і садово-паркове 22 16 35 30
господарство
Ветеринарна медицина 2 2 25 25
Специфічні категорії - - 30 15
Державне управління 42 42 30 15
Аспірантура 561 412 767 520
Фізико-математичні науки 1 - 3 2
Хімічні науки - - 1 1
Біологічні науки 68 57 87 60
Технічні науки 70 57 85 72
Сільськогосподарські науки 249 173 342 196
Історичні науки 4 2 2 1
Економічні науки 122 92 155 119
Юридичні науки 1 1 2 1
Філософські науки 1 - 3 3
Педагогічні науки 4 - 5 3
Архітектура 1 - 2 2
Ветеринарні науки 40 30 80 60
У тому числі
Національний аграрний університет:
Аспірантура 101 65 140 90
Фізико-математичні науки - - 1 1
Хімічні науки - - 1 1
Біологічні науки 4 3 12 9
Технічні науки 16 10 24 18
Сільськогосподарські науки 35 25 46 26
Історичні науки 4 2 2 1
Економічні науки 28 19 28 16
Юридичні науки 1 1 2 1
Філософські науки 1 - 3 3
Педагогічні науки 4 - 5 3
Ветеринарні науки 8 5 16 11
Докторантура 22 22 41 41
Технічні науки 5 5 6 6
Біологічні науки 3 3 6 6
Сільськогосподарські науки 6 6 16 16
Економічні науки 3 3 9 9
Ветеринарні науки 5 5 4 4
У тому числі
Національний аграрний університет:
Докторантура 11 11 10 10
Технічні науки 3 3 1 1
Біологічні науки 2 2 2 2
Сільськогосподарські науки 1 1 5 5
Економічні науки 2 2 2 2
Ветеринарні науки 3 3 - -
Мінпраці 2952,1
Молодший спеціаліст 737 305 630 300
Соціологія 190 55 120 60
Економіка і підприємництво 387 250 390 240
Право 160 - 120 -
Бакалавр 265 180 200 125
Право 205 120 100 75
Соціологія 60 60 100 50
Мінтранс 22200,7
Молодший спеціаліст 2559 1627 3010 1980
Економіка і підприємництво 142 75 175 125
Інженерна механіка 266 181 310 200
Комп'ютерна інженерія 10 10 15 15
Електротехніка 160 96 260 185
Автоматизація та комп'ютерно- 317 221 420 270
інтегровані технології
Транспортні технології 491 300 580 365
Будівництво 97 47 50 30
Залізниці та залізнична техніка 1014 640 1170 765
Медицина 31 31 - -
Лісове і садово-паркове 31 26 30 25
господарство
Бакалавр 1835 1336 2070 1660
Економіка і підприємництво 76 35 45 25
Менеджмент 79 35 50 25
Екологія - - 20 20
Інженерна механіка 80 65 85 85
Комп'ютерні науки 10 10 25 25
Енергетика 73 52 80 65
Комп'ютерна інженерія 13 13 25 25
Електротехніка 62 45 95 75
Автоматизація та комп'ютерно- 226 172 250 200
інтегровані технології
Транспортні технології 333 262 350 280
Будівництво 90 84 120 100
Залізниці та залізнична техніка 610 455 680 545
Електромеханіка 161 97 215 170
Водні ресурси 22 11 30 20
Спеціаліст 1662 1185 1710 1245
Економіка і підприємництво 98 49 50 25
Менеджмент 71 36 50 25
Комп'ютерні науки 14 14 10 10
Інженерна механіка 64 55 75 60
Комп'ютерна інженерія 20 20 10 10
Енергетика 70 45 70 45
Електротехніка 52 40 60 45
Електромеханіка 145 83 155 90
Автоматизація та комп'ютерно- 178 124 205 150
інтегровані технології
Транспортні технології 300 222 320 250
Будівництво 101 94 90 85
Залізниці та залізнична техніка 529 393 595 440
Водні ресурси 20 10 20 10
Магістр 223 184 200 145
Менеджмент 8 8 5 5
Електротехніка 5 5 10 5
Комп'ютерна інженерія 10 10 15 10
Будівництво 13 8 15 10
Електромеханіка 23 18 20 15
Автоматизація та комп'ютерно- 37 37 30 25
інтегровані технології
Транспортні технології 46 27 30 20
Залізниці та залізнична техніка 55 45 45 30
Інженерна механіка 7 7 5 5
Енергетика 10 10 10 10
Комп'ютерні науки 4 4 5 5
Водні ресурси 5 5 10 5
Аспірантура 42 33 68 51
Фізико-математичні науки 2 2 5 5
Хімічні науки - - 1 1
Технічні науки 31 23 47 36
Економічні науки 8 7 14 8
Національна безпека 1 1 1 1
Докторантура 5 5 6 6
Фізико-математичні науки 1 1 - -
Технічні науки 4 4 6 6
Мінфін 8630,9
Молодший спеціаліст 1092 487 860 360
Економіка і підприємництво 1092 487 860 360
Бакалавр 960 471 1390 750
Економіка і підприємництво 960 471 1390 750
Спеціаліст 480 270 600 300
Економіка і підприємництво 480 270 600 300
Аспірантура 12 1 10 3
Економічні науки 12 1 10 3
Мінекономіки 1291,6
Бакалавр - - 150 150
Міжнародні відносини - - 25 25
Економіка і підприємництво - - 50 50
Менеджмент - - 50 50
Право - - 25 25
Спеціаліст - - 10 10
Менеджмент - - 10 10
Магістр 88 16 200 85
Міжнародні відносини 31 4 50 25
Економіка і підприємництво - - 50 20
Менеджмент 57 12 100 40
Аспірантура 20 9 27 14
Економічні науки 18 7 20 10
Юридичні науки 2 2 7 4
Докторантура - - 3 3
Економічні науки - - 3 3
Державний комітет з питань фізичної культури і спорту 14346,7
Молодший спеціаліст 400 340 420 360
Фізичне виховання і спорт 400 340 420 360
Бакалавр 10 10 1450 1250
Фізичне виховання і спорт 10 10 1450 1250
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту - - 325 260
Фізичне виховання і спорт - - 325 260
Спеціаліст 1700 1300 - -
Фізичне виховання і спорт 1700 1300 - -
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту 358 257 - -
Фізичне виховання і спорт 358 257 - -
Магістр 200 200 200 200
Фізичне виховання і спорт 200 200 200 200
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту 70 70 70 70
Фізичне виховання і спорт 70 70 70 70
Аспірантура 40 26 55 40
Фізичне виховання і спорт 40 26 55 40
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту 27 19 20 15
Фізичне виховання і спорт 27 19 20 15
Докторантура 1 1 3 3
Фізичне виховання і спорт 1 1 3 3
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту 1 1 3 3
Фізичне виховання і спорт 1 1 3 3
Державна податкова адміністрація 20969,2
Молодший спеціаліст 155 155 230 230
Економіка і підприємництво 87 87 150 150
Право 68 68 80 80
Бакалавр 1568 884 1120 915
Економіка і підприємництво 909 470 625 520
Право 659 414 495 395
Спеціаліст 305 255 895 720
Економіка і підприємництво 245 195 515 390
Право 60 60 380 330
Магістр 115 90 165 150
Економіка і підприємництво 115 90 105 90
Право - - 60 60
Аспірантура 14 - 8 3
Економічні науки 10 - 5 2
Юридичні науки 4 - 3 1
Національна академія наук 5933,1
Магістр 42 42 50 50
Прикладна фізика 4 4 15 15
Біологія 10 10 10 10
Прикладна математика 19 19 15 15
Інженерне матеріалознавство 9 9 10 10
Аспірантура 642 484 677 475
Фізико-математичні науки 187 157 190 138
Хімічні науки 48 42 53 42
Біологічні науки 86 64 95 69
Геолого-мінералогічні науки 30 21 32 24
Технічні науки 100 85 129 91
Історичні науки 32 18 26 16
Економічні науки 76 40 66 34
Філософські науки 4 4 6 5
Філологічні науки 29 21 27 16
Географічні науки 7 5 10 7
Юридичні науки 17 10 10 9
Медичні науки 7 6 9 7
Мистецтвознавство 8 3 5 3
Національна безпека 6 4 5 4
Соціологічні науки 5 4 7 4
Політичні науки - - 7 6
Докторантура 47 47 55 55
Фізико-математичні науки 17 17 18 18
Біологічні науки 2 2 1 1
Геолого-мінералогічні науки 2 2 2 2
Технічні науки 10 10 13 13
Історичні науки - - 3 3
Економічні науки 7 7 9 9
Філософські науки 1 1 1 1
Філологічні науки 4 4 4 4
Географічні науки - - 1 1
Мистецтвознавство 2 2 1 1
Національна безпека - - 1 1
Соціологічні науки 2 2 1 1
Мін'юст 26,5
Аспірантура 2 2 4 3
Юридичні науки 2 2 4 3
Держкомстат 19,7
Аспірантура - - 5 2
Економічні науки - - 5 2
Мінпапивенерго 5071,3
У тому числі:
Севастопольський інститут
ядерної енергії та
промисловості
Бакалавр 80 80 205 205
Екологія 12 12 10 10
Хімічна технологія та інженерія 10 10 45 45
Енергетика 15 15 45 45
Електротехніка 31 31 60 60
Метрологія та вимірювальна 2 2 10 10
техніка
Автоматизація та комп'ютерно- 10 10 35 35
інтегровані технології
Спеціаліст 123 123 77 77
Екологія 10 10 10 10
Енергетика 36 36 15 15
Електротехніка 18 18 30 30
Метрологія та вимірювальна 10 10 2 2
техніка
Хімічна технологія та інженерія 26 26 10 10
Автоматизація та комп'ютерно- 23 23 10 10
інтегровані технології
Держмитслужба 5219,5
Бакалавр 324 270 275 240
Економіка і підприємництво 122 113 95 75
Менеджмент 37 27 20 20
Право 83 66 80 75
Комп'ютерні науки 28 19 20 20
Транспортні технології 54 45 60 50
Спеціаліст 212 122 375 265
Економіка і підприємництво 131 74 130 110
Менеджмент - - 45 25
Право 81 48 100 65
Комп'ютерні науки - - 35 20
Транспортні технології - - 65 45
Аспірантура 2 2 12 8
Біологічні науки - - 1 1
Технічні науки - - 4 3
Економічні науки 1 1 3 2
Філософські науки 1 1 1 1
Юридичні науки - - 2 1
Політичні науки - - 1 -
Держкомкордон 8391,6
Бакалавр 276 276 220 220
Філологія 47 47 25 25
Право 154 154 175 175
Інженерна механіка 75 75 20 20
Спеціаліст 118 103 130 120
Філологія 15 15 50 50
Право 14 14 - -
Інженерна механіка 10 10 30 30
Військові науки 79 64 50 40
Аспірантура 8 8 9 9
Військові науки 8 8 9 9
МЗС 745,1
Магістр 35 35 35 35
Міжнародні відносини 35 35 35 35
Головдержслужба 2100
Магістр 738 200 700 200
Державне управління 738 200 700 200
Міноборони 144199,8
Молодший спеціаліст 222 222 325 325
Мистецтво - - 25 25
Інженерна механіка 108 108 120 120
Радіотехніка 22 22 75 75
Комп'ютеризовані системи, 21 21 30 30
автоматика і управління
Електромеханіка 17 17 20 20
Авіація та космонавтика 54 54 30 30
Судноводіння і енергетика суден - - 25 25
Бакалавр 1426 1428 995 995
Менеджмент 104 104 45 45
Інженерна механіка 42 42 45 45
Медицина 100 100 75 75
Військові науки 1180 1180 830 830
Спеціаліст 3295 3295 1515 1515
Фізичне виховання і спорт 24 24 10 10
Мистецтво 12 12 5 5
Журналістика 23 23 10 10
Міжнародні відносини 41 41 5 5
Філологія 20 20 15 15
Психологія 24 24 45 45
Політологія - - 45 45
Економіка і підприємництво 168 168 40 40
Право 168 168 10 10
Хімія 105 105 30 30
Гідрометеорологія 26 26 10 10
Геодезія, картографія та 49 49 25 25
землевпорядкування
Комп'ютерні науки 105 105 30 30
Інженерна механіка 174 174 130 130
Гірництво - - 15 15
Електротехніка 33 33 45 45
Радіотехніка 938 938 500 500
Електроніка 38 38 20 20
Лазерна та оптоелектронна 11 11 - -
техніка
Метрологія та вимірювальна 22 22 15 15
техніка
Комп'ютеризовані системи, 311 311 150 150
автоматика і управління
Будівництво 80 80 50 50
Електромеханіка 46 46 15 15
Телекомунікації 432 432 80 80
Авіація та космонавтика 156 156 50 50
Судноводіння і енергетика суден 72 72 25 25
Транспортні технології 17 17 20 20
Залізниці та залізнична техніка - - 10 10
Медицина 99 99 70 70
Фармація - - 5 5
Ветеринарна медицина 4 4 5 5
Інформаційна безпека 97 97 30 30
Аспірантура 146 146 209 209
Фізико-математичні науки 1 1 1 1
