Документ 258-93-п, поточна редакція — Редакція від 28.12.1998, підстава - 2079-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 1993 р. N 258
Київ
Про порядок переведення пенсій
громадянам, які виїхали на постійне
проживання до інших країн
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1227 ( 1227-97-п ) від 06.11.97
N 2079 ( 2079-98-п ) від 28.12.98 )
Відповідно до статті 92 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або
професійного захворювання громадянам, які виїхали на постійне
проживання до інших країн, переводяться Пенсійним фондом України. Пенсії переводяться для виплати громадянам з дати припинення
її в Україні. Нараховані суми пенсії, не затребувані пенсіонером
своєчасно, виплачуються за минулий час не більше як за 3 роки
перед зверненням за одержанням пенсії. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1227 ( 1227-97-п ) від 06.11.97 )
2. Переведення пенсій до інших країн провадиться щоквартально
у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за
курсом Національного банку України. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2079 ( 2079-98-п ) від 28.12.98 )
3. Переведення пенсій до інших країн здійснюється через
Державний експортно-імпортний банк України. Видатки, пов'язані з переведенням пенсій, провадяться за
рахунок коштів Пенсійного фонду України.
4. Пенсії громадянам, які виїхали за кордон до 1 січня 1992
р., переводяться Пенсійним фондом України в іноземній валюті в
попередніх розмірах на підставі рішень у пенсійних справах,
прийнятих від Пенсійного фонду колишнього Союзу РСР. ( Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N
2079 ( 2079-98-п ) від 28.12.98 ) Кошти для цієї мети виділяються
Пенсійному фондові України Кабінетом Міністрів України.
( Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N
2079 ( 2079-98-п ) від 28.12.98 ) Пенсійний фонд України два рази
на рік звітує перед Кабінетом Міністрів України про витрати на
переведення пенсій до інших країн.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ
Інд.28вгору