Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.201526
Документ 26-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.03.2016, підстава - 71-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 січня 2015 р. № 26
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 71 від 11.02.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2015 р. № 26

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац восьмий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; 1994 р., № 1, ст. 23; Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2014 р., № 47, ст. 1238, № 86, ст. 2431) після слів “військовій службі в” доповнити словами “Збройних Силах,”.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. № 232 “Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. № 603 і від 26 вересня 2002 р. № 1440 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 39, ст. 1822):

1) абзац перший після слів “слідчим органів прокуратури” доповнити словами “, а також військовослужбовцям військової прокуратури”;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

“щомісячну надбавку до посадового окладу з урахуванням надбавки за класний чин (для працівників органів прокуратури) або з урахуванням окладу за військовим званням (для військовослужбовців військової прокуратури) за службу на посадах слідчих і прокурорів-криміналістів у розмірах згідно з додатком;”;

3) абзаци третій і четвертий виключити.

3. В абзаці другому пункту 21 Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 135; 2013 р., № 10, ст. 381), слова “відповідного прокурора” замінити словами “військового прокурора”.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 11.02.2016}вгору