Технічні науки 9 9 15 15
Економічні науки - - 2 2
Філософські науки 3 3 1 1
Юридичні науки - - 1 1
Педагогічні науки 3 3 - -
Медичні науки 10 10 8 8
Військові науки 119 119 180 180
Соціологічні науки 1 1 - -
Національна безпека - - 1 1
Докторантура 7 7 30 30
Фізико-математичні науки - - 1 1
Технічні науки - - 3 3
Медичні науки 1 1 - -
Військові науки 6 6 25 25
Національна безпека - - 1 1
СБУ 24482,5
Бакалавр 85 85 85 85
Комп'ютерні науки 5 5 5 5
Телекомунікації 80 80 80 80
Спеціаліст 496 332 370 270
Право 353 189 260 160
Філологія 58 58 25 25
Комп'ютерні науки 5 5 5 5
Телекомунікації 80 80 80 80
Магістр 32 32 60 60
Право 32 32 60 60
Аспірантура 27 13 36 13
Технічні науки 1 1 5 2
Юридичні науки 2 1 3 1
Психологічні науки 5 2 5 3
Військові науки 2 2 4 1
Національна безпека 17 7 19 6
Докторантура 1 1 3 3
Психологічні науки - - 1 1
Технічні науки 1 1 1 1
Національна безпека - - 1 1
Професійна підготовка робітничих кадрів 583688
МОН 225000 225000 225000 225000 579438 Мінагрополітики 17500 17500 17500 17500 4250

Таблиця 2
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
(післядипломна освіта)
----------------------------------------------------------------------- Замовник, освітньо-кваліфікаційний |Випуск, |Прийом, |Загальні обсяги рівень |чоловік |чоловік |фінансування, | | |тис. гривень ----------------------------------------------------------------------- Усього 91734,9
Разом 184994 185077
підвищення кваліфікації 173364 173319
перепідготовка 11228 11338
клінічна ординатура 402 420
Верховний Суд України 59,6
підвищення кваліфікації 587 587
Мінекономіки 1258,1
підвищення кваліфікації 410 590
перепідготовка 425 425
МЗС 135,5
підвищення кваліфікації 400 400
Мінкультури 1083,1
підвищення кваліфікації 3000 3000
МОН 3085,6
підвищення кваліфікації 14400 14400
МОЗ 34873,3
підвищення кваліфікації 67924 67924
перепідготовка 4802 4802
клінічна ординатура, усього 402 420
у тому числі:
Академія медичних наук 35 45
МОЗ 367 375
Мінекоресурсів 473,2
підвищення кваліфікації 4407 4407
перепідготовка 23 28
Мінпраці 261,9
підвищення кваліфікації 1500 1500
Мінагрополітики 2670,2
підвищення кваліфікації 45110 45110
Держкомстат 20,4 підвищення кваліфікації 28 28
Державний комітет з питань фізичної культури і спорту 51,3
підвищення кваліфікації 240 240
Мінфін 549,1
підвищення кваліфікації 520 520
Мін'юст 1348,7
підвищення кваліфікації 1728 1728
перепідготовка 60 60
Держмитслужба 1873,2
підвищення кваліфікації 3870 3870
Державна податкова адміністрація 9367,1
підвищення кваліфікації 8541 8541
Державне управління справами 850,8
підвищення кваліфікації 4612 4612
перепідготовка 78 78
Держкомінформ 448,3
підвищення кваліфікації 513 513
МВС 663,6
підвищення кваліфікації 11180 11200
перепідготовка 5060 5060
Господарське управління Секретаріату 12 Кабінету Міністрів України
підвищення кваліфікації 73 73
перепідготовка - -
Вищий господарський суд 90,1
підвищення кваліфікації 395 395
перепідготовка - -
Генеральна прокуратура 720,6
підвищення кваліфікації 1000 1000
Мінтранс 111,5
підвищення кваліфікації 160 160
Держкомзв'язку 30
підвищення кваліфікації 70 70
перепідготовка
МНС 150
підвищення кваліфікації 96 96
перепідготовка - 5
СБУ 2137,5
підвищення кваліфікації 750 750
перепідготовка 780 780
Держкомкордон 3690
підвищення кваліфікації 800 800
Міноборони 25669,2
підвищення кваліфікації 990 745
Державна комісія з цінних паперів та 51 фондового ринку
підвищення кваліфікації 60 60

Таблиця 3
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
----------------------------------------------------------------------- Назва продукції, замовник | Одиниця | Обсяг | Вартість, | виміру | |тис. гривень -----------------------------------------------------------------------
Усього 198187,9
Створення фільмів
Художні фільми хвилин 780 16692,8 екранного
часу
Мінкультури 780 16692,8
Науково-пізнавальні фільми -"- 100 543,1 Мінкультури 100 543,1
Науково-пізнавальні -"- 30 363,4 відеофільми
Мінкультури 30 363,4
Художні відеофільми -"- 610 1408,6 Мінкультури 610 1408,6
Анімаційні фільми -"- 16 246,4 Мінкультури 16 246,4
Хронікально-документальні
фільми -"- 120 610,4 Мінкультури 120 610,4
Хронікально-документальні
відеофільми -"- 30 120,2 Мінкультури 30 120,2
Розповсюдження фільмів -"- 535,1 Мінкультури 535,1
Культурологічні програми на -"- 2048
Державному телеканалі
"Культура"
Мінкультури 2048
Інформаційні послуги
Збирання, оброблення та 7245
розповсюдження офіційної
інформаційної продукції, усього
У тому числі:
Офіційна інформація кілобайт 88000 6450
Держкомінформ 88000 6450
Офіційна фотоінформація тис. знімків 78 295
Держкомінформ 78 295
Висвітлення діяльності народних 4219,3 депутатів України через засоби
телебачення і радіомовлення,
усього
У тому числі:
Телевізійне мовлення годин 200 1393,4 Управління справами Верховної 200 1393,4 Ради України
Радіомовлення -"- 658 1130
Управління справами Верховної 658 1130
Ради України
Виробництво телерадіопрограм - 100147,7 для державних потреб
Держкомінформ - 100147,7
Виробництво телепрограм -"- 81057,7
У тому числі:
Рада міністрів Автономної -"- 2555
Республіки Крим
області:
Вінницька -"- 3650
Волинська -"- 3649
Дніпропетровська -"- 1460
Донецька -"- 4015
Житомирська -"- 4380
Закарпатська -"- 3690
Запорізька -"- 3756,5
Київська -"- 1427,5
Кіровоградська -"- 4745
Луганська -"- 4527
Львівська -"- 1460
Миколаївська -"- 4380
Одеська -"- 5657,5
Полтавська -"- 3285
Рівненська -"- 363
Сумська -"- 324,7
Тернопільська -"- 731
Харківська -"- 2919
Херсонська -"- 4744,5
Хмельницька -"- 3650
Черкаська -"- 1896
Чернівецька -"- 1642,5
Чернігівська -"- 2587,5
м. Севастополь -"- 3285
Національна телекомпанія -"- 6277
Виробництво радіопрограм -"- 127848,3
У тому числі:
Рада міністрів Автономної -"- 1460
Республіки Крим
області:
Вінницька -"- 3727
Волинська -"- 5910
Дніпропетровська -"- 7811
Донецька -"- 3135,5
Житомирська -"- 5804,5
Закарпатська -"- 3543,5
Запорізька -"- 6643
Івано-Франківська -"- 763,5
Київська -"- 6495
Кіровоградська -"- 839,5
Луганська -"- 983,8
Львівська -"- 876
Миколаївська -"- 3029,5
Одеська -"- 5292,5
Полтавська -"- 7741
Рівненська -"- 3690
Сумська -"- 474
Тернопільська -"- 2040
Харківська -"- 2917
Херсонська -"- 7405,5
Хмельницька -"- 6314,5
Черкаська -"- 731,5
Чернівецька -"- 4380
Чернігівська -"- 620
м. Севастополь -"- 728
Національна радіокомпанія -"- 34492,5
Утворення Державного телеканалу - 2452
"Культура"
Держкомінформ - 2452
Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
Трансляція телепрограм годин 42789,7 22328,44 Держкомзв'язку 42789,7 22328,44
Трансляція радіопрограм годин 69166,2 22504,56 Держкомзв'язку 69156,2 22504,56
Проведення реставраційно-ремонтних робіт
на пам'ятках архітектури, історії та культури
Реставраційно-ремонтні роботи 17905,8 на пам'ятках архітектури,
історії та культури, усього
У тому числі:
Мінкультури 4155,8
Національний заповідник "Давній Галич", 475
Івано-Франківська область
реставрація шляхетської вежі Галицького замку 295
реставрація костелу кармелітів 30
музеєфікація фундаменту Успенського собору 150
Шевченківський національний заповідник, м. Канів, 950
Черкаської області
виконання робіт з реставрації та ремонту приміщень 950
музею Т.Г. Шевченка
Національний заповідник "Чигирин", 980,8 Черкаська область
Завершення реставраційних робіт з відтворення пам'ятки 300
архітектури XVIII ст. Михайлівської церкви
проведення робіт на етнографічному комплексі, с. Стецівка 360
Звенигородського району
реставраційні роботи з відтворення маєтку Б. Хмельницького, 150
с. Суботів Чигиринського району
реставраційні роботи з відтворення маєтку Б. Хмельницького, 100,8 м. Чигирин
музеєфікація пам'яток скіфського часу VII ст. до н.е. 70
на Мотронинському городищі, с. Суботів Чигиринського району
Національний заповідник "Херсонес Таврійський", м. Севастополь, 950
Автономна Республіка Крим
консерваційно-відбудовні роботи (оборонні споруди Херсонеса, 950
середньовічні базиліки, мозаїки, античний театр, сільські
садиби)
Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя 10
реставрація, консервація та музеєфікація козацької "Чайки" 10
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка", 690
Ічнянський район Чернігівської області
реставрація споруди Південної служби 390
реставрація Палацу Тарновських 200
реставрація будинку садівника 100
Державний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької 100
битви", с. Пляшева Радивилівського району Рівненської області
реставрація Георгіївської церкви 100
Національна академія наук 500
Державний дендрологічний парк "Софіївка", 500
м. Умань Черкаської області
реставрація паркової зони 500
Держбуд 13250
Бахчисарайський державний історико-культурний заповідник, 550
Автономна Республіка Крим
Велика кенаса, м. Євпаторія, Автономна Республіка Крим 300
Палац садиби Сабанських, с. Верхівка Тростянецького району 250
Вінницької області
Палац комплексу споруд садиби, смт Муровані Курилівці 80
Вінницької області
Свято-Успенський собор, м. Володимир-Волинський 490
Волинської області
Троїцька церква, с. Зимне Володимир-Волинського району 130
Волинської області
Фортечні мури з келіями Кармелітського монастиря, м. Бердичів 100
Житомирської області
Садиба Ганських, с. Верхівня Ружинського району Житомирської 100
області
Замок "Паланок", м. Мукачеве Закарпатської області 200
Церква Св. Пантелеймона, с. Шевченкове Галицького району 88,5 Івано-Франківської області
Парафіальний костел, м.Івано-Франківськ 100
Монастир-скит, с. Манява Богородчанського району 250
Івано-Франківської області
Церква-усипальниця Раєвських, с. Розумівка 200
Олександрівського району Кіровоградської області
Фортеця Св. Єлисавети, м. Кіровоград 200
Собор Св. Юра, м. Львів 73
Келії монастиря бернардинів, м. Львів 100
Будинок штабу флоту, м. Миколаїв 100
Нова біржа, м. Одеса 728,5 Свято-Покровський собор, м. Ізмаїл Одеської області 400
Вознесенська церква, м. Полтава 15
Замок, м. Корець Рівненської області 200
Святодухівський собор, м. Ромни Сумської області 1000
Вознесенська церква, м. Ромни Сумської області 200
Фортеця, смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької 90
області
Костел Успіння Богородиці, м. Умань Черкаської області 117
Георгіївська церква, смт Седнів Чернігівської області 473
Розроблення історико-архітектурного опорного плану 135
смт Седнева Чернігівської області
Проект впорядкування парку садиби Лизогуба, 50
смт Седнів Чернігівської області
Благовіщенський собор, м. Ніжин Чернігівської області 1130
Церква Іоанна Богослова, м. Ніжин Чернігівської області 100
Преображенська церква, м. Ніжин Чернігівської області 100
Палац гетьмана К. Розумовського, смт Батурин 300
Чернігівської області
Національний заповідник "Кам'янець", 525
м. Кам'янець-Подільський Тернопільської області
реставрація Замкового мосту 125
реставрація Нового замку 150
реставрація Старого замку 200
реставрація надбрамної башти Польської брами 50
Державний історико-архітектурний заповідник, м. Збараж 440
Тернопільської області
реставрація замку 40
розроблення генплану заповідника 400
Державний історико-культурний заповідник, 555
м. Глухів Сумської області
реставрація Київської брами 400
реставрація Спасо-Преображенської церкви 105
розроблення генплану заповідника 50
Державний історико-архітектурний заповідник, 640
м. Хотин Чернівецької області
реставрація палацу 500
реставрація в'їзної вежі цитаделі з мостами 60
розроблення генплану міста 80
Національний заповідник "Софія Київська" 1765
реставрація дзвіниці 350
реставрація трапезної 470
реставрація пристінної келії 250
реставрація оборонного муру 90
реставрація південної в'їзної башти 2
реставрація братського корпусу 100
благоустрій території 17
науково-дослідні, інженерно-геодезичні, гідрологічні роботи на 24
пам'ятках заповідника
реставрація корпусу N 3 55
першочергові роботи з реставрації фасадів пам'яток 42
реставрація пам'ятки архітектури - генуезької фортеці 200
реставрація Кирилівської церкви 165
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний 400
заповідник, Тернопільська область
реставрація житлового будинку "Близнята" 300
реставрація комплексу будівель ансамблю колегіуму 100
Державний історико-архітектурний заповідник, м. Бережани 300
Тернопільської області
реставрація комплексу Замку Синявських 300
Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" 275
Культура
Придбання творів образотворчого мистецтва 560
Мінкультури 560
Придбання творів драматичного мистецтва 150
Мінкультури 150
Придбання творів музичного мистецтва 255
Мінкультури 255
Створення вистав, концертних програм 2000
Мінкультури 2000

Таблиця 4
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на випуск друкованої продукції
----------------------------------------------------------------------------- Назва продукції, замовник | Одиниця | Обсяг | Вартість, | виміру | |тис. гривень -----------------------------------------------------------------------------
Усього 125552,9
Підручники тис. примірників 1355815 103168,9 Мінкультури 5 75 Державний комітет з питань фізичної 11 200 культури і спорту
МОЗ 82,5 1000 Мінагрополітики 90 750 МОН 13370 101143,9
У тому числі для загальноосвітніх шкіл: 13000 94143,9
Видання для дітей та юнацтва -"- 107 1395,9 Мінкультури 57 400 Держкомінформ 50 995,9
Літературно-художні творі українською -"- 309 4338,1 мовою
Мінкультури 69 480 Держкомінформ 240 3858,1
Наукові видання -"- 193 2980 Мінкультури 23 160 Держкомінформ 100 1582,7 Національна академія наук 70 1237,3
Виробничі, довідкові, інформаційні -"- 730 5604,4 видання
Мінкультури 80 560 Держкомінформ 650 5044,4
Література мовами національних меншин -"- 80 1209,5 Держкомінформ 80 1209,5
Енциклопедичні видання -"- 107,8 6631,6 Держкомінформ 17 934,9 Національна академія наук 90,8 5696,7
Книга Пам'яті України -"- 10 224,5 Держкомінформ 10 224,5

Таблиця 5
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку дорогоцінних металів

Замовник - Мінфін ----------------------------------------------------------------------------- Назва продукції, замовник | Вартість, |тис. гривень -----------------------------------------------------------------------------
Усього 2700
Поставка дорогоцінних металів (золото, срібло, платина) 2700

Таблиця 6
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на одержання приросту запасів корисних копалин,
топографо-геодезичні та сейсмічні роботи
Замовник - Мінекоресурсів
----------------------------------------------------------------------------- Назва продукції | Одиниця | Обсяг | Вартість, | виміру | |тис. гривень -----------------------------------------------------------------------------
Усього 346500
Одержання приросту запасів корисних копалин
Розвиток мінерально-сировинної бази, - 342000 що фінансується за рахунок відрахувань
видобувних підприємств
У тому числі:
буріння артезіанських свердловин - 35000
з них у натуральних одиницях :
нафта і газовий конденсат млн. тонн 1,1
природний газ млрд. куб. метрів 7
кам'яне вугілля млн. тонн 20
буре вугілля -"- 4
уран умовн. одиниць 1
торф млн. тонн 6
нікель тис. тонн 10
хроміти (Cr(2)O(3)) -"- 80
рідкісноземельні метали умовн. одиниць 3
золото тонн 1
титан умовн. одиниць 1,5
апатити (P(2)O(5)) млн. тонн 0,5
трепел тис. тонн 100
вапняки флюсові млн. тонн 50
глауконіт -"- 2
фосфатвмісні вапняки тис. тонн 300
фосфорити техногенні (руда) -"- 200
глини бентонітові млн. тонн 6
бурштин тонн 11
Розроблення технологій дегазації - 1000 вугільних пластів з метою використання
метану, що фінансуються за рахунок
державного бюджету понад суми, що
формується з відрахувань видобувних
підприємств
Топографо-геодезичні роботи
Загальнодержавні геодезичні - 3500 та картографічні роботи

Таблиця 7
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку продукції медичного та соціального призначення
---------------------------------------------------------------------------------- | | | Вартість, тис. гривень | Одиниця | |------------------------- Замовник, назва продукції | виміру | Обсяг | | у тому числі | | | усього |погашення боргу | | | | за попередні | | | | роки ---------------------------------------------------------------------------------- Усього 360783,9 11033,8
МОЗ 191133
Інсуліни вітчизняного виробництва, 117450
усього
У тому числі :
інсуліни свинячі монокомпонентні флаконів 1892211 35952
інсуліни людські монокомпонентні -"- 2383267 71498
генно-інженерні нейтральні людські -"- 294117 10000
види інсулінів
Вакцини, усього 3088,6
У тому числі:
АКДП доз 518096 207,2
АДП -"- 693506 173,4
АДП-М -"- 3514388 738
туберкулін -"- 18000000 180
імуноглобулін антирабічний комплектів 11556 260
КАВ доз 30000 180
КоКАВ -"- 90000 1350
Протитуберкульозні препарати, 6579,4
усього
У тому числі:
етамбутол 0,4 таблеток 3780000 378
піразинамід 0,5 -"- 36160000 5785,6
ізоніазид 0,1 -"- 25200000 415,8
Централізована закупівля 64015
високовартісного обладнання
для закладів охорони здоров'я
У тому числі:
рентгенівський апарат на 3 робочих одиниць 10 6500
місця з цифровим обробленням
зображення
рентгенівський апарат на 3 робочих -"- 10 4600
місця
флюорограф стаціонарний з цифровим -"- 20 7000
обробленням зображення
флюорограф рентгенівський -"- 30 6000
стаціонарний
флюорограф пересувний з цифровим -"- 13 5850
обробленням зображення
апарат для дослідження молочної одиниць 20 6000
залози "Мадіс"
сцинтиляційна томографічна -"- 10 10000
гамма-камера "Офект-1"
апарат штучної вентиляції легенів -"- 100 5000
для дітей "Малятко"
апарат штучної вентиляції легенів -"- 100 5000
для дорослих "Фаза-8"
ультразвуковий діагностичний -"- 80 4800
комплекс "Радмір"
лазерний офтальмологічний -"- 6 720
мікрохірургічний апарат СМ-2001
холодильник низькотемпературний -"- 60 900
стерилізатор паровий ГК-100 -"- 95 1045
стерилізатори сухоповітряні ГП-20, -"- 200 600
ГП-40, ГП-80
Мінпраці 169647,6 11033,8
Автомобілі для інвалідів штук 2000 30000 - Протезно-ортопедичні вироби - 60776,8 54514 Засоби пересування (коляски) -"- 32148 41596,9 4131 Засоби реабілітації інвалідів - 4875,3 372,7 Ремонт та доставка інвалідних - 5548,6 23,4 колясок
Закупівля реабілітаційним центром - 3750 250 УТОСу засобів для
соціально-трудової реабілітації
інвалідів
Виготовлення бланків посвідчення - 1600 734,3 ветерана праці
Виготовлення бланків службової - 1500 71 документації
Поставка продукції, яка виробляється підприємствами УТОГу, УТОСу, Союзу організацій інвалідів України та пенітенціарної системи
Мінпромполітики 3,3
Електротехнічні вироби штук 381 2,6
Металеві вироби кілограмів 45 0,1
Паперові товари -"- 2200

Таблиця 8
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення земельної реформи та забезпечення
охорони земельних і водних ресурсів
Замовник - Мінекоресурсів
------------------------------------------------------------------------------ | | |Вартість, тис. гривень | Одиниця | |----------------------- Галузь, назва продукції | виміру | Обсяг | усього| у тому числі | | | | погашення | | | | боргу за | | | | попередні роки ------------------------------------------------------------------------------
Усього 96545 10322,7
Земельна реформа
Розмежування земель державної та населених 3 1500
комунальної форми власності пунктів
Створення проектів формування господарств 3600 13741 2176,4 територій новостворених
господарств, видача державних актів
на право приватної власності на
землю
Виготовлення бланків документів тис. 1200 6000 930 примірників
Науково-технічні розробки, - 2000 270 методичне забезпечення і підготовка
проектів нормативно-правових актів,
пов'язаних із земельними
відносинами
Матеріально-технічне забезпечення - 1500
Проведення інвентаризації та тис.
грошової оцінки земель населених гектарів 969 9000 1000 пунктів та земель
несільськогосподарського
призначення за межами населених
пунктів
Ведення державного земельного тис. 25000 1500
кадастру земельних
ділянок
Моніторинг земельних ресурсів і - 400
землекористування
Охорона земельних ресурсів
Будівництво протиерозійних
гідротехнічних споруд та
проведення вишукувальних робіт - 3070 1300
Рекультивація порушених земель тис.
гектарів 165 660 274,2
Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Захист від шкідливої дії вод - 37174 4372,1 сільських населених пунктів і
сільськогосподарських угідь
Комплексний протипаводковий захист - 20000
в басейні р. Тиса в Закарпатській
області

Таблиця 9
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на найважливіші новітні технології за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки та фінансова
підтримка технічного забезпечення наукової бази
(зведені показники)
------------------------------------------------------------------ Напрям, замовник | Вартість, | тис. гривень |---------------------- | усього |у тому числі | |погашення | |боргу за | |попередні | |роки -------------------------------------------+---------+------------ 1 | 2 | 3 ------------------------------------------------------------------ Усього 36173,3 5272,59
Проблеми демографічної політики, розвитку
людського потенціалу та формування
громадського суспільства 2397,1 231,2
Мінекономіки 1197,1 231,2
Мінпраці 300
МОН 300
Держстандарт 300
Національна академія наук 300
Збереження навколишнього середовища
(довкілля) та сталий розвиток 949,75 573,15
МОН 489,75 399,75
Мінпаливенерго 320 123,4
Мінпромполітики 80 50
МНС 60
Новітні біотехнології, діагностика і методи
лікування найпоширеніших захворювань 2113,66 943,66
МОН 1183,66 903,66
МОЗ 765
Мінпромполітики 165 40
Нові комп'ютерні засоби та технології
інформатизації суспільства 1917,5 661,08
МОН 880,5 543,95
Мінтранс 70
Мінпромполітики 323,7 84,128
Мінекономіки 113,3 33
Мін'юст 200
Держбуд 30
НКАУ 300
Новітні технології та ресурсозберігаючі
технології в енергетиці, промисловості та
агропромисловому комплексі 4661,04 1864,498
Мінагрополітики 1350 164,7
МОН 1486,44 1097,448
Мінпромполітики 1239,8 567,35
Мінпаливенерго 70 35
Держкоменергозбереження 259,8
Держбуд 255
Нові речовини і матеріали 1964,25 999
МОН 1322,75 745,75
Мінпромполітики 641,5 253,25
Фінансова підтримка технічного забезпечення
наукової бази 22170
МОН 503,5
Національна академія наук 19603,5
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка 213
Українська академія аграрних наук 1850

Продовження таблиці 9
------------------------------------------------------------------------------ Найменування науково- |Держав-|Термін|Обсяг фінансування|Головна науково- дослідних проектів за |ний |завер-|з державного |дослідна установа, пріоритетними напрямами |замов- |шення |бюджету у 2002 |проектно- розвитку науки і техніки|ник |роз- |році, тис. гривень|конструкторська | |роб- |------------------|організація | |лення,| усього |у тому | | |рік | |числі | | | | |борг за | | | | |попередні| | | | |роки | ------------------------+-------+------+--------+---------+------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ------------------------------------------------------------------------------ Найважливіші новітні технології за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки
Усього 14003,3 5272,586
Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадського суспільства
2.5.01.1. Розроблення Мінеко- 2003 60 24,5 Державний науково- системи таблиць номіки дослідний інститут індикаторів соціально- інформатизації економічної безпеки за та моделювання звітний період та економіки
прогнозних оцінок у
середньостроковій
перспективі
2.5.01.2. Розроблення -"- -"- 65 13,7 Центр досліджень методичних рекомендацій науково-технічного щодо оцінки наукових потенціалу та установ та проведення історії науки аналізу ефективності їх імені Г.М. Доброва діяльності в окремих Національної галузях економіки академії наук

2.5.01.3. Обгрунтування -"- 2001 6,9 6,9 Науково-дослідний і оцінка заходів економічний економічної політики в інститут
частині регулювання Мінекономіки макроекономічних
пропорцій та розроблення
пропозицій щодо їх
включення у Державну
програму економічного і
соціального розвитку
України на 2002 рік
2.5.01.4. Розроблення -"- 2003 60 24,8 -"-
моделі взаємоузгодження
прогнозних розрахунків
СНР, бюджету, платіжного
балансу та монетарних
показників, а також
методичних рекомендацій
щодо її використання та
задіяння моделі і
рекомендацій в
економічній роботі
центральних органів
2.5.01.5. Розроблення -"- -"- 40 16,4 -"-
методів оцінки стану
депресивних регіонів і
шляхи підвищення їх
ефективної діяльності
2.5.01.6. Розроблення та -"- -"- 75 13,8 -"-
впровадження навчальних
програм підготовки на
центральному та
регіональному рівні
спеціалістів - членів
тендерних комітетів, що
створюються для органі-
зації та проведення
процедур закупівель
товарів, робіт і послуг
за державні кошти
2.5.01.7. Розроблення Мінеко- 2001 13,5 13,5 Державний науково- та впровадження системи номіки дослідний інститут моніторингу для інформатизації та підвищення ефективності моделювання застосування процедури економіки
банкрутства
2.5.01.8. Створення -"- 2003 49,5 11 Науково-дослідний системи контролю цінової економічний ситуації на інститут
монополізованих ринках Мінекономіки
2.5.01.9. Розроблення -"- 2001 14,8 14,8 -"-
фінансових критеріїв
оцінки проектів, що
реалізуються за рахунок
іноземних кредитів,
отриманих під гарантії
Уряду, в умовах фінан-
сової нестабільності
суб'єктів господарської
діяльності
2.5.01.10. Розроблення -"- -"- 15,1 15,1 Державний
інституціональних засад інститут
створення в Україні "ДІПРОверф" системи експортного
кредитного страхування
2.5.01.11. Аналіз -"- -"- 34,3 34,3 Науково-дослідний динаміки показників економічний ефективності інститут
використання паливно- Мінекономіки енергетичних ресурсів
в економіці та її
окремих енергоємних
галузях та розроблення
пропозицій щодо їх
поліпшення
2.5.01.13. Розроблення -"- 2002 65,9 30,9 Інститут аграрної принципів та критеріїв економіки
забезпечення Української продовольчої безпеки академії аграрних країни наук
2.5.01.14. Науково- -"- 2001 11,5 11,5 Науково-дослідний методичне забезпечення економічний розроблення та виконання інститут
Комплексної програми Мінекономіки розвитку внутрішнього
ринку
2.5.01.15. Дослідження Держ- 2002 95 Український вимог нормативних стан- науково-дослідний документів, оптимізація дарт інститут
та актуалізація переліку стандартизації, продукції, що підлягає сертифікації та підтвердженню відповід- інформатики ності у законодавчо- Держстандарту регульованій сфері
2.5.01.16. Розроблення -"- -"- 80 ТК 44. Технічний та запровадження комітет з стандар- європейської системи тизації "Зварю- оцінювання зварювальних вання та спорід- матеріалів та технологій нені процеси" Національної академії наук
2.02.1. Розроблення -"- -"- 80 Державний науково- державних стандартів дослідний інститут України (ISO 19011) метрології "Настанови щодо вимірювальних і здійснення аудиту систем управляючих систем управління якістю та/чи Держстандарту навколишнім
середовищем",
організаційно-методичних
документів з управління
якістю
2.02.2. Дослідження Мінеко- 2003 75 Науково-дослідний стану науково- номіки економічний технологічної та інститут
інноваційної діяльності Мінекономіки і трансферу технологій
на основі комерціаліза-
ції створеної в Україні
інтелектуальної
продукції
2.02.3. Розроблення -"- -"- 70 -"-
прогнозу економічного і
соціального розвитку
України на
середньостроковий період
(оптимістичний і
песимістичний варіанти)
і підготовка пропозицій
щодо його використання
під час розроблення
Урядом "Програми
діяльності Кабінету
Міністрів України"
2.02.4. Розроблення -"- -"- 62 -"-
шляхів підвищення
ефективності функціону-
вання спеціальних
економічних зон і
територій пріоритетного
розвитку з відповідним
нормативно-правовим
забезпеченням
2.02.5. Дослідження Мінеко- 2003 70 Науково-дослідний розвитку в Україні номіки економічний транскордонного інститут
співробітництва та Мінекономіки вироблення підходів до
розроблення регіональних
програм ТКС
2.02.6. Дослідження -"- -"- 70 -"-
проблем енергетичної
безпеки України та
розроблення напрямів
формування ринку
паливно-енергетичних
ресурсів на
перспективний період
2.02.7. Визнання -"- 2002 50 Державний інформа- ринкового статусу ційно-аналітичний країни в контексті центр моніторингу антидемпінгових зовнішніх товарних розслідувань: Україна ринків
"Держзовнішінформ"
2.02.8. Аналіз -"- -"- 93,6 Науково-дослідний кон'юнктури, короткост- економічний рокове прогнозування та інститут
рекомендації щодо Мінекономіки державної регуляторної
політики розвитку
основних товарних ринків
2.02.9. Економічні -"- -"- 50 -"-
важелі зменшення
розшарування населення
України за доходами
2.02.10. Методичне, -"- -"- 45 Державний науково- програмне та дослідний інститут інформаційно-комп'ютерне інформатизації та забезпечення створення моделювання системи моніторингу економіки
фундаментальних та
прикладних досліджень
2.02.11. Розроблення та -"- 2003 100 Навчально-науковий впровадження комплекс "Інститут інформаційно-експертної прикладного системи технологічного системного передбачення в аналізу"
інноваційній діяльності
2.02.12. Розроблення та Націо- 2002 30 Інститут
апробація концепції і нальна соціології програми моніторингових акаде- Національної соціологічних досліджень мія академії наук громадської думки щодо наук
актуальних проблем
суспільно-політичного
розвитку України,
рейтингів політичних
діячів, партій,
громадських організацій
2.02.15. Дослідження Націо- 2002 90 Інститут
впливу кампанії по нальна соціології виборах до Верховної акаде- Національної Ради України на мія академії наук політичні настрої та наук
очікування громадян
України
2.02.16. Вивчення -"- -"- 90 -"-
ставлення громадян
України до новітніх
соціально-економічних,
політичних і етнокуль-
турних процесів в
Україні та проблем
регіонального розвитку
2.02.17. Дослідження -"- -"- 90 -"-
стану, спрямованості і
тенденцій розвитку
громадської думки щодо
актуальних проблем
суспільно-політичного
життя України, рейтингів
політичних діячів,
партій, громадських
організацій за
підсумками 2002 року
2.02.18. Аналіз рівня Мін- -"- 60 Науково-дослідний життя населення в праці інститут праці і регіонах України зайнятості населення Мінпраці та Національної академії наук
2.02.19. Вивчення -"- -"- 40 -"-
питання щодо отримання
доходів населення за
рахунок земельних часток
(паїв) і майнових паїв
та здачі їх в оренду
2.02.20. Підготовка -"- -"- 50 -"-
методичних рекомендацій
щодо економічно
обгрунтованих критеріїв
визначення особистого
підсобного господарства
як такого, що має
приносити дохід
малозабезпеченим сім'ям,
що звертаються за
призначенням державної
соціальної допомоги
2.02.21. Рівень -"- -"- 70 Рада по вивченню споживання і майнові продуктивних сил характеристики Національної середнього класу академії наук
2.02.22. Методологічні -"- -"- 80 -"-
підходи до визначення
рівня бідності у
регіонах
2.02.23. Методологія та МОН 2003 50 Київський
методика формування національний іміджу України в університет сучасному світі: імені Тараса соціально-психологічні Шевченка
аспекти
2.02.24. Психосоціальні МОН 2003 60 Інститут соціаль- чинники адаптації ної та політичної молодої людини до психології навчання у вузі та Академії
майбутньої професії педагогічних наук
2.02.25. Соціологічне -"- -"- 70 Український дослідження особливостей інститут
взаємодії української та науково-технічної світової наукової та економічної спільноти на сучасному інформації етапі МОН
2.02.26. Дослідження -"- -"- 60 Інститут
соціальних настанов соціальної та молоді щодо здорового політичної способу життя психології Академії
педагогічних наук
2.02.27. Розроблення -"- -"- 60 Інститут
методології та методики дефектології виявлення і педагогічної Академії
підтримки обдарованих педагогічних дітей-інвалідів наук
2.02.28. Розроблення Держ- 2004 45 Український та науково-технічне стан- інститут якості обгрунтування проектів дарт Держстандарту, нормативно-правових Українське актів, навчальних відділення програм, методичних Всесвітньої матеріалів та започатку- лабораторії вання навчання аудиторів
і менеджерів системи
стандартів ХАССП
(аналізу ризиків та
контролю критичних
точок) для виробництва
продуктів харчування
Збереження навколишнього середовища (довкілля)
та сталий розвиток
3.1.96.62. Розроблення Мін- 2005 150 63,4 Український технології і обладнання палив- науковий центр для переробки і енерго "Харківський кондиціонування фізико-технічний високоактивних відходів інститут"
АЕС і відпрацьованого МОН
палива реакторів РБМК
3.1.99.2. Розроблення МОН 2001 60 60 Інститут колоїдної комплексної технології хімії та хімії глибокого очищення води Національної міських стічних вод академії наук
3.1.00.1. Кількісна -"- -"- 30 30 Український оцінка надходження, науково-дослідний розподілу та гідрометеороло- трансформації гумусових гічний інститут речовин у водосховищах Мінекоресурсів дніпровського каскаду
для прогнозування їх
впливу на якість водних
екосистем та
вдосконалення методик
водопідготовки
3.1.00.3. Розроблення і МОН 2001 19,75 19,75 Науково-дослідний впровадження системи інститут лазерної моніторингу та керування техніки і
поведінкою реакційних технології процесів підвищеної Національного екологічної небезпеки на технічного підприємствах хімічної університету "КПІ" промисловості України МОН
3.1.00.6. Технологія -"- -"- 25 25 Дочірнє
селективного вилучення підприємство газів-забруднювачів "Екосенсор" повітря зон підприємств Національної на базі напівпровідни- академії наук кового методу
3.1.00.7. Технологія -"- -"- 25 25 Національний експрес-моніторингу науково-дослідний робочого середовища та центр оборонних оцінки психофізіоло- технологій і гічного стану воєнної безпеки людини-оператора на
основі використання
адсорбційно-напівпро-
відникових сенсорів
3.1.01.1. Створення -"- 2002 60 45 Київський
системи пожежного національний запобігання та університет радіаційного контролю імені Тараса лісових масивів Шевченка
Чорнобильської зони
відчуження
3.1.01.2. Розроблення та -"- 2003 65 45 Центр екологічних впровадження комплексної досліджень технології очистки Національного стічних вод, що містять університету емульговані "Києво-Могилянська нафтопродукти та жири академія"
3.1.01.4. Розроблення Мін- 2002 100 25 Національний новітніх засобів палив- технічний
автоматизованого енерго університет контролю та діагностики "КПІ"
екологічно небезпечних МОН
енергоємних об'єктів
3.1.01.5. Розв'язання -"- -"- 70 35 Державний науково- еколого-гідрологічних дослідний, проблем, які виникають проектно-конструк- внаслідок закриття торський і гірничодобувних проектний інститут підприємств, шахт і вугільної
розрізів промисловості
3.1.01.6. Розроблення Мін- -"- 80 50 Кривбаспроект новітніх методів пром- Мінпромполітики раціонального полі-
використання та охорони тики
надр, ліквідації
та консервації
гірничодобувних об'єктів
3.1.01.7. Створення МОН 2003 65 45 Інститут
промислової установки і біоколоїдної хімії технології біологічного Національної окислення сульфідів, які академії наук містяться в концентратах
Мужіївського
золоторудного родовища
3.101.8. Екологічно -"- -"- 80 45 Інноваційний безпечні фотоелектро- центр
хімічні системи Національної перетворення та академії наук накопичення енергії
3.1.01.9. Універсальна -"- 2002 60 60 ТОВ "Біоланта" біотехнологія очистки
маталовмісних стоків
мікробними ситрофними
асоціаціями з
регульованим
метаболізмом
3.02.1. Дослідження МНС 2003 60 Науково-технічний розподілу, форм центр
знаходження та міграції "Радіозоль" радіонуклідів у донних
грунтах водойми-
охолоджувача
Чорнобильської АЕС
Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування
найпоширеніших захворювань
4.2.99.13. Електро- МОЗ 2002 25 Державне науково- стимулятор з синхронною виробниче
поверхневою і підприємство внутрішньою лазерною "НДІ побутової низькотемпературною радіоелектронної терапією для лікування апаратури", простатиту м. Львів
4.2.99.16. Розроблення -"- -"- 29,1 Науково-виробниче та створення рефрижера- підприємство торної центрифуги для "Дніпро-МТО" розділення продуктів
крові
4.2.00.2. Екстракорпо- МОН 2001 26,5 26,5 Інститут серцево- ральні технології в судинної хірургії хірургії і інтенсивній Академії медичних терапії наук
4.2.00.3. Розроблення -"- -"- 30 30 Науково-виробниче нових біологічно підприємство активних харчових "КРІАС"
домішок антиоксидантної
дії та готових форм на
їх основі
4.2.00.4. Розроблення -"- -"- 20 20 Український технології виробництва науково-дослідний і випробування нового інститут
препарату - травматології та біологічного замінника ортопедії
синовіальної рідини МОЗ
4.2.00.6. Розроблення МОЗ 2003 70 Національний та впровадження в медичний
практику штучних зубів університет імені на композитній основі О.О. Богомольця
4.2.00.7. Впровадження МОЗ 2003 60 Українська в медичну практику фармацевтична нового кардіопротектор- академія
ного препарату -
елагової кислоти
4.2.00.8. Обгрунтування -"- 2002 56 ДП "Харківський засобів професійної науково-дослідний безпеки та охорони інститут гігієни здоров'я при впровад- праці та
женні прогресивних профзахворювань" інформаційних технологій
з використанням відео-
дисплейних терміналів
4.2.00.9. Розроблення МОН 2001 30 30 Українська методів тотального наукова
ендопротезування асоціація
кульшового суглоба з
цементною імплантацією
компонентів
4.2.00.10. Розроблення -"- -"- 15 15 ТОВ
технології здобування "Сигма-Південь" бурштинової та
глутарової кислоти та
їх препаратів на основі
натуральних компонентів
та проведення науково-
клінічних досліджень у
різноманітних галузях
медичної практики
4.2.01.1. Створення -"- 2003 58,75 33,75 Інститут
оригінального ліпосома- фізіології льного кардіопротектора Національної "Ліпофлавін" для академії наук лікування гострого
інфаркту міокарда
4.2.01.2. Розроблення -"- -"- 57,5 37,5 Інститут
нормативно-технічної мікробіології документації та прове- та вірусології дення її виробничого Національної відпрацювання, дослід- академії наук ження носійства стафі-
локока в клініках та
впровадження в практику
принципово нової системи
діагностики стафілоко-
кової інфекції
4.2.01.3. Запровадження -"- -"- 62,5 37,5 -"-
молекулярно-генетичних
методів детектування
комерційних штамів
молочнокислих бактерій-
продуцентів біологічно-
активних речовин
4.2.01.4. Створення та -"- -"- 70 37,5 Київський науково- розроблення способів дослідний інститут використання нового отоларингології пробіотичного препарату Академії медичних для отоларингології наук
4.2.01.5. Створення -"- 2002 30 30 Науково-виробнича програмованого фірма
вакуум-дренувального "ТехМедЕкол" пристрою для місцевого
лікування хворих з
гнійно-некротичними
ранами
4.2.01.6. Розроблення МОН 2002 41,9 Український методу проти рецидивної науково-дослідний терапії хворих на опійні інститут клінічної наркоманії на основі та експеримента- блокаторів опіатних льної неврології рецепторів пролонгованої та психіатрії дії Академії медичних наук
4.2.01.7. Розроблення МОЗ -"- 70 Інститут
та доклінічне вивчення геронтології фармакологічної активно- Академії
сті та нешкідливості медичних наук нового лікарського
засобу корекції
негативних наслідків
тривалої дії на організм
радіаційних та хімічних
факторів
4.2.01.8. Удосконалення -"- 2003 40 Київський науково- діагностики злоякісних дослідний інститут пухлин ЛОР-органів у отоларингології дітей Академії медичних наук
4.2.01.9. Розроблення, -"- 2002 40 -"-
виробництво та
впровадження нових форм
препаратів алергенів для
неінвазивного лікування
алергійних захворювань
дихальних шляхів
4.2.01.10. Використання МОН 2003 85 63,75 Інститут
нового вітчизняного експериментальної препарату бластен в патології, схемах комплексного онкології та лікування онкологічних радіобіології хворих імені Р.Кавецького Національної академії наук
4.2.01.11. Розроблення -"- -"- 90 70 Інститут
нової технології та нейрохірургії засобів хірургічних Академії
втручань при патологіях медичних наук глибинних структур
головного мозку з
програмованим
навігаційним керуванням
хірургічним інструментом
4.2.01.12. Розроблення -"- 2002 105 105 ЗАТ
та впровадження у "Інтерветмед" виробництво препарату
інсулін середньопролон-
гованої дії
4.2.01.13. Розроблення -"- 2003 75 55 Науково-виробнича та впровадження в серій- фірма "Арко" не виробництво малогаба-
ритного автоматизованого
мікротомакріостата для
отримання свіжозамороже-
них зрізів біологічних
тканин
4.2.01.14. Розроблення МОН 2003 80 60 Науково-виробниче технологій та програмно- підприємство технічних засобів для "Інтермаг" телемедичної консульта- 70 30 Науково-дослідний ційної служби України, лабораторний центр медичної освіти і науки Національного медичного
університету
4.2.01.15. Розроблення Мін- 2002 65 40 "Львів-
іонного лазера для пром- електронікс" цілей медицини полі-
тики
4.2.01.16. Корекція МОН -"- 45 45 Інститут
метаболічних та струк- біохімії
турно-функціональних
порушень стромально-
гемопоетичного
комплексу при лейкозі
4.2.01.17. Розроблення -"- 2003 60 33,75 Інститут
науково-обгрунтованих клітинної
критеріїв оцінки ризику біології та у використанні генетично генетики
модифікованих організмів Національної в Україні академії наук
4.2.01.18. Розроблення -"- 2002 53,41 53,41 ТОВ науково- технології, технологіч- виробнича фірма ної документації та "Ексітрон" випуск дослідної партії
ефективного препарату
для боротьби з пацюками
та іншими гризунами з
властивостями
антикоагулянту на
основі дифенацину
4.2.01.19. Комплексна -"- 2003 75 45 Інститут педіат- оцінка сучасних методів рії, акушерства і пренатальної діагностики гінекології вродженої і спадкової Академії медичних патології наук
4.2.01.20. Розроблення -"- 2002 45 45 Інститут біохімії нового лікарського Національної засобу ненаркотичного академії наук типу для патогенетичного
лікування наркоманії та
проведення його доклі-
нічного випробування
4.02.1. Удосконалення МОЗ 2004 67 Київська медична діагностики, лікування академія
і профілактики бронхіа- післядипломної льної астми у дітей освіти імені груп ризику П.Л. Шупика
4.02.2. Розроблення та -"- -"- 56 Національний клініко-експериментальне медичний
обгрунтування застосува- університет ння компресійних імені
анастомозів в біліарній О.О. Богомольця хірургії
4.02.3. Розроблення -"- -"- 50 Національна нових методів лікування фармацевтична запальних гінекологічних академія
захворювань на основі
використання нового
лікарського засобу
"Ліолів"
4.02.4. Розроблення, МОЗ 2004 50 Національна фармакологічне і фармацевтична клінічне вивчення нового академія
венотропного препарату
на основі плодів каштану
кінського
4.02.5. Створення -"- -"- 50 -"-
лікарських препаратів
для лікування хронічного
простатиту та аденоми
передміхурової залози
4.02.6. Створення -"- -"- 32 Українська лікарських біопрепаратів медична
"Панкреолат", "Нефропат" стоматологічна (тваринного походження) академія
та організація їх
промислового виробництва
4.02.7. Розроблення -"- -"- 28 Івано-Франківська препарату на основі державна медична топінамбуру в поєднанні академія
з Bifidum coli для
лікування цукрового
діабету і дисбактеріозу
4.02.8. Розроблення Мін- 2003 100 Галицька науково- базової моделі газового пром- промислова група, лазера для медичних полі- м. Львів
фізіотерапевтичних тики
систем
Нові комп'ютерні засоби та технології
інформатизації суспільства
5.7.96.198. Розроблення Мін- 2001 3,7 3,7 ДП "НДІ" Оріон", технологій виготовлення пром- м. Київ, Київський ресурсозберігаючих полі- національний радіаційностійких тики університет імені люмінесцентних Тараса Шевченка індикаторних елементів
на основі пористого
кремнію для систем
відображення інформації
5.7.99.12. Розроблення МОН -"- 40 40 Національний та впровадження технічний
керованих поляризаційно- університет інваріантних приймально- "КПІ"
передавальних антенних МОН
систем для багатофунк-
ціональних мобільних
терміналів супутникових
інформаційних систем
нового покоління
5.7.99.18. Розроблення Мін- -"- 30 30 Науково-дослідний розгорнутої класифікації пром- інститут
споживачів радіонавіга- полі- "Квант-Навігація", ційного забезпечення на тики м. Київ
галузевому та регіона-
льному рівні на базі
діючих та перспективних
систем
5.7.00.4. Розроблення МОН 2001 25 25 Національний програмно-апаратного технічний
обладнання регіональної університет криміналістичної лабора- "КПІ"
торії для трасологічних МОН
досліджень
5.7.00.5. Система -"- -"- 10 10 Український загальнодержавних та інститут
регіональних проблем науково-
науково-технологічного технічної та розвитку, екологічної економічної безпеки та інформації етноконфліктів
5.7.00.6. Створення -"- -"- 40 40 -"-
системи державного
регулювання введення
об'єктів інтелектуальної
власності в господарчий
обіг України
5.7.00.7. Багаторівнева -"- -"- 40 40 -"-
система доступу
користувачів до
інформаційних ресурсів
через глобальні
міжнародні мережі
5.7.00.8. Створення та -"- -"- 20 20 ЗАТ "Технофіз" забезпечення масового
випуску смарт-карт з
великим обсягом пам'яті
5.7.00.9. Розроблення -"- -"- 17,5 17,5 КБ "Домен" при волоконно-оптичних одно- Сімферопо- модових широкополосних льському
розгалужувачів для державному інформаційно- університеті телекомунікаційних мереж
5.7.00.10. Створення Мін- 2002 60 20 Науково-
контрольно-вимірювальних пром- технологічний постів для визначення полі- центр приладо- радіоактивного тики будування, забруднення металів м. Київ
та металовиробів
5.7.00.11. Розроблення -"- -"- 50 Науково-дослідний та впровадження нового інститут безпеки класу засобів захисту праці і екології в людини від ураження гірничорудній і електричним струмом при металургійній аварійних режимах в промисловості, контактні мережі м. Кривий Ріг епектровозної відкатки
промислових підприємств
5.7.00.12. Розроблення -"- -"- 70 30,428 НДІ "Вектор", та освоєння виробництва м. Київ
технічних засобів
захисту комп'ютерної
інформації
5.7.01.2. Розроблення Держбуд 2002 30 Український наукових засад для державний
створення технології інститут скла виробництва конкуренто-
спроможних світловодів
для ліній зв'язку
приладобудування,
медичних цілей
5.7.01.3. Розроблення і МОН 2003 55 30 Український впровадження системи інститут
оцінки інтелектуальної науково-технічної власності в Україні та економічної інформації
5.7.01.4. Розроблення -"- -"- 62,5 42,5 -"-
системи моніторингу
першоджерел науково-
технічної інформації та
механізму формування та
використання систем
електронних інформацій-
них ресурсів
5.7.01.5. Конституційно- Мін'юст 2005 100 Науково-дослідний правовий статус органів інститут держав- державної влади та ного будівництва проблеми державно- та місцевого правової конфліктології самоврядування Академії правових наук
5.7.01.6. Проблеми -"- 2004 100 Науково-дослідний формування, організації інститут
та функціонування приватного права і промислово-фінансових підприємництва груп в сфері Академії правових підприємницької наук
діяльності
5.7.01.7. Розроблення МОН 2003 50 26 Донецький
засобів проектування державний інститут електронних підручників проблем штучного інтелекту
Національної академії наук
5.7.01.8. Розроблення -"- -"- 60 37,5 Інститут
програмно-апаратного кібернетики комплексу арифметики Національної надвеликих чисел академії наук для систем захисту
інформації
5.7.01.9. Розроблення та Мінеко- 2002 53,3 33 Державний науково- впровадження програмно- номіки дослідний інститут технологічних засобів інформатизації та захисту соціально- моделювання економічної інформації в економіки
комп'ютерних мережах
5.7.01.10. Розроблення МОН 2003 70 50 Інститут
і дослідження нової кібернетики інформаційної технології Національної синтезу акустичних академії наук процесів
5.7.01.11. Створення МОН 2003 75 55 Український бази даних вітчизняних центр
інновацій і забезпечення трансферу
її функціонування в технологій Міжнародному банку
технологій та ділових
можливостей
5.7.01.12. Створення -"- -"- 35 12,5 Національний автоматизованої системи авіаційний діагностики техногенно університет небезпечних об'єктів
5.7.01.13. Розроблення -"- 2002 30 30 Державний
комплекту дисперсійних науково-дослідний ліній затримки на центр "Фонон" поверхневих акустичних
хвилях для спектрального
аналізу радіочастотних
сигналів
5.7.01.14. Створення і -"- 2003 80,5 67,95 Київський
впровадження системи державний центр інформаційного забезпе- науково-технічної чення органів влади і економічної матеріалами з питань інформації науки, інноваційно-
інвестиційної діяльності
і нових технологій
5.02.1. Розроблення НКАУ -"- 75 Інститут
інформаційних технологій космічних
для обробки аерокос- досліджень мічної інформації в Національної інтересах вирішення академії наук прикладних народногос- та НКАУ
подарських завдань
5.02.2. Розроблення -"- -"- 75 Морський
нових методик тематичної гідрофізичний обробки космічної інститут
інформації для дослід- Національної ження морів та океанів академії наук
5.02.3. Розроблення -"- -"- 75 Центр радіофізич- нових методик для ного зондування дистанційного зондування Землі імені Землі радіофізичними А.І. Калмикова методами Національної академії наук та НКАУ
5.02.4. Розроблення -"- -"- 75 Центр
нових методик тематичної аерокосмічних обробки аерокосмічної досліджень Землі інформації для Інституту
дослідження суходолу геологічних наук Національної академії наук
5.02.5. Розроблення Мін- -"- 70 Транспортна системи прогнозування транс академія
критичних ситуацій руху
транспорту на основі
інформаційно-високих
технологій
5.02.6. Розроблення Мінеко- 2002 40 ТОВ "Софт
прикладного програмного номіки Плюс 2000" забезпечення для
створення інформаційно-
аналітичної системи
"Оформлення, реєстрація
та облік ліцензій на
право здійснення
експорту та імпорту
спирту, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів"
5.02.7. Модернізація -"- -"- 20 -"-
системи інформаційно-
аналітичної підтримки
діяльності співробіт-
ників управлінь
Мінекономіки "Реєстрація
та облік суб'єктів
зовнішньоекономічної
діяльності, що мають
сумнівну ділову
репутацію та допустили
порушення чинного
законодавства"
5.02.8. Створення ряду Мін- 2003 100 Інститут
інтелектуальних пром- кібернетики електронно-механічних полі- Національної замків із звуковим тики академії наук повідомленням службової
інформації
5.02.9. Розроблення та -"- -"- 10 Державне
впровадження програмно- підприємство технічного комплексу для "Папірприлад", контролю основних метро- м. Київ
логічних характеристик
кольору матеріалів
5.02.10. Дослідження та МОН -"- 60 Національний розроблення високоточних авіаційний дистанційних методів університет вимірювання параметрів
складних поверхонь в
3-вимірному просторі
5.02.11. Розроблення -"- -"- 60 НВП "Карат" базової конструкції та
виготовлення діючого
прототипу твердотільного
мікрочіпового лазера з
пасивною модуляцією
добротності
5.02.12. Розроблення -"- -"- 50 Національний методів і засобів авіаційний віртуального виробництва університет на базі CALS та Rapid
Prototyping технологій
Новітні технології та ресурсозберігаючі
технології в енергетиці, промисловості та
агропромисловому комплексі
6.3.00.1. Розроблення Мін- 2003 25 14,1 Український наукових основ захисту агро- науково-дослідний організму тварин і полі- інститут сільсько- людини від комбінованої тики господарської дії радіонуклідів і радіології важких металів Мінагрополітики
6.3.00.2. Розроблення МОН 2001 13 13 Український інформаційно-аналітичної інститут
системи обліку досліджень землевласників, навколишнього землекористувачів і середовища і підтримки земельного ресурсів
оподаткування в Україні
6.3.00.3. Створення -"- -"- 19,5 19,5 Науково-виробниче автоматизованої системи підприємство підтримки рішень "Тезіс" (ЗАТ побудови оптимальної "Агроукраїна") структури виробництва на
техногенно забруднених
сільгоспугіддях
6.3.00.4. Розроблення -"- -"- 18,75 18,75 Науково-виробниче інформаційно-аналітичної підприємство системи аналізу "Фотон" (Науково- еродованості грунтів, виробниче
прогнозу його розвитку підприємство на перспективу та "Джет")
формування пропозицій
щодо запобігання
кризовим явищам
6.3.00.5. Розроблення і -"- -"- 28,17 28,17 Національний впровадження нової медичний
технології виготовлення університет продуктів харчування з імені
речовинами, що виводять О.О. Богомольця радіонукліди, солі
важких металів, нітрити
та нітрати з організму
людини
6.3.00.6. Розроблення та -"- -"- 22 22 Дочірне
виготовлення дослідно- підприємство промислового зразка "Науково-вироб- обладнання для підго- ничий центр товки до довготривалого Національної зберігання рідинних академії наук продуктів харчування за "Елхім"
допомогою комплексного
впливу широкого спектру
фізичних коливань
6.3.00.7. Розроблення Мін- 2003 29 8,6 Інститут
системи застосування агропо- сільськогос- біопрепаратів літики подарської комплексної дії як мікробіології основи сталого розвитку Української сільськогосподарського академії
виробництва в умовах аграрних наук обмеженого
ресурсозабезпечення
6.3.00.8. Адаптація до -"- -"- 25 7,9 Український умов Лісостепової зони науково-дослідний України системи інститут по аграрного менеджменту прогнозуванню та агроекофільної випробуванню технології керованого техніки і
землеробства під час технологій для вирощування основних сільськогосподар- культур та впровадження ського виробництва її в господарствах Мінагрополітики Київщини
6.3.00.9. Розроблення Мін- 2003 40 11,9 Інститут м'ясного автоматизованої системи агропо- скотарства управління м'ясним літики Української скотарством "Орсек" на академії аграрних основі використання наук
персональних комп'ютерів
6.3.00.10. Розроблення Мін- 2001 39,2 39,2 Міжгалузевий та впровадження пром- науково-дослідний електричних обігрівачів полі- інститут проблем для молодняка тики механіки "Ритм", у тваринництві м. Київ
6.3.00.11. Розроблення МОН -"- 29,465 29,465 Кіровоградський конструкції нової державний
зернотукової сівалки технічний
ЗС-4,2 та технологічного університет оснащення для її ого виробництва серійного виробництва
6.3.00.12. Розроблення, -"- 2002 20 20 Національний випробування та сертифі- технічний
кація ефективних, університет "КПІ" енергозберігаючих МОН
установок для пастери-
зації молока, інших
молочних, м'ясних,
фруктових та овочевих
продуктів за допомогою
ВЧ та НВЧ струмів
6.3.00.13. Розроблення Мін- 2003 50 12,7 Інститут
обладнання для збері- агро- тваринництва гання біоматеріалів полі- Української КНХ-130-20 (кріогенний тики академії аграрних банк) наук
6.3.01.1. Створення МОН -"- 62,5 37,5 ТОВ Науково- дослідно-промислової виробнича фірма технології виробництва "Мікотон"
вітчизняного біопести-
циду "Мікоплант"
6.3.01.2. Розроблення та -"- 2002 53,75 33,75 ДКТБ Інституту впровадження пересувного механізації та обладнання для обробки електрифікації вороху насінників трав сільського для реформованих господарства сільськогосподарських Української підприємств академії аграрних наук
6.3.01.3. Розроблення та -"- -"- 65 30 АТЗТ Інститут впровадження литих "Хімпроект" ПВХ-композицій з метою
виготовлення виробів для
потреб сільськогосподар-
ських та харчових
галузей промисловості
6.3.01.4. Розроблення та МОН 2002 55 37,763 Інженерно- освоєння виробництва технологічний пастоподібних форм інститут
бактеріальних препаратів "Біотехніка" для захисту рослин
6.3.01.5. Виготовлення Мін- 2003 50 14,3 Інститут фізіології дослідного зразка агро- рослин і генетики польового азотоміру полі- Національної тики академії наук
6.3.01.6. Розроблення -"- -"- 50 15,6 Інститут гідротех- інформаційно- ніки і меліорації дорадчої системи Української реалізації точного академії аграрних землеробства на зрошува- наук
них землях України
6.3.01.7. Розроблення -"- -"- 35 9,7 Українська науково- системи запобігання дослідна станція занесенню та захисту карантину рослин рослин від небезпечного Української шкідника роду Diabrotica академії аграрних vigifera наук
6.3.01.9. Розроблення -"- -"- 35 11,3 Науково-технічний методики оперативної центр "Космознімок" оцінки стану сільсько-
господарських культур
на прогнозування їх
врожайності із
застосуванням
аерокосмічних засобів
6.3.01.10. Науково- -"- -"- 26 7,5 Центр випробу- виробнича перевірка вальної техніки "ЕМ-технології"
6.3.01.11. Зниження -"- -"- 26 10,2 Уманська
енергозатратності сільськогоспо- технологій при дарська академія вирощуванні цукрових Мінагрополітики буряків і кукурудзи
6.3.01.12. Доопрацювання -"- -"- 25 16,3 Державний
технології виготовлення науково-дослідний та організація промисло- проектно-конструк- вого виробництва торський інститут концентратів харчових "Консервпром- амінокислот без феніла- комплекс"
ланіну та консервованих Мінагрополітики продуктів на їх основі
для дітей різних вікових
груп, які хворіють на
фенілкетонурію
6.3.01.13. Створення -"- -"- 50 24,6 -"-
модульного виробництва
продуктів дитячого
харчування лікувально-
профілактичного
призначення з
використанням гнучких
переналагоджувальних
технологічних схем
6.3.01.14. Створення МОН 2002 25 25 Всеукраїнський ранньостиглих гібридів науковий інститут соняшника, пристосованих селекції
до умов вирощування в
північних регіонах
України
6.4.96.146. Розроблення, Мін- 2001 7,6 7,6 Інститут
створення і організація пром- транспортних безвідходного полі- систем і техно- виробництва з тики логій "Трансмаг" орієнтацією на власну Національної сировинну базу академії наук, електрохімічних джерел м. Дніпропетровськ струму (акумуляторів для
транспортних засобів)
6.4.97.245. Дослідження -"- 2002 54,7 54,7 Науково-інженерний і розроблення центр "Патон- конкурентоспроможних Азовмаш" Інституту технологій, обладнання і електрозварювання матеріалів для Національної автоматичного зварювання академії наук під флюсом метало-
конструкцій відповідаль-
ного призначення та їх
промислове впровадження
6.4.99.12. Розроблення -"- 2001 21,4 21,4 Український електронно-променевої науково-дослідний ливарної установки інститут силової потужністю 300 кВт електроніки "Перетворювач", м. Запоріжжя
6.4.99.13. Дослідження, -"- 2003 176 25,84 Український створення та впровад- науково-дослідний ження у виробництво інститут технології потужного квантового суднового
генератора з діодним машинобудування, накачуванням для потуж- м. Миколаїв ного лазера для термо-
зміцнення та зварювання
6.4.99.14. Модернізація -"- 2002 50 Державний трубний устаткування, інститут,
розроблення та освоєння м. Дніпропетровськ технологій вітчизняного
виробництва імпорто-
замінних видів трубної
продукції
6.4.99.15. Створення на -"- -"- 80 ВАТ "Криворізький основі новітніх науково-дослідний технологій та впровад- інститут рудного ження у виробництво машинобудування", уніфікованого м. Кривий Ріг електрогідравлічного
прохідницького комплексу
у складі установки
бурильної УБШ 234 та
машини навантажувальної
МПКТ-М для потреб
паливно-енергетичного
комплексу
6.4.99.17. Розроблення Мін- 2002 41 9 Науково-дослідний радіофізичного комплексу пром- інститут нових для дистанційного полі- фізичних та виявлення та контролю тики прикладних проблем, динаміки нафтових м. Київ
забруднень морської
поверхні
6.4.99.18. Підвищення -"- -"- 32 29,7 Науково-дослідний технологічних можливос- технологічний тей і експлуатаційних інститут
характеристик сонячних приладобудування, батарей космічних апара- м. Харків
тів з терміном активного
існування 7-10 років
6.4.99.20. Розроблення -"- 2001 38 38 НТК "Імпульс", та впровадження м. Київ
пристроїв захисту
персоналу під час роботи
на зварювальних апаратах
6.4.99.22. Розроблення -"- 2003 145 16,59 Український та впровадження у науково-дослідний виробництво нових інститут
ресурсо- і вибухозахисного та енергозберігаючих рудничного конкурентоспроможних електрооблад- високовольтних нання,
комутаційних апаратів м. Донецьк для підприємств
вугільної і
гірничорудної
промисловості
6.4.99.23. Розроблення -"- 2002 82 56 Науково-виробнича та впровадження у корпорація виробництво "Київський інститут автоматизованої автоматики" енергозберігаючої
системи керування
технологіями з
регульованими
навантаженнями
6.4.00.1. Нова МОН 2001 25 25 Інститут загальної екологічно чиста, та неорганічної енергозберігаюча хімії імені технологія захисту В.І. Вернадського виробів із сталей, Національної чавуну, кольорових та академії наук титанових сплавів від
високотемпературної
корозії під час їх
термічної обробки для
верстатобудування,
металургії,
сільськогосподарського
машинобудування
6.4.00.2. Розроблення, -"- -"- 25 25 Відділення цільової створення та впровад- підготовки ження дослідних зразків, Національного підготовка до серійного технічного виробництва технічних і університету "КПІ" програмних засобів МОН
підвищення адаптивності
та надійності систем
контролю і управління
електроенергетичних
систем
6.4.00.3. Розроблення МОН 2001 20 20 СКТБ систем ке- засобу керування рування Інституту хвильовою фільтрацією прикладної мате- газу з крайової частини матики і механіки вугільного пласта на Національної великих глибинах академії наук
6.4.00.4. Розроблення -"- -"- 24,05 24,05 Національний дослідно- технічний
експериментального університет "КПІ" зразка насоса для МОН
багатофазних сумішей
нафти
6.4.00.5. Технології -"- -"- 25 25 Науково-дослідний виробництва будівельних інститут буді- матеріалів і виробів для вельних матеріалів реконструкції житлових і виробів
будинків перших масових Корпорації серій "Укрбудматеріали"
6.4.00.6. Розроблення та -"- -"- 20 20 Львівський впровадження технології державний науково- виробництва теплоізоля- проектний інститут ційних матеріалів будівельних низькотемпературного матеріалів спучування на основі (ЛьвівбудмНДІ- кремнеземистої сировини проект) корпорації і відходів родовищ і "Укрбудматеріали" підприємств західних
областей України
6.4.00.7. Розроблення -"- 2002 73,75 33,75 Інститут
нової високоефективної гідромеханіки гідродинамічної Національної технології різання академії наук композитних матеріалів
6.4.00.12. Техніко- -"- 2001 26 26 Інститут технічної економічні дослідження теплофізики можливості модернізації Національної і продовження терміну академії наук експлуатації діючих
енергоблоків АЕС
6.4.00.13. Розроблення -"- -"- 30 30 Український наукових і технологічних державний хіміко- основ виробництва технологічний високоенергоємних університет літій-полімерних
акумуляторів
6.4.00.14. Розроблення -"- -"- 25 25 АТЗТ "Науково- та освоєння виробництва виробниче
установок УД-1М об'єднання продуктивністю не менш "Хаймек",
як 30 куб. метрів на м. Донецьк годину для приготування
бурових розчинів із
глинопорошків і
відновлення їх почат-
кових в'язкопластичних
властивостей
6.4.00.15. Розроблення МОН 2001 25 25 Інститут чорної екологічно чистого металургії імені процесу видалення З.І. Некрасова окалини з поверхні Національної смугового та листового академії наук прокату низькотемпера-
турною плазмою
6.4.00.16. Розроблення Мін- 2003 70 8 -"-
технологічного процесу пром-
очистки поверхні сталі полі-
від окалини оксидної тики
плівки і забруднень
низькотемпературною
плазмою
6.4.00.17. Розроблення -"- 2001 8,3 8,3 Державний науково- та освоєння виробництва дослідний і термостійких гум з конструкторсько- підвищеними електроізо- технологічний ляційними впастивостями інститут "ДІНТЕМ", на основі силоксанових м. Дніпропетровськ каучуків для виробів
спеціального призначення
6.4.00.18. Розроблення -"- -"- 14,6 14,6 Державне
методів виявлення підприємство потенційно ненадійних "Науково-дослідний компонентів мікро- інститут
електроніки при їх мікроприладів", застосуванні в апаратурі центр
спеціального призначення "Мікроаналітика", м. Київ
6.4.01.1. Розроблення Держ- 2002 30 Державний інститут технічних рішень та буд по проектуванню агрегатної бази для підприємств маневрування домінуючими будівельних видами палива в матеріалів промисловості керамічних "Південдіпробудм", стінових матеріалів з м. Київ
метою стабілізації
виробництва та
скорочення витрат
дефіцитних видів палива
6.4.01.2. Розроблення МОН -"- 55 37,5 Інститут прикладної комплексу математичних математики і моделей та програм для механіки,
удосконалення системи м. Донецьк керування енергоблоками
у змінних режимах роботи
6.4.01.3. Створення -"- 2001 52,5 52,5 СКТБ Морського експериментального гідрофізичного зразка резонансно- інституту
хвильового джерела Національної живлення для обладнання академії наук автономних морських
буйкових станцій
6.4.01.4. Створення -"- 2003 71,505 48,75 АТ "Інститут обладнання та технології промислових ремонту дуговим зварю- технологій" ванням магістральних
трубопроводів під тиском
6.4.01.5. Розроблення МОН 2002 60 30 Український технології виготовлення науково-дослідний вогнезахищених фанерних інститут
плит для вітчизняного механізованої вагонобудування обробки деревини
6.4.01.6. Розроблення -"- 2003 86 52,5 Інститут
каталізаторів для біоорганічної та одержання високоокта- нафтохімії нових компонентів Національної моторного пального академії наук
6.4.01.7. Розроблення Держ- 2002 85 Державне
комп'ютерної системи для ком- підприємство автоматизованої обробки енер- "Міжнародний центр інформації під час го- енергоефективних проведення енергетичних збе- технологій" обстежень установ реже-
бюджетної сфери ння
6.4.01.8. Розроблення -"- 2003 100 Державне науково- методів направленого виробниче
регулювання хімічного підприємство складу води в системах "Енергозбереження" охолодження енергетичних
установок АЕС, ТЕЦ і
ГРЕС для підвищення їх
ефективності (ККД)
шляхом мінімізації
процесів накипоутворення
6.4.01.9. Розроблення Мін- 2002 60 40,46 Державний науково- новітньої конверторної пром- дослідний та технології виробництва полі- проектний інститут середньо- та низько- тики металургійної вуглецевого феромарганцю промисловості "Діпросталь"
6.4.01.10. Розроблення -"- 2003 80 54 Державне
та впровадження у підприємство СКТБ виробництво нових "Металургмаш" енерго- та ресурсозбері- НДПІ "Енергосталь" гаючих промислових
технологій виготовлення
абразивного інструменту
рівня кращих світових
зразків
6.4.01.11. Створення -"- 2002 60 55 Інститут
нової конструкції сухого "Діпрококс" гасіння коксу з камерами
продуктивністю 140-200
тонн на годину
6.4.01.12. Розроблення -"- -"- 60 55 Український для запланованих при науково-дослідний техпереобладнанні інститут
спецметалургії нових "Спецсталь" сортопрокатувальних
станів
6.4.01.13. Розроблення Мін- 2002 40 7,5 Український та впровадження палива з пром- вуглехімічний відходів виробництва для полі- інститут,
енергетичної галузі тики м. Харків
6.4.01.14. Розроблення -"- 2003 80 26,46 Науково-технічний технології запису і комплекс
зчитування інформації з "Імпульс", м. Київ застосуванням
карти-носія
6.4.01.15. Створення Мін- 2002 70 35 Державне
нових технологій палив- підприємство видобутку метану енерго "Центр
вугільних родовищ альтернативних видів палива"
6.4.01.16. Виготовлення Держ- 2003 25 Науково-виробниче з металів платинової буд підприємство групи каталізаторних "Рубін"
сіток та інших виробів
промислово-технічного
призначення
6.4.01.17. Розроблення МОН -"- 75 52,5 Інститут
методу та засобів електрозварювання технічної діагностики імені Є.О. Патона сотових елементів Національної конструкцій на основі академії наук застосування електронної
ширографії
6.4.01.18. Модернізація -"- -"- 83 52,5 Інститут
статорів турбогенера- електродинаміки торів потужністю 200 МВт Національної з водневим охолодженням академії наук
6.4.01.19. Розроблення -"- -"- 60 45 Інноваційний центр дешевої технології "ЕМОКОН"
кремнієвих сонячних
елементів з шарами
пористого кремнію
6.4.01.20. Створення -"- 2002 37,5 37,5 Інститут
технології відновлення електрозварювання соплових апаратів із імені Є.О. Патона теплостійких сталей Національної газотурбінних та парових академії наук установок
6.4.01.21. Розроблення -"- 2003 70 45 Інститут фізики та впровадження нових напівпровідників радіаційно модифікованих Національної датчиків випромінювання академії наук для ядерної енергетики
6.4.01.22. Створення -"- -"- 75 50 Державний науково- технології виробництва дослідний і аміаку з енерговитратами проектний інститут на рівні 4-5 Гкал/тонну хімічних техно- логій "Хімтехно- логія"
6.02.1. Розроблення Мін- -"- 35 УкрНДІ
технології виробництва агро- "Спиртбіопрод" спирту із зерна на полі-
основі спільного тики
культивування дріжджів
та продуценту
глюкоамілази
6.02.2. Розроблення Мін- 2004 42 Державний науково- технології контактного агро- контрольний висушування штамів полі- інститут біотехно- мікроорганізмів та тики логії і штамів біологічних препаратів мікроорганізмів Мінагрополітики
6.02.3 Дороблення і -"- -"- 50 Білоцерківський застосування прийомів державний аграрний енерго- і ресурсозбері- університет гаючої технології вироб- Мінагрополітики ництва м'яса курчат
бройлерів в селекційно-
гібридному центрі
"Оріана" Київської
області
6.02.4. Створення і -"- -"- 50 Інститут м'ясного удосконалення скотарства вітчизняних м'ясних Української порід та класичних академії
технологій виробництва аграрних наук яловичини в ринкових
умовах
6.02.5. Розроблення -"- -"- 30 Національний удосконаленої технології аграрний
вирощування зернових університет культур з використанням
нових нетрадиційних
добрив
6.02.6. Розроблення -"- -"- 30 Український нетрадиційної технології науково-дослідний і технічних засобів для інститут по підвищення посівних прогнозуванню та якостей насіння випробуванню зернових, зернобобових техніки і техноло- та трав'яних культур гій для сільсько- господарського виробництва Мінагрополітики
6.02.7. Розроблення -"- -"- 32 Інститут садів- біотехнологічних ництва Української прийомів виробництва академії аграрних безвірусного садивного наук
матеріалу та системи
сертифікації кісточкових
і зерняткових плодових
культур в Україні
6.02.8. Створення банку -"- -"- 50 Інститут агроеко- безвірусного насінневого логії та біотехно- матеріалу картоплі з логії Української використанням методів академії аграрних молекулярного зондування наук
6.02.9. Розроблення -"- -"- 50 Український технології виявлення інститут
локалізації територій з досліджень кризовими явищами щодо навколишнього стану земельних ресурсів середовища і на основі засобів ресурсів при Раді геоінформаційних систем національної та даних космічного безпеки і оборони зондування землі України
6.02.10. Розроблення Мін- 2004 30 Інститут
ресурсозберігаючої агро- землеробства технології вирощування полі- Української раньостиглих сортів сої тики академії
при застосуванні аграрних наук бактеріальних препаратів
поліфункціональної дії
на основі азотфіксуючих
і фосфатмобілізуючих
бактерій в умовах
Лісостепу
6.02.11. Дослідження -"- -"- 50 Державне науково- стану і перспектив виробниче
розвитку земельного підприємство обороту в аграрній сфері "Енергозбереження" та його впливу на
забезпечення продоволь-
чої безпеки в країні
6.02.12. Розроблення -"- 2002 60 Національний обприскувача з науковий центр гідромеханічним "Інститут механі- механізмом стабілізації зації та електри- штанги маятникового типу фікації сільського господарства" Української академії аграрних наук
6.02.13. Розроблення -"- 2004 35 -"-
механізованої технології
та експериментального
обладнання для комплекс-
ного удобрення грунту
азотними, фосфорними і
калійними добривами за
один прохід агрегату
6.02.14. Розроблення та -"- -"- 90 Київський
впровадження нових національний індукторів імуномодуля- університет імені торів в організмі Тараса Шевченка сільськогосподарських
тварин для збереження
молодняку
6.02.15. Розроблення і -"- -"- 30 Інститут розведе- впровадження системи ння і генетики комплексної селекції тварин Української бугаїв-плідників академії аграрних спеціалізованих м'ясних наук
порід в Україні
6.02.16. Розроблення -"- -"- 30 Інститут садів- технології вирощування ництва Української ягідних культур в академії аграрних інтенсивних насадженнях наук
на основі оздоровленого
від комплексу вірусних
хвороб садивного
матеріалу
6.02.17. Розроблення -"- -"- 35 Уманська
комплексної системи сільськогоспо- боротьби з бур'янами в дарська академія короткоротаційних Мінагрополітики сівозмінах
6.02.18. Розроблення та Мін- 2004 40 Миколаївська вровадження нових типів агро- державна аграрна збірно-розбірних полі- академія
універсальних силосів тики Мінагрополітики ємністю 20-500 тонн
6.02.19. Розроблення та -"- -"- 30 Первомайський впровадження сушарки для науково-інженерний зерна пшениці в центр з проблем модульному виконанні ресурсо- та енергозбереження Мінагрополітики
6.02.20. Створення -"- -"- 35 Науково-інженерний автомата для центр
приклеювання самоклейних "Томаполхарчопак" етикеток на плоску тару
6.02.21. Розроблення -"- -"- 50 Науково-виробниче нових енергозберігаючих підприємство технологій виробництва "Консерв-комплекс" пектинового концентрату
зі свіжих яблучних
вичавок, БАР на його
основі та асортимент
продуктів для оздоров-
чого харчування дітей
дошкільного і шкільного
віку
6.02.22. Розроблення Держ- 2003 74,8 Національний дослідного зразка ком- технічний
автоматизованої системи енер- університет "КПІ" вхідного контролю якості го- МОН
твердого палива збе-
(АСВКТП-1) реже-
ння
6.02.23. Розроблення Держ- -"- 100 Інститут
технології та обладнання буд промислової для спалювання лігнінів екології
і горючих сланців у
котельнях комунального
господарства
6.02.24. Розроблення -"- -"- 100 Науково-виробнича технології та фірма "Екополімер" апаратурного оформлення
процесів вилучення азоту
та фосфору в аеротенках
6.02.25. Розроблення МОН -"- 30 Північно-Східний цифрової системи науковий центр вимірювання якості Національної електричної енергії в академії наук системах
електропостачання
Нові речовини і матеріали
7.6.99.10. Виготовлення Мін- 2001 27 27 Державний науково- експериментальних партій пром- дослідний та коагулянтів для полі- проектний інститут промислових стічних вод тики титану,
на базі червоних шламів, м. Запоріжжя відходів виробництва
тетрахлориду титану та
інших відходів, їх
технологічне випробування
7.6.99.11. Розроблення -"- -"- 9,6 9,6 Державний
та виготовлення дослід- міжгалузевий них зразків малогаба- науково-дослідний ритних електродвигунів з інститут
високим ККД з викорис- пріоритетних танням магнітів на наукових та основі рідкісноземельних економічних матеріалів NdFeB проблем "Вектор", м. Київ
7.6.99.12. Розроблення -"- -"- 27,3 27,3 Науково-
вітчизняних матеріалів технологічний для пишучих засобів, концерн "Інститут технологій їх синтезу та монокристалів" організація промислового Національної виробництва академії наук
7.6.00.1. Розроблення МОН -"- 45 45 Інститут
матеріалів для електрозварювання зварювання високоміцних імені Є.О. Патона сталей без попереднього Національної підігріву, дослідна їх академії наук перевірка в умовах
виробництва
7.6.00.2. Розроблення -"- -"- 16,25 16,25 Інститут чорної низьковуглецевої металургії імені середньолегованої сталі З.І. Некрасова підвищеної чистоти для Національної зварювального дроту, академії наук створення дослідної
технології його
виробництва
7.6.00.3. Розроблення -"- -"- 19 19 Науково-дослідний контейнерних матеріалів та навчальний на основі боридів центр фізико- тугоплавких металів для хімічного
зберігання матеріалознавства відпрацьованого ядерного Національної палива академії наук та Київського національного університету імені Тараса Шевченка
7.6.00.4. Розроблення МОН 2001 30 30 НТК "Інститут технологічного процесу монокристалів" та організація випуску Національної великогабаритних академії наук сцинтиляційних
монокристалів CdWO(4) і
створення на їх основі
блоків детектування
63х63 мм
7.6.00.5. Розроблення -"- -"- 22,5 22,5 НДВ лужногалоідних технології та кристалів НТК організація виробництва "Інститут
сцинтиляційної сировини монокристалів" для виробництва "тайлів" Національної методом лиття під тиском академії наук
7.6.00.6. Розроблення -"- 2002 20,25 20,25 НДВ оптично- технології та обладнання конструкційних для одержання кристалів кристалів НТК CdZnTe, що використову- "Інститут
ються в детекторах монокристалів" ядерного випромінювання. Національної Створення дослідного академії наук виробництва
7.6.00.7. Розроблення -"- 2001 48,75 48,75 Інститут фізики приладу для моніторингу напівпровідників розчинів на основі
високочутливого
оптоелектронного
поляризаційного
інтерферометру
між Розроблення рецептур -"- -"- 20 20 Українське нанесення високочутливих відділення шарів сенсорних Міжнародного пристроїв центру наукової культури
"Всесвітня лабораторія"
7.6.00.9. Створення Мін- -"- 15 15 НДІ "Еластик", виробництва вітчизняного пром- м. Київ
стабілізатора нафтама МЕ полі-
та освоєння його в тики
рецептурах гумотехнічних
виробів
7.6.00.10. Створення -"- 2002 35 9,49 Науково-дослідний виробництва біхромату інститут органіч- натрію з хромвмісної ної хімії, сировини як основи для м. Харків
виробництва хромових
сполук
7.6.00.11. Дослідження, -"- -"- 120 29,26 Донецький інститут розроблення та кольорових металів впровадження технології
селективного вилучення
кольорових та
дорогоцінних металів з
багатокомпонентної
сировини з отриманням
товарної продукції
7.6.00.12. Розроблення -"- -"- 107 28 Український технології і організація науково-дослідний малотоннажного інститут металів, виробництва ефективних м. Харків
видів металопрокату
підвищеного гатунку для
галузей машинобудування
7.6.00.13. Розроблення Мін- 2001 34,6 34,6 Український високостійких пром- науково-дослідний швидкорізальних сталей з полі- інститут
інтерметалідним та тики "Спецсталь", комплексним зміцненням м. Запоріжжя (у том числі
порошкових)+А239
7.6.00.14. Створення -"- 2003 65 45 АТ
асортименту мийних і "ВНДІХІМПРОЕКТ", чистячих засобів для м. Київ
використання на
підприємствах харчової
промисловості замість
імпортованих
7.6.01.1. Розроблення МОН -"- 105 45 Науково-дослідний технології виробництва інститут "Титан" глибокозневоженого
карналіту та його
електролізу
7.6.01.2. Дослідження -"- 2001 45 45 Інститут
дегазації розплаву при електрозварювання індукційному переплаві в імені Є.О. Патона секційному кристаліза- Національної торі недосепарованого академії наук губчастого титану та
розроблення дослідно-
промислового плавильного
комплексу для отримання
зливків діаметром
100-400 мм
7.6.01.3. Модернізація -"- 2003 75 45 ЗАТ "Геконт" промислового
устаткування та розроб-
лення електронно-
променевої технології
утилізації відходів
швидкорізальної сталі
7.6.01.4. Розроблення і -"- -"- 75 50,5 Національний дослідження технічний
неізотермічного університет "КПІ" зволожувача паливного МОН
газу та процесу горіння
в камері згоряння
газопаротурбінної
установки "Водолій"
7.6.01.5. Розроблення -"- -"- 70 45 Науково-дослідне технології механічної відділення обробки пластин лужногалоїдних сцинтиляторів методом кристалів Науково- алмазного технологічного мікрофрезування концерну "Інститут монокристалів" Національної академії наук
7.6.01.6. Освоєння Мін- -"- 36 8 Український технології виготовлення пром- державний науково- та створення виробництва полі- дослідний інститут нових високопродуктивних тики штучних волокон порожнисто-
волоконних мембран із
полімерних та
неорганічних матеріалів
7.6.01.7. Дослідження Мін- 2002 30 20 ВАТ Київський процесу та розроблення пром- науково-дослідний технологічних рішень полі- інститут "СИНТЕКО" отримання хлористого тики
метилу з метанолу
7.6.01.8. Розроблення МОН 2003 82,5 52,5 Фізико-технічний нового ливарного інститут металів і високоміцного сплавів
алюмінієвого сплаву для Національної технологічних параметрів академії наук виготовлення виливків
корпусу блока циліндрів
двигунів внутрішнього
згоряння
7.6.01.9. Композиційні -"- -"- 66 45 Інститут фізичної фоточутливі хімії Національної конструкційні матеріали академії наук для електроніки та
радіотехніки
7.6.01.10. Розроблення -"- -"- 60 38,5 Інститут фізики технології виготовлення Національної пасивних газонаповнених академії наук елементів
високостабільних
лазерних систем, методів
і засобів контролю їх
якості
7.6.01.11. Розроблення і -"- -"- 80 52,5 Харківський впровадження комплексу фізико-технічний фізичних засобів інститут
вимірювання і контролю МОН
ядерних випромінювань на
основі досконалих
напівпровідникових
монокристалів типу А2В6
і А3В5 з метою
ужорсточення контролю та
підвищення безпеки
атомних станцій
7.6.01.12. Промислове -"- -"- 57,5 37,5 ТОВ фірма
вирощування кристалів "Технокристал" сапфіру для потреб
наноелектроніки,
лазерної техніки,
оптичного та
радіаційного
приладобудування,
медицини 95 67,5 Інститут над- твердих матеріалів Національної академії наук
7.02.1. Розроблення та Мін- -"- 70 ВАТ "Нептун", освоєння виробництва пром- м. Одеса
потужних прецизійних полі-
малогабаритних тики
безіндукційних
резисторів на основі
технології
алмазоподібних плівок
7.02.2. Розроблення та -"- -"- 40 НДІ "Оріон", впровадження технології м. Київ
виробництва потужних
кремнієвих НВЧ p-i-n
діодів з пробивною
напругою 500-1000 В для
перпективних РЛС
широкого призначення
7.02.3. Розроблення Мін- 2003 25 Державне
важкозаймистої штучної пром- підприємство вінілісшкіри з помірними полі- міжгалузевий димоутворюючими тики науково-технічний властивостями з захисним центр "Захист" ВАТ покриттям з "Йодобром", інгредієнтів, що м. Саки, Автономна виготовляються в Україні Республіка Крим
7.02.4. Розроблення МОН -"- 80 Науково-дослідне високоефективної відділення цифрової гамма-камери лужногалоїдних "Офект-2" з двома кристалів Науково- прямокутними детекторами технологічного концерну "Інститут монокристалів" Національної академії наук
7.02.5. Технологія -"- -"- 120 Науково-дослідне отримання лазерних відділення сегментів на основі оптичних та конст- монокристалів гранатів і рукційних кристалів калій-гадолінієвих Науково-техноло- вольфрамів для лазерів гічного концерну спеціального "Інститут
призначення, монокристалів" промисловості і медицини Національної академії наук
7.02.6. Розроблення -"- -"- 50 Інститут
органічних люмінофорів монокристалів різноманітного Національної призначення, академії наук люмінесцентних
матеріалів на їх основі
та організація
промислового виробництва
7.02.7. Розроблення -"- -"- 40 НДК Київського жаростійких матеріалів національного підвищеної термостій- університету кості на основі будівництва і мінеральних в'яжучих архітектури речовин

----------------------------------------------------------------------------- Замовник | Вартість, тис. гривень -----------------------------------------------------------------------------
Фінансова підтримка технічного забезпечення наукової бази
Усього 22170
Нафтова і газова промисловість 392 Національна академія наук 392
Вугільна промисловість 246 Національна академія наук 246
Чорна металургія 1703,5 Національна академія наук 1703,5
Кольорова металургія 700 Національна академія наук 700
Лісова, деревообробна промисловість 1500 Національна академія наук 1500
Целюлозно-паперова промисловість 1450 Національна академія наук 1450
Промисловість будівельних матеріалів 1550 Національна академія наук 1550
Хімічна та нафтохімічна промисловість 2750 Національна академія наук 2750
Легка промисловість 1215 Національна академія наук 1215
Експедиційне спорядження 550 Національна академія наук 550
Важке, енергетичне, транспортне машинобудування 380 Національна академія наук 380
Хімічне, нафтове і поліграфічне машинобудування 313 Національна академія наук 313
Будівне і дорожнє машинобудування 330 Національна академія наук 330
Автомобільна промисловість 500 Національна академія наук 500
Сільськогосподарське і тракторне машинобудування 220 Національна академія наук 220
Електротехнічна промисловість 1256 Національна академія наук 1256
Приладобудування 5947,5 Національна академія наук 4298 МОН 499,5 Українська академія аграрних наук 950 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 200
Пуско-налагоджувальні роботи та надання послуг 333 Національна академія наук 250 Українська академія аграрних наук 70 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13
Інші засоби комп'ютерної техніки 834 МОН 4 Українська академія аграрних наук 830

ЗМІСТ
Перелік державних замовників на 2002 рік
Зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті
на фінансування державного замовлення в 2002 році,
у розрізі замовників
Таблиця 1. Державне замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих кадрів Таблиця 2. Державне замовлення на підвищення кваліфікації,
перепідготовку та підготовку кадрів (післядипломна
освіта) Таблиця 3. Державне замовлення у сфері культури
Таблиця 4. Державне замовлення на випуск друкованої продукції
Таблиця 5. Державне замовлення на поставку дорогоцінних металів
Таблиця 6. Державне замовлення на одержання приросту запасів
корисних копалин, топографо-геодезичні роботи Таблиця 7. Державне замовлення на поставку продукції
медичного та соціального призначення Таблиця 8. Державне замовлення на проведення земельної реформи
та забезпечення охорони земельних і водних ресурсів Таблиця 9. Державне замовлення на найважливіші новітні технології
за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та
фінансова підтримка технічного забезпечення наукової
бази (зведені показники)вгору